Unit 1 lớp 8 – Project

Project

(trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Hướng dẫn dịch 

Hãy tham gia hoạt động giải trí của chúng tôi!

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động giải trí mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là một nhóm chơi thể thao hoặc một hoạt động làm đồ thủ công. Lên kế hoạch cho một poster quảng cáo hoạt động của bạn. Dưới đây là những thứ cần có trong tờ quảng cáo:

  • Nói về hoạt động đó và kèm theo một vài bức ảnh 
  • Giải thích tại sao hoạt động của bạn lại vui, thú vị, đầy hào hứng
  • Đưa ra thông tin về thời gian và địa điểm buổi gặp mặt
  • Nói với các bạn trong lớp những thứ mà họ nên mang theo để tham gia hoạt động 

Sử dụng tấm quảng cáo để giới thiệu hoạt động này trước lớp. Hãy xem xem có bao nhiêu bạn trong lớp đăng ký tham gia hoạt động của bạn. 

Gợi ý:

Ex1:

We will hold a cycling session around Ho Tay Lake on Sunday. The activity is a team sport with many students. The purpose of that cycling sesion is to raise a charity fund: Change and protect our environment. Joining the activity, you can both learn more about the environment and make new friends who have the same hobbies. The activity will need about 30 students and we will be gathering at the school yard at 6.00 am this Sunday. Remember to wear a hat, shoes and bring your water bottle if needed. 

Dịch: 

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đạp xe quanh Ho Tay vào sáng Chủ Nhật. Hoạt động là một môn thể thao tập thể với nhiều học sinh tham gia. Mục đích của buổi đạp xe đó là để gây quỹ từ thiện: Thay đổi và bảo vệ môi trường của chúng ta. Khi tham gia hoạt động, bạn vừa có thể được  biết thêm nhiều điều về môi trường và vừa làm quen thêm với những người bạn mới người có cùng sở thích với bạn. Hoạt động sẽ cần khoảng 30 bạn học sinh và chúng ta sẽ tập trung tại sân trường vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật tuần này. Hãy nhớ đội mũ, đi giày và mang theo chai nước của riêng mình nếu cần. 

Ex2:

On the next Sunday morning, we will have a football exchange with B school. The activity is a team sport with many students. It is aimed at both the students of two schools making friends and promoting athletic spirit. You can either join the school soccer team or be the spectator cheering. The activity will be even more fun if there are a lot of people. So please take your time to join our activity. The meeting will be held at the soccer field near A school at 8:00 am. Don’t forget to bring your hat and umbrella in case the weather is too sunny!

Dịch:

Vào sáng chủ nhật tuần tới, Chúng tôi sẽ có một buổi giao lưu bóng đá với trường B. Hoạt động là một môn thể thao tập thể với rất nhiều học sinh tham gia. Nó nhằm mục đích vừa để học sinh hai trường giao lưu kết bạn, vừa nâng cao tinh thần thể thao. Bạn có thể tham gia vào đội bóng của trường hoặc là khán giả đến để cổ vũ. Hoạt động sẽ vui hơn rất nhiều nếu có đông người tham gia. Vậy nên hãy dành thời gian để tham gia hoạt động của chúng tôi nhé. Buổi giao lưu sẽ được tổ chức tại sân bóng gần trường A vào lúc 8 giờ sáng. Đừng quên mang theo mũ và ô phòng trường hợp thời tiết quá nắng nhé!

Từ vựng cần nhớ trong bài 

Advertising (n): Sự quảng cáo, buổi thông báo 

Purpose (n): Mục đích, lí do 

Information (n): Thông tin 

Sign up (v): Đăng ký 

Charity (n): Sự từ thiện, sự thiện nguyện 

Fund (n): Quỹ 

Exchange (v): Giao lưu, trao đổi 

Promote (v): Khuyến khích, thăng tiến 

Athletic (n): Thể thao, thể dục 

Spirit (n): Tinh thần 

Spectator (n): Khán giả 

In case : Phòng khi, phòng trường hợp 

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure activities

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 lớp 8 - Looking back
Unit 3 - Lớp 6: Project
Tác giả: Admin

Viết một bình luận