Unit 2 Lớp 7: Skills 1

Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Reading (Đọc)

1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs.

(Đọc nhanh bài đọc. Nối những đề mục chính xác với những đoạn văn.)

Gợi ý

 1. Just the right amout – a
 2. What is a calorie?b
 3. An experts’’ view – c

Unit 2 Lớp 7 Skill 1

Hướng dẫn dịch

 1. Just the right amout – a.Vừa đủ số lượng Mỗi người nên ăn khoảng 1600-2500 calo mỗi ngày đề có thân hình cân đối. Những môn thể thao như đạp xe đạp và chạy bộ sử dụng nhiều calo. Ngủ và xem TV tiêu thụ ít calo hơn. Bạn có nghĩ rằng mình đang ăn nhiều hơn hay ít calo hơn mức bạn cần không?
 2. What is a calorie? b.Calo là gì? Chúng ta cần calo hay năng lượng để làm nhũng công việc hàng ngày như: đi bộ, đạp xe đạp và thậm chí là ngủ! Chúng ta hấp thụ calo từ thức ăn chúng ta ăn. Nếu chúng ta ần quá nhiều thì chúng ta có thể phát phì. Nếu chúng ta không ăn đầy đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt và yếu.
 3. An experts’’ view – c.Quan điểm của một chuyên gia Tiến sĩ Dan Law là một chuyên gia dinh dưỡng. Ông ấy biết chính xác con người cần ăn bao nhiêu là đủ nên rất nhiều người nghe theo lời khuyên của ông ấy. Bí quyết về calo của ông ấy là gì? Ăn ít đồ ăn vặt và tính lượng calo của bạn nếu bạn thấy mình béo ra.)

2. Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then check the meaning.

(Tìm những từ/ cụm từ sau trong bài văn. Thảo luận ý nghĩa của mỗi từ/ cụm từ với bạn học. Sau đó kiểm tra ý nghĩa.)

Gợi ý

Diet (giảm cân): the food that you eat on a daily basis.

Expert (chuyên gia): someone who has studied a lot about a subject or topic and understand it well.

Tip (bí quyết): an advice on how to do something quickly and successfully, usually from one’s own experience.

Junk food (thức ăn vặt/đồ ăn vặt): usually convenient food like Mc Donald, KFC… Stay in shape (giữ dáng): be fit and healthy

3. Answer the following questions.

    (Trả lời những câu hỏi sau.)

Gợi ý

 1. What is a calorie? (Một ca-lo là gì?)

➔  A calorie is a unit of energy that helps US to do our daily activities.

(Calo là một dạng năng lượng cái mà giúp chúng ta thực hiện những hoạt động hàng ngày.)

 1. What happens when we have too many calories? (Khi chúng ta nạp quá nhiều ca-lo thì có chuyện gì xảy ra?)

➔ When we have too many calories, we can be pu on weight. (Khi chúng ta nạp quá nhiều năng lượng, chúng ta có thể tăng cân.)

 1. What is a healthy number of calories per day? (Lượng ca-lo mỗi ngày tốt cho sức khỏe là bao nhiêu?)

➔ We need from 1600 to 2500 calories per day. (Chúng ta cần từ 1600 đến 2500 calo mỗi ngày.)

 1. Which activity uses a lot of calories? (Hoạt động nào sử dụng nhiều ca-lo?)

➔ Sports activities like riding a bike or running use a lot of calories. (Hoạt động thể thao như đạp xe hay chạy bộ sử dụng nhiều calo.)

 1. Why do people listen to Dr.Law’s advice? (Vì sao mọi người làm theo lời khuyên của bác sĩ Law?)

➔ Because he is a diet expert. (Vì ông ấy là một chuyên gia dinh dưỡng.)

4. Look at the table and discuss the following questions.

(Nhìn vào bảng và thảo luận những câu hỏi sau.)

Activity

(Hoạt động)

Calories used per hour

(Calo sử dụng mỗi giờ)

sleeping

(ngủ)

60
watching TV

(xem TV)

75
walking

(đi bộ)

230
gardening

(làm vườn)

275
aerobics

(thể dục nhịp điệu)

330
swimming

(bơi lội)

460
cycling

(đạp xe)

590
running

(chạy bộ)

880

Gợi ý

 1. Why do you think some activities use more calories than others? (Vì sao bạn nghĩ nhiều hoạt động sử dụng nhiều calo hơn những thứ khác?)

➔ Because we need more effort and energy to do these activities. (Bởi vì có một vài hoạt động phải làm nhiều hơn những hành  động khác và bạn sẽ sử dụng calo như năng lượng để thực hiện chúng.)

 1. Which activity uses more calories: gardening or walking? (Những hoạt động nào sử dụng nhiều calo hơn: làm vườn hay đi bộ?)

➔ It’s gardening. (Đó là làm vườn.)

 1. How many calories do you use doing aerobics for 2 hours? (Có bao nhiêu calo mà bạn sử dụng để tập thể dục nhịp điệu trong 2 giờ?)

➔ About 660 calories. (Khoảng 660 calo.)

 1. What do you think happens when we have too few calories, but use too many calories? (Bạn nghĩ vấn đề gì xảy ra khi chúng ta có quá ít năng lượng, nhưng chúng ta lại sử dụng nhiều năng lượng?)

➔ We will be weak and tired, even we can be fainted. (Chúng ta cảm thấy yếu và mệt mỏi, thâm chí chúng ta có thể bị ngất xỉu.)

5. Choose two or three activities you like to do. Complete the table about those activities.

(Chọn 2 hay 3 hoạt động bạn thích làm. Hoàn thành bảng về những hoạt động đó.)

Gợi ý

Activity Number of hour Total number of calories
Sleeping 6 360
Aerobics 2 660

6. Present your table to the class. Try to include the following information.

(Trình bày bảng của bạn cho cả lớp. Cố gắng bao gồm những thông tin sau:)

 • what activities you do; (Những hoạt động bạn làm là gì?)
 • how long you do them every day; (Bạn làm chúng mỗi ngày trong bao lâu?)
 • how many calories you use doing these activities. (Bạn sử dụng bao nhiêu năng lượng cho các hoạt động này?)

Gợi ý

I often go sleeping at home. I sleep 6 hours a day. It helps me relax. (Tôi thường ngủ ở nhà. Tôi ngủ 6 giờ một ngày. Nó giúp tôi thư giãn.)

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 2: Health

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 Lớp 7: Communication
Unit 2 Lớp 7: Skills 2
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận