Unit 6 – Lớp 6: Getting Started

GETTING STARTED (phần 1-6 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Dịch bài hội thoại: 

Người phỏng vấn: Chào mừng trở lại chương trình “Vòng quanh thế giới trong 30 phút”. Một lần nữa cảm ơn Sunanta đã kể cho chúng ta về những ngày lễ năm mới tại Thái Lan. Kế tiếp, chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của bạn Phong đến từ Việt Nam. Chào Phong.

Phong: Xin chào.

Người phỏng vấn: Năm mới của nước bạn được gọi là Tết phải không?

Phong: Đúng vậy.

Người phỏng vấn: Người Việt Nam ăn mừng Tết vào những thời điểm khác nhau hàng năm phải không?

Phong: Vâng, đúng vậy. Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Tết vào cuối tháng 1. 

Người phỏng vấn: Mọi người làm gi để tổ chức ăn mừng ngày Tết?

Phong: Nhiều lắm. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

Người phỏng vấn: Ví dụ như là?

Phong: Bạn nên trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp vào dịp Tết vì thế bạn sẽ lau chùi và trang trí nhà mình. Bạn cũng nên mua hoa và cây cảnh. Nhưng bạn không nên mua pháo bông nhé.

Người phỏng vấn: Bạn có đi du lịch vào Tết không?

Phong: Không thường xuyên lắm. Vì Tết là khoảng thời gian dành cho sum họp gia đình.

Người phỏng vấn: À vâng. . . Vậy các bạn có ăn nhiều (trong dịp Tết) không?

Phong: Có, được ăn nhiều đồ ăn ngon là điều tốt nhất vào ngày Tết. Ồ, và cả tiền lì xì nữa.

Người phỏng vấn: Thật tuyệt! Cảm ơn Phong. Kế tiếp chúng ta sẽ chào mừng Yumiko đến từ Nhật Bản. . .

2. Are the following statements true or false according to the conversation 1? Tick √ in the correct column.  – Những câu sau đây đúng hay sai với nội dung đoạn hội thoại trong phần 1 Đánh dấu chọn (√) vào cột đúng.

1. F

=> Sunanta là người trước Phong (Thanks again Sunanta for…. Next we have Phong from Vietnam.) => Phong không phải là người đầu tiên.

2. F

=> This year, we will celebrate Tet at the end of January – Năm nay, chúng tôi sẽ ăn mừng Tết vào cuối tháng Một. 

3. F

=> You shouldn’t buy fireworks – Bạn không nên mua pháo hoa. 

4. T

5. T

3. Find the information from 1 and fill the blanks.Tìm thông tin từ phần 1 và điển vào chỗ trống.

1. the end of January

2. our house

3. flowers; plants

4. fireworks

5. great food; lucky money

6. family gatherings

4. Write the words/phrases in the box under the appropriate pictures. – Viết những từ/cụm từ trong khung sau sao cho phù hợp với các bức hình. 

1- b. hoa đào và hoa mai

2 – a. tiền lì xì

3 – c. bánh chưng và bánh tét

4 – e. bể bơi

5 – h. sân trường

6 – g. sách

7 – f. trang trí nhà cửa

8 – d. Gia đình sum họp

5. Look at the pictures again. Which pictures do you think are related to Tet?Nhìn vào các bức hình một lần nữa, em thấy bức hình nào liên quan đến ngày Tết?

Các bức tranh liên quan đến Tết bao gồm: 1, 2, 3, 7, 8

6. Game: Write down three things or activities you like best about Tet. Compare your list with the members of your group. Report the results to the class. The group that has the most items wins. – Trò chơi: Viết 3 điều hoặc 3 hoạt động mà em thích nhất về Tết. So sánh danh sách của em với các thành viên khác trong nhóm. Báo cáo kết quả cho cả lớp. Nhóm nào ghi được nhiều nhất sẽ thắng.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Từ vựng Unit 6
Unit 6 - Lớp 6: A closer look 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận