Unit 6 – Lớp 6: A closer look 2

A CLOSER LOOK 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Grammar

1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t. – Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu với “should” hay “shouldn’t.

1. Children shouldn’t climb trees.

=> Trẻ em không nên trèo cây. 

2. We should help old people.

=> Chúng ta nên giúp đỡ người già. 

3. Students shouldn’t cheat at exams.

=> Học sinh không nên gian lận thi cử. 

4. We should clean our house before Tet.

=> Chúng ta nên dọn nhà trước Tết. 

2. At the TV studio, Phong sees these signs. Complete the sentences with should or shouldn’t. – Ở trường quay, Phong thấy những tấm bảng này. Hoàn thành các câu với “should/shouldn’t”

1. should

=> Bạn nên giữ im lặng

2. shouldn’t

=> Bạn không nên ăn hoặc uống. 

3. should

=> Bạn nên gõ cửa trước khi vào. 

4. shouldn’t

=> Bạn không nên chạy trong trường quay. 

3. Now look at these Tet activities. Tick (√) the activities children should do at Tet. Cross (X) the activities they shouldn’tNhìn vào những hoạt động trong ngày Tết. Đánh dấu chọn (√) vào những hoạt động mà trẻ con nên làm (should) vào dịp Tết. Đánh chéo (x) vào những hành động mà chúng không nên làm (shouldn’t). 

1. behave well – cư xử tốt (√)

2. eat lots of sweets – ăn nhiều đồ ngọt (x)

3. plant trees – trồng cây (√)

4. break things – làm bể đồ đạc (x)

5. go out with friend – đi chơi với bạn (x)

6. make a wish – gửi lời chúc (√)

7. fight – đánh nhau (x)

8. play cards all night – chơi bài suốt đêm (x)

4. Use the activities in 3, write down the sentences. – Sử dụng những hoạt động trong phần 3, viết thành các câu. 

We should behave well.

We shouldn’t eat lots of sweets.

We should plant trees.

We shouldn’t break things.

Children shouldn’t go out with friends.

We should make a wish.

We shouldn’t fight.

We shouldn’t play cards all night.

Grammar

1. Read Phong’s letter to Tom.Đọc thư của Phong viết cho Tom. 

Hướng dẫn dịch:

Chào Tom,

Cậu khỏe không?

Tết đang đến rồi đó.

Đây là dịp mừng năm mới của chúng mình.

Trước Tết, ba mình sẽ sơn lại nhà cửa. Mình sẽ đi mua sắm với mẹ. Bọn mình sẽ không mua pháo hoa. Chúng mình sẽ mua bao lì xì để đựng tiền lì xì và mua vài bộ quần áo mới. Vào dịp Tết, chúng mình sẽ không mua bánh chưng. Mình sẽ giúp bố mẹ nấu bánh chưng trong một cái nồi lớn. Mình không thể chờ thêm nữa!

Mình sẽ viết cho cậu sớm để kể cho cậu nghe nhiều hơn nhé!

Phong

2. Use the information from the letter and write full sentences in the two columnsSử dụng thông tin trong bức thư và viết những câu đầy đủ tương ứng trong hai cột. 

Will:

1. My father will repaint our house.

2. I will go shopping with Mum.

3. We will buy red envelops for lucky money and some new clothes.

4. I will help my parents cook banh chung in a very big pot.

5. I’ll write again soon to tell you more

Won’t/Will not:

1. We won’t buy fireworks.

2. We won’t buy banh chung.

3. Phong is thinking about his Tet. Write sentences about what he will and won’t do. – Phong đang nghĩ vể ngày Tết của cậu ấy. Viết các câu vể những gì cậu ây sẽ làm và sẽ không làm. 

1. He will visit his relatives. – Anh ấy sẽ thăm họ hàng. 

2. He will go out with friends. – Anh ấy sẽ đi chơi với bạn bè. 

3. He will get some lucky money. – Anh ấy sẽ nhận tiền lì xì. 

4. He won’t give a present. – Anh ấy sẽ không tặng quà. 

5. He won’t study. – Anh ấy sẽ không đi học. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 6 - Lớp 6: A closer look 1
Unit 6 - Lớp 6: Communication
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận