Unit 2 – Lớp 6: Communication

Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Mi tells Nick about her grandparents’ country house. Look at the pictures of her grandparents’ house and complete the sentences. – Mi kể vói Nick vể ngôi nhà ở miển quê của ông bà cô ấy. Hãy nhìn vào những bức hình về ngôi nhà của ông bà cô ấy và hoàn thành các câu.

1. country

=> Ông bà tôi sống trong một ngôi nhà ở miền quê ở tỉnh Nam Định.

2. are

=> Có 4 căn phòng trong nhà và một mảnh vườn rộng.

3. is

=> Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này.

4. are

=> Có 4 cái ghế và một cái bàn ở giữa phòng.

5. on

=> Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường.

6. next to

=> Có một tủ lạnh nhỏ gần tủ đựng cốc.

7. on

=> Ti vi ở trên tủ đựng cốc.

8. is

=> Ở đó cũng có một chiếc quạt trần.

2. Student A looks at the pictures of Nick’s house on this page. Student B looks at the pictures of Mi’s house on page 25. Find the differences between two houses. – Học sinh A nhìn vào những bức hình vể nhà Nick ở trang 21. Học sinh B nhìn vào những bức hình về nhà Mi ở trang 25. Tìm điểm khác nhau giữa hai ngôi nhà.

Nick’s house Mi’s house
There is only one bathroom in Nick’s house
There is one picture in Nick’s house
There is a dog in Nick’s house.
There is a heating system in Nick’s house
There are two bathrooms in Mi’s house.
There are two pictures in Mi’s living room.
There is one sofa in Mi’s living room.
There isn’t a clock in Mi’s bedroom.

3. Draw a simple plan of your house. Tell your partner about your house. – Vẽ một phác thảo đơn giản cho ngôi nhà của em. Nói cho người bạn nghe vể ngôi nhà của em.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 2: My home

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 - Lớp 6: Skills 1
Unit 2 - Lớp 6: A closer look 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận