You can be my guiding lightAnh có thể là ánh sáng soi lối cho em Keep meHãy giữ lấy em Company in the nightBên cạnh anh mỗi khi màn đêm buông xuống That's all I needNhững gì em cần chỉ có thể All I wantTất cả những gì em muốn Is for you to stay a little longer nowLà có thể giữ anh ở lại bên em lâu hơn chút nữa ngay khoảnh khắc này With arms around meVới đôi bàn tay ôm lấy em Like a borderNhư một hàng chắn bảo vệ em Like the air I breatheNhư bầu không khí quanh em I let you inEm cảm nhận được hơi ấm từ anh Keep me warm underneath my skinKhiến em ấm áp đến từng làn da Cause I'mVì em Giving inChịu thua To your touchĐối với từng cái chạm cảu anh I can never get enoughEm không hề cảm thấy đủ Dive in deepNhư lặn sâu Into the oceanXuống dưới đáy đại dương OceanĐại dương mênh mông OceanĐại dương mênh mông OceanĐại dương mênh mông You can be my safety zoneAnh có thể là nơi an toàn của em SomewhereLà một nơi I can go and feel aloneEm có thể đến mỗi khi em thấy cô đơn That's all I needNhững gì em cần chỉ có vậy All I wantTất cả điều em muốn Is to stay a little longer nowLà có thể ở lại lâu hơn chút nữa ngay lúc này Arms around me like a borderVòng tay anh ôm lấy em như một lá chắn Like an endless streamNhư một dòng suối mơ dài bất tận You take me inAnh đưa em đến To a place that I've never beenMột nơi mà em chưa từng đến Now I'mGiờ em... Giving in to your touchBuông xuôi chịu thua ddooois với từng cái chạm từ anh I will never get enoughEm không hề cảm thấy đủ Dive in deep into the oceanNhư lặn sâu xuống dưới đáy đại dương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát The Ocean – Mike Perry

The Ocean – Mike Perry

by Admin
Lời bài hát The Ocean – Mike Perry

You can be my guiding light

Keep me

Company in the night

That’s all I need

All I want

Is for you to stay a little longer now

With arms around me

Like a border

Like the air I breathe

I let you in

Keep me warm underneath my skin

‘Cause I’m

Giving in

To your touch

I can never get enough

Dive in deep

Into the ocean

Ocean

Ocean

Ocean

You can be my safety zone

Somewhere

I can go and feel alone

That’s all I need

All I want

Is to stay a little longer now

Arms around me like a border

Like an endless stream

You take me in

To a place that I’ve never been

Now I’m

Giving in to your touch

I will never get enough

Dive in deep into the ocean

Ocean

Ocean

Ocean

You may also like

Leave a Comment