Unit 3 – Lớp 6: Looking back

LOOKING BACK(phần 1-5 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Write the correct words on the faces – Viết các từ đúng (để miêu tả) gương mặt. 

Mặt cười => các từ mang nghĩa tích cực

Mặt mếu => các từ mang nghĩa tiêu cực

Mặt cười: creative, funny, confident, hardworking, kind, clever, talkative, sporty, patient

Mặt mếu: boring, shy, serious

2. Make your own Haiku!. – Hãy tự làm một bài thơ theo thể thơ Haiku!

Haiku có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Viết một bài thơ Haiku gồm ba câu để miêu tả bản thân mình. Câu đầu và câu cuối có 5 âm. Câu ở giữa có 7 âm. Các câu không cần vần với nhau.

GRAMMAR

3. Game: Who’s who?Trò chơi: Ai là ai?

In groups,choose a person in your group. Describe their appearance and personality. Let your friends guess. – Theo nhóm, chọn một người trong nhóm miêu tả ngoại hình và tính cách của họ. Hãy để bạn em đoán.

4. Complete the dialogue. – Hoàn thành đoạn hội thoại sau. 

A: What are you doing tomorrow? (Bạn sẽ làm gì vào ngày mai)

B: I am going with some friends. We are going to Mai’s birthday party. Would you like to come? (Tôi sẽ đi cùng vài người bạn của mình. Chúng tôi sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của Mai. Bạn có muốn đi không?)

A: Oh, sorry. I can’t. I am playing football. (Ồ, xin lỗi. Mình không thể. Mình sẽ đi chơi bóng đá.)

B: No problem, how about Sunday? I am watching a film at the cinema. (Không sao, vậy còn Chủ Nhật? Tôi sẽ đi xem phim tại rạp chiếu phim.)

A: Sounds great! (Nghe ổn đấy!)

COMMUNICATION

5. Student A looks at the schedule on this page. Student B looks at the schedule on the next page.  – Học sinh A nhìn vào thời gian biểu ở trang này. Học sinh B nhìn vào thời gian biểu ở trang kế tiếp. 

Mục đích bài này là đặt câu hỏi về thời gian biểu.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 3: My friends

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 3 - Lớp 6: Project
Unit 3 - Lớp 6: Skills 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận