Từ vựng Unit 1 – Lớp 7

Một số từ vựng trong bài học và từ vựng bổ sung giúp học sinh lớp 7 nắm vững nội dung Unit 1 – Lớp 7: My hobbies hơn: 

 1. cycling: đạp xe
 2. gardening: làm vườn
 3. painting: vẽ tranh
 4. skating: trượt tuyết/trượt pa-tanh
 5. bird-watching: ngắm chim
 6. cooking: nấu ăn
 7. walking: đi bộ
 8. arrange (v): sắp xếp
 • arranging flowers: cắm hoa
 1. go + Ving
 • go camping: cắm trại
 • go shopping: đi mua sắm
 • go mountain-climbing: leo núi
 • go fishing: câu cá
 1. play + the (nhạc cụ)
 • play the guitar: chơi đàn ghi-ta
 • play the piano: chơi đàn pi-a-nô
 1. collect + N(s): sưu tầm/thu thập
 • collect stamps: sưu tầm tem
 • collect dolls: sưu tầm búp bê
 1. chat (v): tán gẫu/nói chuyện
 • chatting with somebody: tán gẫu với ai
 1. doing sports: chơi thể thao
 2. hang out: đi chơi
 3. knitting: đan len
 4. listen (v): nghe
 • listening to music: nghe nhạc
 1. read (v): đọc
 • reading books: đọc sách
 1. take (v): chụp/bắt
 • taking photos: chụp ảnh
 1. watching television/TV: xem ti vi

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 lớp 8 - Communication
Unit 1 Lớp 7: Getting Started
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận