Unit 5 lớp 10: Communication and Culture

Communication and Culture (trang 55 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Discussion

1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet.Tick (V) the appropriate boxes.(Làm việc theo nhóm, bình chọn phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh sau trong danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở phiếu bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)

Unit 5 lớp 10: Communication and culture

useful to a lot of people (hữu ích cho nhiều người) not expensive (không đắt) easy to use (dễ sử dụng) available/e asy to buy (dễ kiếm/dễ mua)
1. solar charger (sạc năng lượng mặt trời)
2. digital camera (máy quay phim kỹ thuật số)
3. 3-D printer (máy in 3D)
4. laptop (máy tính xách tay)
5. smartphone (điện thoại thông minh)
6. television (ti vi)
7. Washing machine (máy giặt)

2. Report and explain your group’s results to the whole class.(Trình bày và giải thích kết quả của nhóm bạn với cả lớp.)

Culture

1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with inventions.(Bạn có biết những phát minh này đến từ những đất nước nào không? Nối tên đất nước với các phát minh sau.)

Unit 5 lớp 10; Communication and culture

1. China: (c) chopsticks (for picking up food)

2. Japan: (d) instant noodles (eaten when you don’t have much time to prepare the meal)

3. Singapore: (b) PC sound card (for putting into a computer to allow the use of sound with multimedia software)

4. The Philippines: (a) medical incubator (for keeping a newborn baby warm)

2. Read the text and answer the questions. (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi)

Hướng dẫn dịch:

Có một danh sách khá dài những phát minh quan trọng từ các nước Châu Á đã  giúp ích cho con người. Người Trung Quốc phát minh ra giấy, đũa và thuốc súng. Người Nhật Bản phát minh ra mì ăn liền và trò chơi video. Ở nhiều nước Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ yếu và  ô nhiễm là vấn đề quốc gia.

Đó là lí do tại sao xuất hiện nhiều phát minh quan trọng khác để ứng phó với những vấn đề này. Ví dụ như người Thái Lan đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và giúp ích cho nông dân, những người phụ thuộc vào nguồn nước sạch để phục vụ cho mùa màng của họ. Dưới đây là ba phát minh từ nhà sáng chế vĩ đại người Thái, Vua Bhumibol Adulyadej.

Máy lọc khí Chaipattanna của nhà vua được nhận bằng sáng chế năm 1993 và thắng nhiều giải thưởng quốc tế. Đây là loại máy bánh guồng giúp có thêm oxi vào nước thải để làm sạch nước trước khi tái sử dụng cho nông nghiệp.

Năm 1999 và 2003, ông đã có được bằng sáng chế của Thái Lan cho kĩ thuật tạo mưa của mình. Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ nông nghiệp, kĩ thuật này đã giúp tăng lưu lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện của rừng.

Dầu diesel sinh học của nhà vua được đưa ra lần đầu vào năm 2001. Mục đích của nó là biến dầu cọ thành diesel sinh học như là một nguồn năng lượng thay thế. Diesel sinh học là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiên liệu thay thế, vào thời điểm mà Thái Lan cần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.

Câu hỏi:

1. Vấn đề chính của nhiều quốc gia Nam Á là gì?

2. Viết tên các phát minh bên dưới các bức tranh.

3. Phát minh nào trực tiếp giúp ích cho những người nông dân?

4. Phát minh nào đã giúp bảo vệ môi trường? Lấy thông tin từ bài viết để làm rõ câu trả lời của bạn.

5. Theo bạn, phát minh nào trong ba phát minh của Thái Lan được nhắc đến trong bài viết là quan trọng nhất? Tại sao?

1. They are agriculture development and enviroment protection. (Đó là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)

2.

a. rain-making technique (kỹ thuật làm mưa)

b. biodiesel (diesel sinh học)

c. Chaipattana Aerator (Quạt nước Chaipattana)

3. Chaipattana aerator and rain-making techniques. (Quạt nước Chaipattana và kỹ thuật làm mưa.)

4. All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana aerator —> cleans wastewater; rain-making techniques —> improves forest conditions; biodiesel —> reduces the use of fossil energy. (Tất cả 3 phát minh đều giúp bảo vệ môi trường: quạt nước Chaipattana —> làm sạch nước thải, kỹ thuật làm mưa —> cải thiện điều kiện rừng, diesel sinh học —> giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch.)

5. Answers may vary. (Câu trả lời tùy thuộc vào ý kiến cá nhân)

Giải bài tập tiếng Anh Unit 5 Lớp 10

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 lớp 10: Looking back
Unit 5 lớp 10: Writing
Tác giả: Admin

Viết một bình luận