I do the same thing I told you that I never wouldAnh sẽ làm tương tự điều mà anh từng nói với em I told you I changed even when I knew I never couldAnh đã bảo em anh đã thay đổi dù khi anh biết anh không bao giờ có thể I know that I can't find nobody else as good as youAnh biết rằng anh không thể tìm được ai khác tốt như em I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này I get drunk, wake up, I'm wasted stillAnh tìm đến cơn say, chợt tỉnh giấc, vẫn thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ I realize the time that I wasted hereAnh nhận ra thời gian mà anh đã lãng phí nơi đây I feel like you can't feel the way I feelAnh cảm giác như em không thể cảm nhận được cách mà anh cảm nhận I'll be fucked up if you can't be right hereAnh sẽ phạm sai lầm nếu như em chẳng thể ở nơi đây Oh, oh, oh I'll be fucked up if you can't be right hereAnh sẽ phạm sai lầm nếu như em chẳng thể ở nơi đây I do the same thing I told you that I never wouldAnh sẽ làm tương tự điều mà anh từng nói với em I told you I changed even when I knew I never couldAnh đã bảo em anh đã thay đổi dù khi anh biết anh không bao giờ có thể I know that I can't find nobody else as good as youAnh biết rằng anh không thể tìm được ai khác tốt như em I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này I do the same thing I told you that I never wouldAnh sẽ làm tương tự điều mà anh từng nói với em I told you I changed even when I knew I never couldAnh đã bảo em anh đã thay đổi dù khi anh biết anh không bao giờ có thể I know that I can't find nobody else as good as youAnh biết rằng anh không thể tìm được ai khác tốt như em I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này When I'm away from you, I miss your touchKhi anh rời xa em, anh nhớ cái chạm của em You're the reason I believe in loveEm chính là lý do anh tin vào tình yêu It's been difficult for me to trustĐã thật khó cho anh để tin And I'm afraid that I'ma fuck it upVà anh sợ rằng anh sẽ mắc sai lầm Ain't no way that I can leave you strandedKo đời nào anh bỏ lại em phía sau "Cause you ain" t never left me empty-handedVì em chưa bao giờ em bỏ mặc anh tay trắng And you know that I know that I can't live without youVà em biết rằng anh biết rằng anh không thể sống thiếu em So baby stayNên baby hãy ở lại nhé Oh, oh, oh I'll be fucked up if you can't be right hereAnh sẽ phạm sai lầm nếu như em chẳng thể ở nơi đây I do the same thing I told you that I never wouldAnh sẽ làm tương tự điều mà anh từng nói với em I told you I changed even when I knew I never couldAnh đã bảo em anh đã thay đổi dù khi anh biết anh không bao giờ có thể I know that I can't find nobody else as good as youAnh biết rằng anh không thể tìm được ai khác tốt như em I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này I do the same thing I told you that I never wouldAnh sẽ làm tương tự điều mà anh từng nói với em I told you I changed even when I knew I never couldAnh đã bảo em anh đã thay đổi dù khi anh biết anh không bao giờ có thể I know that I can't find nobody else as good as youAnh biết rằng anh không thể tìm được ai khác tốt như em I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này I need you to stay, need you to stay, heyAnh cần em ở lại, cần em ở lại, này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Stay – The Kid LAROI

Stay – The Kid LAROI

by Admin

You may also like

Leave a Comment