Unit 4 lớp 10: Writing

Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Read the letter. Why did Quan write it? (Đọc lá thư sau. Tại sao Quân viết lá thư đó?)

Because he wanted to apply for the volunteer teaching job. (Bởi vì cậu ấy muốn ứng tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện.)

Hướng dẫn dịch:

11 Hà Nam, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 27 tháng 2 năm 2013

Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc 25 Bảo Hà, Hà Nội

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin dự tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện tại trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng của trung tâm trên báo Tuổi trẻ ngày 22 tháng 2.

Tôi đã có kinh nghiệm dạy trẻ em. Vào mùa hè năm ngoái, tôi làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương trong 2 tháng. Tôi đã dạy các em môn Toán và tiếng Việt và các em ở đã tiến bộ hơn nhiều từ đó.

Tôi là người sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu to lớn đối với trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông/bà 2 thư giới thiệu từ giáo viên của tôi và 2 thư từ phụ huynh của học trò tôi.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng để  phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu đơn đăng kí của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu dạy từ tháng sau : buổi chiều hoặc cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng

Trần Mạnh Quân

2. Read the letter and answer the questions.(Đọc lá thư và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Quân đã biết về công việc như thế nào?

2. Quân đã dạy đối tượng nào vào hè năm ngoái?

3. Quân dạy họ trong bao lâu?

4. Quân tự mô tả về bản thân mình như thế nào?

5. Quân có thể đưa ra bao nhiêu giấy chứng nhận?

6. Khi nào Quân có thể bắt đầu dạy?

1. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on Feubruary 22th. (Cậu ấy thấy quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 2.)

2. He taught a group of primary students in his area. (Cậu ấy đã dạy cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương .)

3. He taught them for two months. (Cậu ấy dạy bọn trẻ trong 2 tháng.)

4. He is creative, patient and has great love for children. (Cậu ấy là người sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu to lớn đối với trẻ em.)

5. He can give four references. (Cậu ấy có thể gửi 4 thư giới thiệu.)

6. He can start teaching from next months. (Cậu ấy có thể bắt đầu dạy từ tháng sau.)

3. Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose.( Đọc lại lá thư. Hãy nối mỗi đoạn trong lá thư với mục đích của nó.)

Pgph 1 – b Pgph 2 – c Pgph 3 – d Pgph 4 – a

4. Read the job advertisement. Answer the questions about it. (Hãy đọc tin tuyển dụng việc làm sau rồi trả lời câu hỏi.)

 

Unit 4 lớp 10: WritingHướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

Hướng dẫn trả lời:

1. Reliable and hard-working. (Đáng tin cậy và chăm chỉ.)

2. Welcoming guests and receiving donations for the organisations. (Đón khách và nhận đồ từ thiện cho tổ chức.)

5. You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3. (Bạn muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

48/10 Cay Tram, Ward 4, Go Vap Dist, HCMC

29 June, 2015

Director

Heart to Heart Charity Office 15 Ha Thanh Street Dear sir or Madam,

I am writing for the fob of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Happy Mind Charity Centre as a front office worker. There, I received visiting donors and volunteers as well.

I am reliable, honest, hard-working and goot at communication. If necessary, I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons or at weekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfuly,

Nguyen Trung Hieu

Hướng dẫn dịch:

Số 48/10 Cây Trầm, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin dự tuyển vị trí giáo viên tình nguyện tại Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng tại bảng thông báo của trường vào thứ hai tuần trước.

Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại văn phòng. Vào mùa hè năm ngoái, tôi có cơ hội tham gia tình nguyện tại Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc với vai trò nhân viên nhân phòng, ở đó, tôi đón tiếp mạnh thường quân cũng như các tình nguyện viên.

Tôi là người đáng tin cậy, trung thực, chăm chỉ và giao tiếp tốt. Nếu cần, tôi có thể gửi thư giới thiệu của Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng tham dự phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu đơn tuyển dụng của tôi được chấp thuận, tôi có thể bắt đầu công việc vào cuối chiều tuần sau hoặc cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng

Đỗ Minh Khang

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 lớp 10: Listening
Unit 4 lớp 10: Communication and Culture
Tác giả: Admin

Viết một bình luận