Unit 7 lớp 10: Project

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people…) and some Dos and Don’ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam.(Là một phần của chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm học sinh nước ngoài sẽ thăm trường bạn trong 2 tháng. Nhóm bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình miêu tả vài khía cạnhvăn hóa Việt Nam (Ví dụ: các nghi thức cho lễ hội, văn hóa bàn ăn, những đặc điểm điển hình của người Việt Nam, vân vân) và vài điều nên làm và không nên làm để giúp họ tránh bối rối trong chuyến lưu lại của họ ở Việt Nam.)

Ví dụ:

Đừng thăm nhà người khác vào ngày đầu tiên của năm mới nếu bạn không được mời. Hãy nhớ là mời người khác ăn cùng trước khi bạn ăn cơm hoặc khi đang ăn vặt.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 lớp 10: Looking Back
Unit 7 lớp 10: Writing
Tác giả: Admin

Viết một bình luận