Unit 1 lớp 10: Reading

SKILLS (Phần kĩ năng) (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Reading (Kĩ năng đọc)

1. Look at the picture and answer the questions. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Unit 1 lớp 10: Reading

1. What are the people in the picture doing? (Những người trong tranh đang làm gì?)

They are sharing chores. (Họ đang chia sẻ việc nhà)

2. Do you think they are happy? Why / Why not?(Bạn có nghĩ họ đang hạnh phúc không? Tại sao?)

I think so since everyone is smiling. (Mình nghĩ là vậy vì ai cũng đang cười)

2. Read the text below and decide which of the following is the best title for it. (Đọc bài văn sau và cho biết tiêu đề nào sau đây phù hợp nhất.)

Đáp án:

 Sharing Housework Makes the Family Happier(Chia sẻ việc nhà giúp gia đình hạnh phúc hơn.)

Dịch đoạn văn:

Unit 1 lớp 10: Reading

Ở nhiều nước, việc nhà được coi là công việc của phụ nữ. Người mẹ là nội trợ và lo phần lớn việc nhà, trong khi đó người bố là trụ cột, chịu trách nhiệm đối với tài chính gia đình. Tuy nhiên, nếu các thành viên còn lại không san sẻ việc nhà thì thật là thiệt thòi cho các bà mẹ. Khi cả gia đình làm việc nhà thì điều đó sẽ ảnh hưởng tốt đến  mỗi cá nhân cũng như mối quan hệ trong gia đình.

Theo các nhà tâm lý học, nhiều người không nhận ra lợi ích to lớn của việc san sẻ việc nhà đối với gia đình họ. Những đứa trẻ làm việc nhà cùng gia đình chúng đều có thành tích cao hơn ở trường học, trở nên hòa đồng, và thường có mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè. Chúng được học các kĩ năng tốt cho bản thân, có trách nhiệm hơn và thường là những đứa trẻ tốt. Khi người chồng san sẻ việc nhà với vợ thì mối quan hệ của họ có xu hướng tích cực hơn. Phụ nữ vui hơn khi người chồng của họ san sẻ việc nhà vì điều đó có nghĩa là “Anh ấy quan tâm đến mình và không muốn dồn hết việc nhà cho mình”. Những phụ nữ có chồng không động đến việc nhà thường dễ đổ bệnh và nghĩ đên chuyện li dị.

Khi mọi người cùng làm việc nhà thì sẽ tạo một bầu không khí tích cực trong gia đình và là tấm gương cho trẻ nhỏ. Điều này rất đúng khi người bố và người mẹ có thể tìm ra cách để làm vừa lòng nhau, không phán xét hay chỉ trích đối phương.   

3. Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text.

(Đọc lại bài văn. Các bạn có hiểu những từ trong văn cảnh? Chọn nghĩa phù hợp với mỗi từ trong bài văn.)

Đáp án:

1. a 2. b 3. b 4. b 5. a

Từ vựng:

Sociable (adj): dễ gần, hòa đồng

Vulnerable (adj): dễn mắc (bệnh gì)

able to be well protected (adj): có khả năng tự bảo vệ tốt

enormous (adj): to lớn

to tend (v): likely to behave in a particular way: có xu hướng, nhiều khả năng sẽ xảy ra

4.

Đáp án:

a. C
b. B
Dịch:

a. Từ “it” ở dòng 11 biểu thị điều gì?

A. Người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc

B. Người phụ nữ nhìn thấy chồng họ làm việc nhà

C. Những người chồng làm việc nhà

b. Từ “it” ở dòng 14 biểu thị điều gì?

A. Một tấm gương tốt cho những đúa trẻ

B. Mọi người cùng làm việc với nhau trong một nhà

C. Một bầu không khí tích cực trong gia đình

5. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. How do children benefit from sharing housework? (Vì sao việc san sẻ việc nhà lại tốt cho trẻ nhỏ?)

They did better at school, became more sociable and have better relationships with their teachers and friends. (Chúng học tốt hơn ở trường, trở nền dễ gần và có mối quan hệ tốt hơn với thầy cô, bạn bè.)

2. Why do men tend to have better relationships with their wives when they share housework? (Tại sao đàn ông thường quan hệ tốt hơn với vợ khi họ chia sẻ việc nhà?)

Because it shows that they care about their wives and this makes their wives happy. (Bởi vì nó chứng tỏ rằng họ quan tâm đến vợ và điều này làm các bà vợ hạnh phúc.)

3. What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chores? (Những bà vợ có chồng không động tay đến việc nhà có thể đối mặt với những vấn đề gì?)

They may fall ill easily or may think about divorce. (Họ dễ bị bệnh hay nghĩ đến việc ly dị.)

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 1: Family life

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 Lớp 8 - Skills 1
Unit 1 lớp 10: Speaking
Tác giả: Admin

Viết một bình luận