Home Là gì Thuế Nhà Thầu Là Gì? Cách Tính Thuế Nhà Thầu Là Gì?

Thuế Nhà Thầu Là Gì? Cách Tính Thuế Nhà Thầu Là Gì?

by Admin

Khi các doanh nghiệp hợp tác với các công ty nước ngoài thì cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu. Vậy thuế nhà thầu là gì? Hãy cùng Báo Song Ngữ giải đáp những thắc mắc liên quan đến thuế nhà thầu nhé.

Advertisement

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là một loại thuế được pháp luật Việt Nam quy định nhằm đánh thuế lên các tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam mà chưa có trụ sở, cơ sở kinh doanh tại Việt Nam.

Advertisement

Định nghĩa thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể là những đối tượng không hoạt động theo luật Việt Nam, có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Advertisement

Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế đánh lên các nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Thuế nhà thầu có tên tiếng Anh là Foreign Contractor Tax (FCT). Thuế nhà thầu FCT là một loại thuế được pháp luật Việt Nam quy định, trong đó gồm 3 loại thuế:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Đối tượng áp dụng thuế

Theo Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về các đối tượng áp dụng thuế như sau:

Chi tiết các đối tượng chịu thuế:

 • Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận hoặc cam kết;
 • Phân phối hàng hóa tại VN /cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế ( Incoterms) mà bên bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ VN
 • Cung cấp hàng hóa tại Việt Nam (thường gọi XNK tại chỗ) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam;
 • Thông qua bên Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng đứng tên nước ngoài.

Cụ thể như sau:

Đối với thuế GTGT

Dịch vụ hoặc các dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

 • Cung cấp ở Việt nam + Tiêu dùng tại Việt Nam
 • Cung cấp ngoài VN + Tiêu dùng tại Việt Nam

Đối với thuế TNDN

 • Dịch vụ gắn với hàng hóa;
 • Cung cấp dịch vụ;
 • Cung cấp, phân phối hàng hóa.

Một số lưu ý:

Trường hợp 1: Nếu cung cấp hàng hóa thực tế kèm theo dịch vụ miễn phí, có hoặc không nằm trong giá trị hợp đồng các dịch vụ khác như lắp đặt, bảo hành, chạy thử,…

 • Thuế GTGT vẫn tính trên giá dịch vụ;
 • Thuế TNDN tính trên toàn bộ giá trị dịch vụ + hàng hóa;

Trường hợp 2: Hợp đồng không được tách riêng được giá trị hàng hóa với giá trị dịch vụ kèm theo, kể cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí thì:

 • Thuế GTGT vẫn phải tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng;
 • Thuế TNDN vẫn phải tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng;

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo thông tư 103

Theo Điều 2, Thông tư 103/2014/TT-BTC đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu bao gồm:

Chi tiết các trường hợp không chịu thuế:

 • Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
 • Dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam;
 • Hàng hóa không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại VN;
 • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Một số dịch vụ được thực hiện tại nước ngoài;
 • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
 • Tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài KD tại VN theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí,…;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho DN khác gia công;
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Chia cước thanh toán dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa VN với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN;
 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

Cách tính thuế nhà thầu

Đối với từng loại thuế sẽ có một cách tính khác nhau, đối với giá NET và giá GROSS sẽ khác. Nhưng cơ bản sẽ có cách tính thuế nhà thầu như sau:

Cách tính thuế GTGT nhà thầu

Công thức xác định thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế: Là toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chưa trừ các khoản thuế phải nộp, các khoản bên Việt Nam trả thay (nếu có)

Nếu theo quy định tại hợp đồng, doanh thu nhận được chưa bao gồm thuế GTGT thì quy đổi theo công thức:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
1 – Tỷ lệ phần trăm %

Nếu có giao bớt một phần công việc cho thầu phụ thì doanh thu tính thuế không bao gồm giá trị đã giao cho thầu phụ.

Cách tính thuế TNDN nhà thầu

Công thức tính thuế TNDN nhà thầu như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT + Các khoản bên VN trả thay (nếu có), chưa trừ các khoản thuế phải nộp.

Nếu theo quy định tại hợp đồng, doanh thu nhận được chưa bao gồm thuế TNDN thì quy đổi theo công thức:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN
1 – tỷ lệ phần trăm %

Nếu có giao bớt một phần công việc cho thầu phụ thì doanh thu tính thuế không bao gồm giá trị giao cho thầu phụ.

Phương pháp nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong các phương pháp nộp thuế sau đây:

 • Phương pháp khấu trừ
 • Phương pháp ấn định tỷ lệ
 • Phương pháp hỗn hợp

Phương pháp khấu trừ

Các nhà thầu nước ngoài phải đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT như các công ty Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài nếu đủ các điều kiện dưới đây thì mới được áp dụng phương pháp này:

 • Có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam;
 • Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên;
 • Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, hoàn tất tờ khai đăng ký thuế và được cấp mã số thuế nhà thầu.

Phương pháp ấn định tỷ lệ

Nhà thầu nước ngoài không phải đăng ký khai/nộp thuế GTGT cũng như không cần nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT mà thuế GTGT và TNDN sẽ do bên Việt Nam khấu trừ theo tỷ lệ đã ấn định trên tổng doanh thu tính thuế, các tỷ lệ sẽ thay đổi phụ thuộc vào hoạt động do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

Đã có quy định riêng về việc kê khai thuế nhà thầu theo phương pháp ấn định tỷ lệ của nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động khai thác, thăm dò, phát triển và sản xuất dầu khí.

Phương pháp hỗn hợp

Phương pháp này cho phép nhà đầu tư nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng nộp thuế TNDN theo các tỷ lệ ấn định tính trực tiếp trên tổng doanh thu tính thuế. Nhà đầu tư nước ngoài khi sử dụng phương pháp này sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có cơ sở thường trú hoặc là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam;
 • Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên;
 • Tổ chức hạch toán kế toán theo các quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ tài chính.

Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?

Các nhà thầu nước ngoài (các cá nhân, tổ chức nước ngoài không hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam) phải nộp thuế nhà thầu khi có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc những loại dịch vụ gắn liền với hàng hóa tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu đối với chuyên gia nước ngoài

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Xem thêm:

Nếu bạn thấy bài viết trên đã tổng hợp những thông tin cần thiết về thuế nhà thầu là gì và hữu ích cho bạn, hãy Like và Share để ủng hộ Báo Song Ngữ tiếp tục phát triển và ra thêm nhiều bài viết với nội dung sáng tạo nữa nhé.

You may also like

Leave a Comment