Home Chưa được phân loại Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18 “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi”

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18 “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi”

by Admin
  1. Nhóm hợp tác Hồng Lâm thực hiện bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 46,7% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 53,3% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hồng Lâm để thực hiện đề xuất “Nghiên cứu và phát triển công nghệ kè cừ xiên bê tông cốt sợi để chống xói lở bờ sông, bờ kênh kết hợp với chỉnh trang và bảo vệ các khu dân cư vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” (Tiểu dự án FIRST-HỒNG LÂM) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HONGLAM/04/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hồng Lâm. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng: “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi.
  1. Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi, yêu cầu công việc như sau:

– Xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế cơ sở thiết kế, thi công, nghiệm thu kè cừ xiên bê tông cốt sợi.

  1. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HONGLAM/04/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.
  1. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từÔng: Nguyễn Mạnh Hùng – Cán bộ phụ trách đấu thầu, địa chỉ e-mail:dauthauhonglam@gmail.com và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.
  1. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này được cung cấp trực tiếp và miễn phí 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh Tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.
  1. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dướivào lúc hoặc trước09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8  năm 2019. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2019.  
  1. Địa chỉ liên hệ: Tiểu dự án First – Hồng Lâm, số 03, ngõ 95, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Người nhận: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Cán bộ phụ trách đấu thầu

Điện thoại: +84 02435 643 693                                                     

Số fax: +84 02435 643 693

E-mail: dauthauhonglam@gmail.com

Trang web: congtyhonglam.com

You may also like

Leave a Comment