You can kill the lights,Anh có thể tắt đi ánh sáng you can draw the blindsAnh có thể che mờ những đôi mắt My heart's shackled down,Trái tim em trùng xuống bound to your bedBị trói buộc trên giường của anh Can you stay a while,Ở lại chút nữa đi anh? keep me by your side?Giữ em lại bên anh Feel my scattered heart,Hãy cảm nhận con tim em tan vỡ fix me, I saidVà chữa lành nó nhé anh We could lay here underneath the riverTa có thể nằm xuống đây dưới chân dòng chảy If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could sleep here underneath the riverTa có thể yên giấc tại đây phía dưới con sông If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm Down below, low, lowSâu phía dưới ấy, thật sâu Nobody knows where we will goChẳng ai biết ta sẽ đi đâu Down below, low, lowXuống bên dưới ấy, sâu thật sâu Can we stay inside,Mình cứ ở trong đây được không? lay here by the fire?Nằm kế ngọn lửa hồng Please don't let me go,Xin đừng để em đi nhé say it ain't soHãy nói điều đó không xảy ra đâu Leave me in the nightĐể lại em trong màn đêm with no warning signĐen kịt không một dấu hiệu Are we burning out?Mình cháy cùng nhau nhé? Mirrors and smokeTrong ảo ảnh và khói mờ We could sleep here underneath the riverTa có thể yên giấc tại đây phía dưới con sông If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could sleep here underneath the riverTa có thể yên giấc tại đây phía dưới con sông If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm Down below, low, lowSâu phía dưới ấy, thật sâu Nobody knows where we will goChẳng ai biết ta sẽ đi đâu Down below, low, lowâu phía dưới ấy, thật sâu We could lay here underneath the riverTa có thể yên giấc tại đây phía dưới con sông If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could sleep here underneath the riverTa có thể yên giấc tại đây phía dưới con sông If you stay,Nếu anh ở lại if you stayNếu anh ở lại We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm Down below, low, lowSâu phía dưới ấy, thật sâu Nobody knows where we will goChẳng ai biết ta sẽ đi đâu Down below, low, lowâu phía dưới ấy, thật sâu We could go homeTa đã có thể trở về tổ ấm Down below, low, lowâu phía dưới ấy, thật sâu Nobody knows where we will goChẳng ai biết ta sẽ đi đâu Down below, low, lowâu phía dưới ấy, thật sâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát The River – Axel Johansson

The River – Axel Johansson

by Admin
Lời bài hát The River – Axel Johansson

You can kill the lights,

You can draw the blinds

My heart’s shackled down,

bound to your bed

Can you stay a while,

keep me by your side?

Feel my scattered heart,

fix me, I said

We could lay here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could sleep here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could go home

We could go home

Down below, low, low

Nobody knows where we will go

Down below, low, low

Can we stay inside,

lay here by the fire?

Please don’t let me go,

say it ain’t so

Leave me in the night

with no warning sign

Are we burning out?

Mirrors and smoke

We could sleep here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could sleep here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could go home

We could go home

Down below, low, low

Nobody knows where we will go

Down below, low, low

We could lay here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could sleep here underneath the river

If you stay,

If you stay

We could go home

We could go home

Down below, low, low

Nobody knows where we will go

Down below, low, low

We could go home

Down below, low, low

Nobody knows where we will go

Down below, low, low

You may also like

Leave a Comment