Home Thế giới LHQ: Thêm nhiều phụ nữ, trẻ em bị giết trong các cuộc giao tranh ở Afghanistan

LHQ: Thêm nhiều phụ nữ, trẻ em bị giết trong các cuộc giao tranh ở Afghanistan

by Nguyệt Minh
The United Nations says more women and children were killed or wounded in Afghanistan in the first half of 2021 than in the first six months of any year since 2009. That is when the United Nations began keeping count.
Liên hợp quốc cho biết nhiều phụ nữ và trẻ em bị giết hoặc bị thương ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2021 hơn trong sáu tháng đầu năm kể từ năm 2009. Đó là thời điểm Liên hợp quốc bắt đầu thống kê.
The U.N. Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict office produces such a report every six months. It said, in all, there were 1,659 civilians killed and 3,254 wounded. That was a 47 percent increase compared with the same period last year.
Văn phòng Liên hợp quốc Bảo vệ Dân thường trong Xung đột Vũ trang của Liên hợp quốc đưa ra một báo cáo như vậy sáu tháng một lần. Nó cho biết, tổng cộng có 1.659 thường dân thiệt mạng và 3.254 người bị thương. Đó là mức tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.chien-tranh
Deborah Lyons is the U.N. secretary-general’s special representative for Afghanistan. She asked the Taliban and Afghan leaders to pay closer attention to the current path of the war and its terrible effects on civilians.
Deborah Lyons là đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Bà yêu cầu các nhà lãnh đạo Taliban và Afghanistan chú ý hơn đến con đường hiện tại của cuộc chiến và những tác động khủng khiếp của nó đối với dân thường.
Men still make up most of the civilian casualties. But, the rise among women and children is sharp. Thirty-two percent of the casualties in the first half of this year were children, with 468 killed and 1,214 wounded. Fourteen percent of civilian casualties were women, with 219 killed and 508 wounded, the report said.
Nam giới vẫn chiếm phần lớn trong số thương vong của nhân dân. Tuy nhiên, sự gia tăng ở phụ nữ và trẻ em là rất rõ rệt. 32% thương vong trong nửa đầu năm nay là trẻ em, với 468 người chết và 1.214 người bị thương. Báo cáo cho biết 14% thương vong dân sự là phụ nữ, với 219 người thiệt mạng và 508 người bị thương.
Taliban rebels have quickly captured more territory in recent weeks. They took control of border crossings with several neighboring countries and threaten a number of area capitals. The gains come as the last U.S. and NATO soldiers leave Afghanistan.
Phiến quân Taliban đã nhanh chóng chiếm được nhiều lãnh thổ hơn trong những tuần gần đây. Họ đã kiểm soát các cửa khẩu biên giới với một số quốc gia láng giềng và đe dọa một số thủ phủ trong khu vực. Những lợi ích thu được đến khi những người lính Mỹ và NATO cuối cùng rời Afghanistan.
The report says there was an especially sharp rise in casualties since May 1, when international military forces began withdrawing. That operation is more than 95 percent complete. All US-NATO forces are to be out of the country by August 31.
Báo cáo cho biết thương vong đặc biệt tăng mạnh kể từ ngày 1 tháng 5, khi các lực lượng quân sự quốc tế bắt đầu rút quân. Hoạt động đó đã hoàn thành hơn 95 %. Tất cả các lực lượng Mỹ-NATO sẽ rời khỏi đất nước trước ngày 31 tháng 8.

thương-vong

Taliban leaders have said they do not want to take total control of the country. But, they say there will not be peace in Afghanistan until they have a place in a new government and President Ashraf Ghani is ousted.
Các nhà lãnh đạo Taliban cho biết họ không muốn nắm toàn quyền kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, họ nói rằng sẽ không có hòa bình ở Afghanistan cho đến khi họ có một vị trí trong chính phủ mới và Tổng thống Ashraf Ghani bị lật đổ.
The U.N. report warned that Afghanistan is headed toward its highest number of yearly civilian casualties since 2009. It noted that much of the fighting during the months of May and June took place outside cities, in areas with comparatively low population levels.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Afghanistan đang hướng tới con số thương vong dân sự hàng năm cao nhất kể từ năm 2009. Báo cáo lưu ý rằng phần lớn các cuộc giao tranh trong tháng 5 và tháng 6 diễn ra bên ngoài các thành phố, ở những khu vực có mức dân số tương đối thấp.
“The pursuit of a military solution will only increase the suffering of the Afghan people,” the report said.
Báo cáo cho biết: “Việc theo đuổi một giải pháp quân sự sẽ chỉ làm gia tăng sự đau khổ của người dân Afghanistan.”

Nguồn VOA

Casualty /ˈkæʒ.ju.əl.ti/ – n : thương vong
Ex: The number of casualties in both wars was appallingly high. – Con số thương vong trong cả hai cuộc chiến đều cao một cách đáng kinh ngạc.
Pursuit /pəˈsjuːt/ – n : sự theo đuổi
Ex: I enjoy outdoor pursuits, like hiking and riding. – Tôi thích theo đuổi các hoạt động ngoài trời, như đi bộ đường dài và cưỡi ngựa.

You may also like

2 comments

LH 31/08/2021 - 09:54

Rất là hay em cảm ơn rất nhiều ạ =))

Reply
Nguyệt Minh 01/09/2021 - 08:36

hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ <3

Reply

Leave a Comment