Home Thế giới Quá tải đơn đặt hàng cho ngày Black Friday trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Taobao

Quá tải đơn đặt hàng cho ngày Black Friday trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Taobao

by Thu Hà




Hordes of Chinese shoppers looking to cash in on sweet deals on the shopping app Taobao may have caused the platform to temporarily crash on October 20. 

Hàng loạt người mua hàng Trung Quốc đang tìm cách kiếm tiền từ các giao dịch hấp dẫn trên ứng dụng mua sắm Taobao có thể đã khiến nền tảng này tạm thời ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 10.

The platform was hosting a nationwide preorder event ahead of its annual Singles Day Shopping Festival, which is akin to Black Friday in the US. Known as “Double 11,” last year’s shopping festival reaped the Alibaba-owned platform some $56 billion in sales.

Nền tảng này đã tổ chức một sự kiện đặt hàng trước trên toàn quốc trước lễ hội mua sắm “ngày độc thân” hàng năm, giống như “Thứ Sáu Đen”  ở Hoa Kỳ. Được biết đến với tên gọi “Double 11”, lễ hội mua sắm năm ngoái đã mang về cho nền tảng Alibaba doanh thu khoảng 56 tỷ USD.

The preorder system involves people putting down a deposit to reserve items instead of rushing to snap up limited quantities of coveted goods on November 11. When Insider visited the Taobao platform on Wednesday at approximately 8 p.m. local time, attempts to place a variety of preorders were met with error messages. Live broadcasts on the platform also appeared to be temporarily inaccessible, though the issue appeared to have been resolved by 9 p.m. local time. 

Hệ thống đặt hàng trước liên quan đến việc mọi người đặt cọc để đặt trước các mặt hàng thay vì vội vàng mua số lượng hàng hóa giới hạn vào ngày 11 tháng 11. Khi Insider truy cập nền tảng Taobao vào khoảng 8 giờ tối hôm thứ tư theo giờ địa phương, những nỗ lực đặt trước nhiều loại hàng đã gặp phải thông báo lỗi. Các chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng này cũng tạm thời không thể truy cập được, mặc dù sự cố dường như đã được giải quyết trước 9 giờ tối giờ địa phương.

Taobao users across China also reported seeing significant delays in their purchases going through, per a report by Chinese state-linked business news outlet National Business Daily. The news outlet also reported that at the same time, the hashtag “Taobao crashed” became the number-two trending topic on Weibo, the country’s version of Twitter. At press time, the topic thread had clocked around 17,400 comments, with Weibo users complaining about not being able to place their orders on time and missing out on deals.

Người dùng Taobao trên khắp Trung Quốc cũng cho biết họ thấy có sự chậm trễ đáng kể trong việc mua hàng của họ, theo một báo cáo của tờ báo kinh doanh có liên kết với nhà nước Trung Quốc National Business Daily. Hãng cũng đưa tin rằng cùng lúc, hashtag “Taobao bị sập” đã trở thành chủ đề thịnh hành số hai trên Weibo, phiên bản Twitter của nước này. Vào thời điểm nóng, chủ đề này đã có khoảng 17.400 lượt bình luận, trong đó người dùng Weibo phàn nàn về việc không thể đặt hàng đúng hạn và bỏ lỡ các giao dịch.

Alibaba did not immediately respond to a request for comment from Insider. 

Alibaba đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Insider.

Following the launch of the preorder systems on Wednesday, the 2021 Singles’ Day Shopping Festival is set to take place over three weeks, with sales lasting until November 11.  

Sau khi ra mắt hệ thống đặt hàng trước vào thứ tư, lễ hội mua sắm “Ngày Độc thân 2021” sẽ diễn ra trong ba tuần, với thời gian bán hàng kéo dài đến ngày 11 tháng 11.

Despite the COVID-19 pandemic, China’s shopping platforms racked up some $115 billion in sales on Singles Day in 2020, an all-time high. This far exceeds the $4.8 billion in sales Amazon reaped from Black Friday through Cyber Monday last year. 

Bất chấp đại dịch COVID-19, các nền tảng mua sắm của Trung Quốc đã đạt doanh thu khoảng 115 tỷ USD vào Ngày Độc thân năm 2020, mức cao nhất mọi thời đại. Con số này vượt xa doanh thu 4,8 tỷ đô la mà Amazon thu được từ “Thứ Sáu Đen” đến “Thứ Hai Điện Tử” vào năm ngoái.

In 2020, the November 11 event also featured a star-studded concert. During the four-hour gala, a host of Taobao-linked influencers set up their live-streaming studios in cube-like structures surrounding a mega- stage, hawking their wares to the backdrop of performances by China’s top celebrities like singer Hua Chenyu, pianist Lang Lang and actor Jackson Yee. Singer Mariah Carey and model Miranda Kerr also attended a 2018 iteration of the Singles’ Day gala.

Vào năm 2020, sự kiện ngày 11 tháng 11 cũng có một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao. Trong buổi dạ tiệc kéo dài 4 giờ, một loạt những người có ảnh hưởng liên kết với Taobao đã thiết lập các studio phát trực tiếp của họ trong các cấu trúc giống như khối lập phương bao quanh một sân khấu lớn, bày bán các sản phẩm của họ trong bối cảnh các buổi biểu diễn của những người nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc như ca sĩ Hua Chenyu, nghệ sĩ piano. Lang Lang và nam diễn viên Jackson Yee. Ca sĩ Mariah Carey và người mẫu Miranda Kerr cũng tham dự buổi dạ tiệc Ngày Độc thân năm 2018

*Bài viết của tác giả Cheryl Teh, link bài báo tại : https://www.insider.com/chinas-shoppers-crashed-shopping-app-taobao-preorders-1111-sale-2021-10

Từ mới:

shopper (n)/ˈʃɒp.ər/ : người mua hàng, người đi chợ

nationwide (adj) /ˌneɪ.ʃənˈwaɪd/  : toàn quốc, khắp cả nước

involve (v)  /ɪnˈvɒlv/ : liên quan, bao hàm

deposit (v)  /dɪˈpɒz.ɪt/ : tiền đặt cọc

broadcast (v)  /ˈbrɔːd.kɑːst/ : phát ( tin tức,…) bằng cách truyền thanh hoặc truyền hình

inaccessible (adj)  /ˌɪn.əkˈses.ə.bəl/ : không vào được, không hiểu được

respond (v)  /rɪˈspɒnd/ : trả lời ( nói hoặc viết)

exceed (v) /ɪkˈsiːd/ : vượt quá

influencer (n)  /ˈɪn.flu.ən.sər/ : người có sức ảnh hưởng

backdrop (n)  /ˈbæk.drɒp/ : tấm màn vẽ căng sau sân khấu; cơ sở, nền tảng ( một sự việc)

 

You may also like

Leave a Comment