Unit 5 Lớp 8 – Từ vựng Unit 5

Từ vựng Unit 5

a. Hãy cùng xem xem, với Unit 5 lớp 8: Festivals in Viet Nam – Các lễ hội ở Việt Nam chúng ta có những từ mới nào nhé!

Jam (n): Mứt

Regret (v): Tiếc nuối

Wrestling (n): Đấu vật

Procession (n): Đám rước

Carnival (n): Lễ hội hóa trang

Competition (n): Cuộc thi

Commemoration (n): Buổi tưởng niệm

Procession (n): Đám rước

Preservation (n): Sự bảo tồn

Confusion (n): Sự nhầm lẫn

Magician (n): Ảo thuật gia

Musician (n): Nhạc sĩ

Vegetarian (n): Người ăn chay

Companion (n): Bạn đồng hành

Lantern (n): Đèn lồng

Mandarin (n): Cây quất

Pray (v): Cầu nguyện

Fortune (n): Vận may

Bamboo archway (n): Cổng vòm tre

Green rice flakes: Cốm

Clasped hands: Nắm chặt tay

Floating lanterns: Thả hoa đăng

Emperor (n): Hoàng đế

Feature (n): Nét đặc trưng

Joyful (adj): Thú vị

Hiking (v): Leo núi

Flower garlands and coloured lanterns festival: Lễ hội thả đèn hoa đăng

Spiritual (adj): Thuộc về tinh thần

Ancient Town (n): Phố Cổ

Panoramic (adj): Toàn cảnh

Shimmering (adj): Lung linh

Sparkling (adj): Lung linh

Ancient (adj): Cổ xưa

Chant (n): Thánh ca

Hymn (n): Bài hát ca tụng

Flute (n): Thổi sáo

b. Câu ghép, từ nối và cách đánh trọng âm với các từ kết thúc đuôi -ion và -ian là phần ngữ pháp quan trọng mình muốn gửi đến bạn trong Unit 5 Lớp 8 này. Đừng quên take note lại vào 1 cuốn sổ nhỏ để luôn ghi nhớ nó nhé!

Ghi nhớ!

Với những từ kết thúc bằng đuôi -ion và -ian, trọng âm sẽ rơi vào âm đứng ngay trước đuôi đó. 

Ví dụ: 

Commemora’tion 

vege’tarian

Chú ý!

Trong trường hợp không trang trọng, từ nối however, nevertheless, moreover, therefore, otherwise theo sau một dấu chấm phẩy và trước một dấu phẩy. 

Ví dụ: 

I like reading; therefore, I spend a lot of money on books. 

⇒ Tôi thích đọc, vì thế tôi dành phần lớn tiền vào những cuốn sách. 

Những câu văn phức tạp 

1. Một câu văn phức tạp bao gồm một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều hơn một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề độc lập. 

– Nếu mệnh đề phụ thuộc đi trước mệnh đề độc lập, nó được theo sau bởi dấu phẩy. 

Ex:

While the elephants are racing, people cheer to encourage them. 

dependent clause – phụ thuộc independent – độc lập 

⇒ Trong khi những con voi đang đua, mọi người reo hò để cổ vũ chúng. 

– Nếu mệnh đề độc lập đứng trước mệnh đề phụ thuộc, sẽ không có dấu phẩy. 

Ex:

People cheer to encourage the elephants while they are racing. 

⇒ Mọi người reo hò để cổ vũ những chú voi trong khi chúng đang đua. 

2. Mệnh đề phụ thuộc bắt đầu với một từ nối như when, while, because, although/ even though or if

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 lớp 10: Project
Unit 5 Lớp 8 - Getting started
Tác giả: Admin

Viết một bình luận