Unit 4 lớp 10: Project

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Find someone/a place in your community that needs help. What are the problems of this person/this place? What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class. (Tìm ai đó/nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó/nơi đó là gì? Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

Unit 4 lớp 10: Project

I would like to talk about a special person whose condition is very miserable, Hang. She had a tragic childhood where she was sexually abused when he was just 4. This event left unerasable scars in her mind. It caused her a severe mental disorder which is called PTSD (Post-trauma stress disorder). Now she is living alone with suicidal thoughts and no one is taking care of her. Therefore, I would like to help her emotionally by making friends with her, talking with her about her problems, and getting her involved in social activities. I will also introduce her to my friends and help her realize the meaning of life. I know mental health is a serious problem and I would like to help people suffering from it.

(Tôi muốn kể về một người đặc biệt có hoàn cảnh rất khốn khó, Hằng. Cô đã có một tuổi thơ bi thảm khi cô bị lạm dụng tình dục khi anh mới lên 4. Sự kiện này đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí cô. Nó khiến cô mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng được gọi là PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Bây giờ cô ấy đang sống một mình với ý định tự tử  và không có ai chăm sóc cô ấy. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ cô ấy về mặt tình cảm bằng cách kết bạn với cô ấy, nói chuyện với cô ấy về những vấn đề của cô ấy và khuyến khích cô ấy tham gia vào các hoạt động xã hội. Tôi cũng sẽ giới thiệu cô ấy với bạn bè và giúp cô ấy nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Tôi biết sức khỏe tâm thần là một vấn đề nghiêm trọng và tôi muốn giúp đỡ những người mắc phải nó.)

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 lớp 10: Looking Back
Unit 5 Lớp 8 - Từ vựng Unit 5
Tác giả: Admin

1 bình luận về “Unit 4 lớp 10: Project”

Viết một bình luận