Home Là gì Tài Chính Là Gì? Chức Năng Của Tài Chính Là Gì?

Tài Chính Là Gì? Chức Năng Của Tài Chính Là Gì?

by Admin

Tài chính là một thuật ngữ không còn quá xa lạ với bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy tài chính là gì? Theo chân Báo Song Ngữ để được giải đáp ngay nhé.

Tài chính là gì?

Tài chính là quá trình phân phối các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế.

Advertisement

Hoạt động tài chính luôn đi liền với sự vận động độc lập của các luồng giá trị dưới hình thái tiền tệ thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ có trong nền kinh tế..

Advertisement

Một số khái niệm liên quan đến tài chính

Nguồn tài chính là gì?

Nguồn tài chính là khả năng về tài chính mà một hay nhiều người trong xã hội có thể khai thác và sử dụng để thực hiện những mục đích nhất định.

Nguồn tài chính tồn tại dưới nhiều dạng như tiền, tài sản vật chất và phi vật chất.

Advertisement

Nguồn tài chính thể hiện một khả năng nhất định về sức mua.

Kết quả của quá trình phân phối nguồn tài chính nằm ở sự hình thành và cách sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định.

Quỹ tiền tệ là gì?

Quỹ tiền tệ là một lượng tài chính nhất định đã huy động được để sử dụng cho một mục đích nào đó.

Các quỹ tiền tệ luôn biểu hiện mối quan hệ sở hữu. Khi kết thúc một giai đoạn nào đó của quỹ thì mỗi chủ thể của hình thức sở hữu này hay hình thức khác sẽ thu về cho mình một phần nguồn lực tài chính nhất định.

Dịch vụ tài chính là gì?

Dịch vụ tài chính hay financial services trong tiếng Anh là những dịch vụ có sự liên hệ chặt chẽ đến quá trình lưu chuyển và sử dụng vốn hay tiền tệ trong nền kinh tế.

Hoạt động tài chính là gì?

Hoạt động tài chính được hiểu là các hoạt động liên quan đến việc huy động, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập.

Phân ngành tài chính

Tài chính cá nhân

Lập kế hoạch tài chính là quá trình phân tích tình hình tài chính hiện tại của cá nhân để hình thành nên kế hoạch mới cho tương lai gắn với giới hạn ngân sách nhất định.

Tài chính cá nhân chính là phân tích cụ thể cho tình hình và sự hoạt động của mỗi cá nhân.

Do đó, các chiến lược tài chính thường phụ thuộc phần đa vào thu nhập, các yêu cầu cuộc sống, mục tiêu và mong muốn của mỗi người.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường sẽ đề cập đến các hoạt động tài chính diễn ra hay liên quan đến việc điều hành một công ty.

Thường thì sẽ có một bộ phận được thành lập với mục đích giám sát các hoạt động tài chính đó.

Tài chính công

Tài chính công bao gồm các chính sách về thuế, chi tiêu, các ngân sách và phát hành nợ, ảnh hưởng phần lớn đến cách mà chính phủ chi trả cho các dịch vụ họ đã cung cấp.

Các mối quan hệ tài chính

Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và ngân sách nhà nước

Trong mối quan hệ này, nhà nước sẽ cấp phát, hỗ trợ và góp vốn cổ phần theo những nguyên tắc, những phương thức nhất định, để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh và phân chia mức lợi nhuận.

Đồng thời, mối quan hệ này cũng phản ánh giá trị kinh tế dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội và mức thu nhập quốc dân giữa ngân sách Nhà nước với doanh nghiệp.

Điều này thường được thể hiện qua các khoản thuế mà doanh nghiệp đó phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo các điều luật quy định.

Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và thị trường tài chính

Mối quan hệ này thường được thể hiện thông qua một việc nhất định đó là tài trợ các nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Với thị trường tiền tệ dựa vào hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ nhận được các khoản tiền để hỗ trợ cho các nhu cầu vốn ngắn hạn.

Và ngược lại, các doanh nghiệp phải hoàn trả khoản vốn đã vay và tiền lãi trong một thời hạn nhất định.

Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và thị trường khác

Các thị trường khác như hàng hóa, dịch vụ hay thị trường sức lao động,…là chủ thể hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp phải sử dụng hoàn toàn vốn để mua sắm các yếu tố sản xuất như vật tư, máy móc thiết bị, chi trả các dịch vụ, trả công lao động, …

Đồng thời, từ thị trường, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Từ đó làm cơ sở hoạch định cho ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị…nhằm làm tăng sự thỏa mãn nhu cầu của thị trường.

Chức năng của tài chính là gì?

Chức năng huy động

Đây là chức năng giúp doanh nghiệp tạo lập nên các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức, khai thác các nguồn lưc tài chính. Qua đó đáp ứng nhu cầu về phát triển của nền kinh tế xã hội.

Việc huy động vốn luôn luôn phải tuân thủ các cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và đặc biệt là giá cả của nguồn vốn.

Chức năng phân phối

Chức năng phân phối chính là chức năng giúp doanh nghiệp kiểm tra sự vận động của các nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ.

Từ đó tiến hành kiểm tra và điều chỉnh quá trình phân phối sản phẩm của xã hội dưới hình thức giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Trên đây là toàn bộ thông tin về tài chính là gì. Nếu bạn đọc thấy hay và hữu ích, đừng quên like và share để ủng hộ Báo Song Ngữ nhé.

You may also like

Leave a Comment