Unit 3 – Lớp 6: A closer look 2

A closer look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 6 mới)

GRAMMAR

1. Listen again to part of the conversation.Nghe lại phần đàm thoại. 

Dương: Mình không biết. Họ đang đi qua kìa.

Mai: Chào Phúc. Chào Dương. Đây là bạn mình, Châu.

Phúc, Dương: Chào Châu. Rất vui được gặp cậu. 

Châu: Mình cũng thế.

Dương: Cậu muốn ngồi xuống không? Tụi mình có nhiều đồ ăn lắm.

Mai: Ồ xin lỗi, chúng mình không thể. Đã đến giờ về nhà rồi. Tối nay chúng mình sẽ làm một dự án của trường

Dương: Tuyệt đấy. Mình sẽ đến câu lạc bộ judo với anh trai. Còn cậu?

Phúc: Mình sẽ thăm ông bà mình.

2. Now, underline the present continuous in the conversation. Which refers to the actions that are happening now? Which refers to future plans? Write them in the table. – Bây giờ, gạch dưới thì hiện tại tiếp diễn trong bài đàm thoại. Phần nào đề cập đến những hành động đang xảy ra? Phần nào đề cập đến những kế hoạch tương lai? Viết chúng lên bảng. 

Actions now – Hành động ở thời điểm hiện tại Plans for future – Kế hoạch cho tương lai
– They’re coming over. – Họ đang đi qua kìa. – This evening, we are working on our school project. – Tối nay, chúng tôi sẽ làm dự án cho trường.

– I’m going to the judo club with my brother. – Tôi sẽ đến câu lạc bộ judo cùng anh mình.

– I’m visiting my grandma and grandpa. – Tôi sẽ đi thăm ông bà.

3. Write sentences about Mai’s plans for next week. Use the present continuous for future. – Viết những câu về kế hoạch của Mai cho tuần tới. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai. 

1. She is taking a test.

=> Cô ấy sẽ làm bài kiểm tra.

2. She isn’t going to her cooking class.

=> Cô ấy sẽ không đến lớp học nấu ăn. 

3. She is visiting a museum.

=> Cô ấy sẽ ghé thăm bảo tàng. 

4. She is having a barbecue with her friends.

=> Cô ấy sẽ có bữa tiệc đồ nướng với bạn của mình.

4. Sort them out! Write N for Now and F for Future. – Phân loại các câu! Viết N cho hành động bây giờ và F cho hành động tương lai.

1. N

2. F

3. N

4. F

5. F

6. N

5. Game: Would you like to come to my party? Choose the day of the week that you plan to .Trò chơi: Bạn có muôn đến dự bữa tiệc của tôi không? Chọn ngày trong tuần mà bạn đã lên kế hoạch. 

Chọn ngày của tuần mà bạn lên kế hoạch:

– dự tiệc

– chuẩn bị cho dự án của lớp

– đi bơi

Sau đó đi vòng quanh lớp và mời bạn bè đến dự bữa tiệc của bạn vào ngày mà bạn đã quyết định. Bao nhiêu người sẽ đến dự bữa tiệc của bạn?

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 3: My friends

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 3 - Lớp 6: Communication
Unit 3 - Lớp 6: A closer look 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận