Home Việt Nam Phim kinh dị Việt Nam được chiếu tại Đài Loan

Phim kinh dị Việt Nam được chiếu tại Đài Loan

by Thu Hà
Horror film ‘Chuyen Ma Gan Nha’ (Vietnamese Horror Story) will be released in Taiwan in April.

Bộ phim kinh dị “Chuyện ma gần nhà” sẽ được phát hành ở Đài Loan vào tháng tư.

Director Tran Huu Tan said he is very happy to know about its release abroad and expects Taiwanese audiences to be curious about the film since it contains many Vietnamese paranormal myths.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ rằng anh rất vui khi biết phim được phát hành tại nước ngoài và hi vọng khán giả Đài Loan sẽ tò mò về bộ phim vì nó chứa đựng nhiều huyền thoại ma mị của Việt Nam.

Within six days after its release on Feb. 10, the movie raked in nearly VND60 billion ($2.62 million), the production company said Thursday.

Theo như chia sẻ của công ty sản xuất vào thứ năm, trong vòng 6 ngày sau khi phát hành vào mùng 10 tháng 2, bộ phim đã cán mốc gần 60 tỷ.

Tan said though the film was not intended for a mass audience, its success demonstrates the potential of this genre.

Ông Tấn cho biết mặc dù bộ phim không dành cho khán giả đại chúng, nhưng thành công của nó chứng tỏ tiềm năng của thể loại này.

“It is an optimistic sign that the market will soon recover to pre-epidemic levels”.

Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường phim sẽ sớm khôi phục trở lại như trước khi đại dịch.

‘Vietnamese Horror Story’ is a collection of three stories told in chronological order. The first is about Lan Huong, a celebrity who used to be famous in Saigon and vanishes without a trace after an accident.

‘Truyện Kinh Dị Việt Nam’ là tập hợp ba câu chuyện được kể theo trình tự thời gian. Đầu tiên là về Lan Hương, một nữ ca sĩ từng nổi đình nổi đám ở Sài Gòn và biến mất không tăm tích sau một vụ tai nạn.

The second revolves around a young magician who is forbidden from pursuing magic. Once, disobeying his father, he performs for a child, sparking off a slew of strange occurrences.

Phần thứ hai xoay quanh một pháp sư trẻ bị cấm theo đuổi phép thuật. Một lần, không vâng lời cha mình, anh ta biểu diễn cho một đứa trẻ, gây ra một loạt các sự kiện kỳ lạ.

In the final story, a psychic is hired by a family with a recently deceased young woman to locate her remains.

Trong câu chuyện cuối cùng, một nhà ngoại cảm được một gia đình thuê để xác định vị trí hài cốt của một phụ nữ trẻ vừa qua đời.

The film earned kudos for its artists’ make-up and its setting in a Saigon with old villas and apartments, which contribute to its somber ambiance.

Bộ phim đã giành được nhiều tiền thưởng cho cách trang điểm của các nghệ sĩ và bối cảnh của nó ở một Sài Gòn với những biệt thự và căn hộ cũ, góp phần tạo nên bầu không khí u ám cho bộ phim.

Some have also criticized it for a lack of continuity in narrating three unrelated stories and confusion in the storytelling, particularly in the second and third chapters.

Một số người cũng chỉ trích nó vì sự thiếu liên tục trong việc tường thuật ba câu chuyện không liên quan và sự nhầm lẫn trong cách kể chuyện, đặc biệt là ở chương thứ hai và thứ ba.

As a result, it is difficult for many viewers to grasp the story.

Do đó, nhiều khán giả khó nắm bắt được nội dung câu chuyện.

In addition to the three main stories, there is also a twist at the end, but it occurs too quickly and superficially.

Bên ngoài 3 câu chuyện chính, cũng có một nút thắt ở cuối, nhưng nó xảy ra quá nhanh và hời hợt.

Many studios have been seeking to take their films to the international market in recent years.

Nhiều hãng phim đã tìm cách đưa phim của họ ra thị trường quốc tế trong những năm gần đây.

Tan’s previous horror film, ‘Bac Kim Thang’ (Home Sweet Home), was also shown in Taiwan in January last year and became the first Vietnamese horror film to be chosen for the A Window on Asian Cinema category at the 2019 Busan International Film Festival in South Korea.

Bộ phim kinh dị “Bắc Kim Thang” trước đây do anh đạo diễn, cũng đã được chiếu ở Đài Loan vào tháng 1 năm ngoái và trở thành bộ phim kinh dị Việt Nam đầu tiên được chọn cho hạng mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 ở Hàn Quốc.

According to Box Office Mojo, an American website that tracks box-office revenues, ‘Bo Gia’ (Dad, I’m Sorry) was released in America in June last year and earned $350,000 to rank 10th in terms of collections during the first week of its release.

Theo Box Office Mojo, một trang web của Mỹ theo dõi doanh thu phòng vé, ‘Bố Già’ đã được phát hành tại Mỹ vào tháng 6 năm ngoái và kiếm được 350.000 USD, xếp thứ 10 về doanh thu trong suốt tuần đầu phát hành.

It had also been screened in Singapore and Malaysia after grossing more than VND400 billion in Vietnam.

Phim cũng đã từng được trình chiếu tại Singapore và Malaysia sau khi thu về hơn 400 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ngo Thanh Van released her action film ‘Hai Phuong’ (Fury) in America in March 2019, and it took in more than VND200 billion.

Ngô Thanh Vân ra mắt phim hành động Hai Phượng tại Mỹ vào tháng 3 năm 2019, cũng thu về hơn 200 tỷ đồng.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/culture/vietnamese-horror-film-to-be-shown-in-taiwan-4428944.html

Từ mới:

curious (adj) /ˈkjʊə.ri.əs: tò mò, muốn tìm hiểu, hiếu kỳ

myths (n) /mɪθ/ : thần thoại, chuyện hoang đường, chuyện tưởng tượng

demonstrate (v)  /ˈdem.ən.streɪt/ : chứng minh, giải thích, chứng tỏ

chronological (adj) /ˌkrɒn.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl: theo thứ tự thời gian

magician (n) /məˈdʒɪʃ.ən: thuật sĩ, pháp sư, thầy phù thủy

kudos (n) /ˈkjuː.dɒs/:tiếng tăm, danh tiếng

superficially (adv)  /ˌsuː.pəˈfɪʃ.əl.i/ : nông cạn, hời hợt

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment