Unit 5 lớp 10: Looking back

 Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Pronunciation

1. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns. The first one in each column is an example.(Dưới đây là danh từ nối hoặc cụm danh từ. Hãy đặt chúng vào cột phù hợp dựa theo dấu trọng âm. Từ đầu tiên ở mỗi cột là ví dụ.)Unit 5 lớp 10: Looking back

• • • •
food processor

smartphone

laptop

washing machine

earbuds

runway

solar charger

correction pen

digital camera

2. Listen and repeat these words. (Lắng nghe và lặp lại các từ sau.)

Bài nghe:

Vocabulary

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary.(Hoàn thành các câu sau sử dụng những từ được cho trong ô. Thay đổi ở những chỗ cần thiết.)

Unit 5 lớp 10: Looking back

1. economical 2. inventions 3. portable 4. benefits 5. expensive

Hướng dẫn dịch:

1. Sử dụng máy quay kỹ thuật số tiết kiệm kinh phí hơn máy quay phim: Bạn không phải mua cuộn phim.

2. Giáo viên đã ra cho chúng tôi một bài tập về các phát minh hiện đại thế kỷ 21.

3. Các phát minh hiện đại có xu hướng nhỏ và di động vì vậy người ta có thể đem theo và sử dụng mọi nơi.

4. Thậm chí phát minh tốt nhât, cũng có mặt lợi và mặt hại.

5. Thật khó để tìm ra sản phẩm chất lượng cao lại không đắt.

Grammar

1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets.(Đọc bài trao đổi ngắn sau. Điền vào chỗ trống với động từ  được cho trong ngoặc ở dạng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn.)

1. is 2. haven’t planned 3. have wasted
4. don’t have 5. haven’t started 6. says

Hướng dẫn dịch:

Kim: Giúp tôi với, Eric. Bữa tiệc của tôi sẽ bắt đầu vào tuần tới và tôi chưa có kế hoạch gì cho thực đơn cả. Tôi đã lo lắng 3 ngày qua và vẫn không có bất kỳ ý tưởng nào. Tôi nên làm gì?

Eric: Đừng lo sợ. Khách của bạn vẫn chưa đến, vì vậy hãy yêu cầu mọi người mang đến vài thứ. Sau đó bạn có thể gọi pizza hoặc mua chả giò từ cửa hàng thức ăn mang đi của người Việt. Không ai có thế cưỡng lại món pizza hay chả giò, tôi chắc chắn vậy.

2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes.(Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng động danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để diễn tả tính năng hoặc mục đích.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Máy giặt được dùng để làm gì?

2. Thiết bị sạc năng lượng mặt trời được dùng để làm gì?

3. Bạn dùng cái gì để nghe nhạc và xem video?

4. Bút xóa được dùng để làm gì?

5. Bạn dùng máy in 3-D cho việc gì?

Trả lời:

1. It is used for washing clothes. (Nó được sử dụng để giặt quần áo.)

2. A solar charge can be used for charging mobile devices. (Sạc năng lượng mặt trời được sử dụng để sạc các thiết bị di dộng.)

3. I use a laptop (smartphone, ipad…) to listen to music and watch video. (Tôi sử dụng máy tính xách tay để nghe nhạc và xem video.)

4. A correction pen is used for covering a writing error. (Bút xóa dùng để che phủ chữ viết sai.)

5. I use a 3-D printer to produce/make solid, (or:… for producing solid objects) (Tôi sử dụng máy in để tạo ra những vật thể.)

Giải bài tập tiếng Anh Unit 5 Lớp 10

Unit 8 Lớp 8 - Project
Unit 5 lớp 10: Communication and Culture
Tác giả: Admin

Viết một bình luận