Unit 3 – Lớp 6: Skills 2

Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới)

LISTENING

1. What do you see in the photos? Choose the words in the box to fill in the table. Then listen and check.Em thấy gì trong bức tranh? Chọn từ trong khung để điền vào bảng. Sau đó nghe và kiểm tra. 

a, hiking – đi bộ leo núi
b, taking part in a cooking competition – tham gia cuộc thi nấu ăn
c, skiing – trượt tuyết
d, visiting a milk farm – thăm nông trại sữa
e, taking part in an art workshop – tham gia workshop hội họa
f, riding a bike – đi xe đạp 
g, taking a public speaking class – tham gia lớp học nói trước đám đông
h, playing beach volleyball – chơi bóng chuyền bãi biển
i, playing traditional games – chơi các trò chơi chuyền thống

2. Which activities do you think may/may not happen at the Superb Summer Camp? Why/Why not? – Hoạt động nào mà em nghĩ có thể xảy ra ở Trại hè Siêu đẳng? Tại sao có? Tại sao không?

– Activities that may happen (Những hoạt động có thể xảy ra): a, b, d, e, f, g,i.

– Activities that may not happen (Những hoạt động có thể không xảy ra): c, h.

Because the camp is in mountainous area/the camp is in mountains. – Bởi vì trại hè ở vùng núi/trại hè ở trên núi. 

3. Listen to Mr Lee, the camp leader, talking on the phone with Phuc’s parents. What are they doing on Day Two and Day Three at the camp?Nghe thầy Lee, trưởng trại, nói chuyện điện thoại với bố mẹ Phúc. Họ làm gì vào ngày 2 và 3 ở trại.

Day two – Ngày 2

  • Morning: Doing a treasure hunt – Buổi sáng: Đi tìm kho báu 
  • Afternoon: Visiting a milk farm and taking in a public speaking class – Buổi chiều: Thăm nông trại sữa và tham gia lớp học nói trước đám đông

Day Three – Ngày 3:

  • Morning: Taking part in the”Kids Cook” contest – Buổi sáng: tham gia cuộc thi “Kids Cook” (Nấu ăn cho trẻ em)
  • Afternoon: Having a party by the pool – Buổi chiều: Có tiệc bể bơi

WRITING

4. Write for 4Teen magazine about your plans this weekend with your friends. – Viết cho tạp chí 4Teen về kế hoạch của em cuối tuần này với bạn của em.

Sử dụng những ghi chú sau.

-Giới thiệu bản thân

Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em.

-Miêu tả bạn của em

Viết về những người bạn của em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của họ.

-Miêu tả kế hoạch của em

Các em dự định làm gì cùng nhau vào cuối tuần này.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 3: My friends

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 3 - Lớp 6: Looking back
Unit 3 - Lớp 6: Skills 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận