Unit 3 Lớp 8 – Communication

Communication 

(phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questionsCâu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

Unit-3-lop-8-communication

1. B 2. A 3. C
4. B 5. C 6. A

Dịch: 

1. Người dân tộc ở Việt Nam hầu như kiếm sống bằng gì?

⇒ Nghề trồng lúa. 

2. Dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

⇒ Người Khơ me. 

3. Nhóm dân tộc nào có dân số ít nhất?

⇒ Người Ô đu. 

4. Những thửa ruộng bậc thang có thể được tìm thấy ở đâu?

⇒ Ở vùng miền núi phía Bắc. 

5. Người Laha phần lớn sinh sống ở đâu?

⇒ Ở Sơn La. 

6. Dân tộc nào sau đây có trang phục nhiều màu sắc nhất?

⇒ Người Hoa. 

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more? Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?

Northwest regionKhu vực Tây Bắc

⇒ Viet, Hmong, Lao

Northeast region Khu vực Đông Băc

⇒ Viet, Hmong, Nung, Tay

Red River Delta Đồng Bằng Sông Hồng

⇒ Viet

The Central HighlandsTây Nguyên 

⇒ Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang 

Mekong River Delta Đồng Bằng sông Mê Kông

⇒ Cham, Khmer, Viet

3. Choose one group and talk about them Chọn một nhóm và nói về họ.

Ex1:

The Viet is the main ethnic group, accounting for about 86.2% of the population of Vietnam and is officially called the Kinh to distinguish it from ethnic minorities in Vietnam. They live everywhere in the country. The language they speak is Vietnamese standard accent. Vietnamese literature has existed for a long time and has been passed down by word of mouth through ancient traditions, singing, proverbs … Rich arts such as singing, music, sculpture, painting, dancing, and performance…. Their traditional costume are  Ao Dai and Ao Ba Ba. 

Dịch:

Người Việt là nhóm dân tộc chính chiếm khoảng 86,2% dân số Việt Nam và chủ yếu được gọi là người Kinh để phân biệt với các dân tộc thiểu số khác. Họ sống trên khắp cả nước. Ngôn ngữ mà họ nói là tiếng Việt Nam chuẩn. Văn học của người Việt đã từng tồn tại từ rất lâu và được truyền miệng qua truyện cổ, ca dao, tục ngữ… Nghệ thuật phong phú như ca hát, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, múa, diễn xướng… Trang phục truyền thống của họ là áo Dài và áo Bà Bà. 

Ex2:

The Cham, also known as the Cham, the Chiem, the Chiem Thanh, the Hoi …, currently reside mainly in Cambodia, Vietnam, Malaysia, Thailand and the United States. They live mainly in the coastal area of ​​South Central Vietnam.

Their traditional costumes are round collars, pleated skirts, and scarf heads. 

Dịch: 

Người Chăm hay còn được gọi là người Chàm, người Chiêm, người Chiêm Thành, người Hới … hiện ngụ cư chủ yếu ở Cô lôm bi a, Việt Nam, Thái Lan và Hoa Kì. Họ sinh sống chủ yếu ở vùng duyên hải phía miền Nam Việt Nam. Trang phục truyền thống của họ là áo cổ tròn, váy xếp và khăn quấn đầu. 

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 3: peoples of viet nam

1/5 - (1 bình chọn)
1/5 - (1 bình chọn)
Unit 3 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 3 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận