Unit 11 Lớp 8 – Project

Project

(trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới)

1. Read the following passage and answer the questions that follow Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi mà theo đó.

Hướng dẫn dịch:

John J. Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ nhất trên thế giới. Khi còn là một đứa trẻ, John đã rất thích tạo ra những thứ mới. Anh ấy đã nhận thấy rằng bố mình gặp khó khăn mỗi khi ông ấy uống rượu với đá viên trong đó, vì vậy John đã nghĩ ra ý tưởng tạo ra một thiết bị hình ngôi sao sẽ ngăn không cho đá viên bị trượt ra ngoài chiếc cốc. Anh ấy đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh này này khi vừa tròn bốn tuổi vào năm 1989.

Gợi ý:

1. J.Stone Parker’s invention is a star-shaped device that would prevent the ice cubes from slipping out of the glass.

2. Yes, I do. 

Dịch:

1. Phát minh của  J.Stone Parker là gì?

⇒ Phát minh của J.Stone Parker là một thiết bị hình ngôi sao cái mà sẽ ngăn những viên đá trượt khỏi chiếc cốc. 

2. Bạn có nghĩ phát minh của anh ấy hữu ích không?

⇒ Có.

2. If you could invent something new, what would you develop? Choose one of these or your own idea Nếu em có thể phát minh ra thứ gì mới, em sẽ phát triển gì? Chọn một trong những ý này hoặc ý riêng của em.

Gợi ý:

If I could invent something new, I would develop a device that alarms in time when it detects an imminent accident at home. For example, a light that signals when a baby is in danger or an old woman is having a heart attack …

If I can invent something new, I want to build a machine that helps people sort trash and recycle everything at home. This will reduce environmental pollution significantly.

Dịch:

Nếu tôi có thể phát minh ra thứ gì đó mới, tôi sẽ phát triển một thiết bị có thể báo động kịp thời khi nó phát hiện ra một tai nạn sắp xảy ra trong nhà. Ví dụ: đèn báo hiệu khi một em bé đang gặp nguy hiểm hoặc một bà già đang lên cơn đau tim…

Nếu tôi có thể phát minh ra thứ gì đó mới, tôi muốn chế tạo một cỗ máy giúp mọi người phân loại rác và tái chế mọi thứ tại nhà. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường đáng kể.

3. Write/ talk about your inventionViết/ nói về phát minh của em:

what it is?

what is it used for?

how it works?

how can it help people?

Gợi ý:

Ex1:

This is a device that will probably be needed by a lot of people. It’s called the alarm carpet. The carpet will be placed just below the floor next to your bed. Every morning it will wake you up at the time you have set and will only turn off when someone steps on it.

Dịch:

Đây là một thiết bị mà có lẽ sẽ có rất nhiều người cần đến. Nó được gọi là thảm báo thức. Chiếc thảm sẽ được đặt ngay bên dưới sàn nhà cạnh chiếc giường ngủ của bạn. Mỗi sáng nó sẽ báo thức bạn dậy vào giờ bạn đã cài đặt sẵn và sẽ chỉ tắt đi khi có chân người dẫm lên nó.

Ex2: 

Mobile bike will be the name of my new invention. A compact bike that folds to carry people without carrying too much weight. Every day you use your bike to go to school, work or go out, you will not worry about your bike being stolen by someone because you can fold it and take it with you anywhere

Dịch:

Xe đạp di động sẽ là tên gọi cho phát minh mới của tôi. Một chiếc xe đạp nhỏ gọn có thể gấp lại để xách theo người mà không cần bê vác quá nặng. Mỗi ngày bạn dùng chiếc xe đạp đi học, đi làm hay đi chơi sẽ không lo chiếc xe của mình bị ai đó lấy cắp vì bạn hoàn toàn có thể gấp nó lại và đem theo bên mình ở mọi nơi. 

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 11 lớp 8:

[/box]

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 11: My new school 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 11 Lớp 8 - Looking back
Unit 8 lớp 10: Speaking
Tác giả: Admin

Viết một bình luận