Unit 3 lớp 10: Project

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.(Nghiên cứu một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

Nó bắt nguồn từ đâu?

Nó phổ biến đã bao lâu rồi?

Ảnh hưởng của nó là gì?

Bạn có thích nó không?

Trình bày kết quả trước cả lớp.

Trả lời mẫu:

The song I would like to introduce to all of you is Beo Dat May Troi. It is originated in Bac Ninh Province. It is a traditional Quan Ho song that has been popular for about 30 years and many people still enjoy it until now. I love the slow melody and the lyrics, which makes me think of paddle fields and small villages, the specialities of my hometown.

(Bản nhạc tôi muốn giới thiệu đến mọi người là Bèo dạt mây trôi. Nó là một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh được phổ biến từ 30 năm về trước và nhiều người vẫn thưởng thức nó cho đến tận bây giờ. Mình thích giai điệu chậm rãi và lời bà hát, nó làm thôi nhớ về ruộng đồng cây cỏ cùng với những ngôi làng nhỏ, đặc sản quê tôi).

 

Unit 3 lớp 10: Project

Unit 3 lớp 10: Project

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 3: Music 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 3 lớp 10: Looking Back
Unit 3 Lớp 8 - Từ vựng
Tác giả: Admin

Viết một bình luận