Home Việt Nam Phát hiện xác hổ 160 kg trong tủ lạnh ở Hà Tĩnh

Phát hiện xác hổ 160 kg trong tủ lạnh ở Hà Tĩnh

by Nguyệt Minh
The body of a dead tiger, weighing 160 kilos, along with 34 kilograms of animal bones were found at a house in the central province of Ha Tinh on Thursday.

Vào thứ Năm, xác của một con hổ đã chết nặng 160 kg, cùng với 34 kg xương động vật đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở tỉnh Hà Tĩnh.

The dead tiger and bones were found inside the freezer of 42-year-old Nguyen Van Chung in Ha Tinh’s Huong Son District. A Thursday raid by the Hanoi environmental police and officers of Huong Son District had uncovered the animal remains.

Con hổ chết và xương động vật được tìm thấy bên trong tủ đông lạnh của anh Nguyễn Văn Chung – 42 tuổi, hiện đang sinh sống ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Vào thứ 5, một cuộc đột kích của cảnh sát môi trường Hà Nội và cán bộ huyện Hương Sơn đã phát hiện ra xác động vật.

Chung said he met a truck container driver at a restaurant in Huong Son District last year. When the man came by Chung’s house, he asked him to keep a freezer containing animals used to make bone glue, even offering him money. Chung accepted.

Anh Chung khai: Cuối năm 2020, anh đã gặp một tài xế xe container tại một nhà hàng ở huyện Hương. Khi đến nhà anh Chung chơi, anh ta gợi ý nhờ anh giữ hộ một tủ lạnh có chứa động vật dùng để nấu cao, thậm chí còn đưa tiền cho Chung. Chung nhận lời.nuoi-nhot-ho

About 10 days later, the man came by Chung’s house with the freezer. Chung saw there was a body of a tiger and animal bones inside, so he initially refused to take it. The man then gave Chung VND9 million ($393.41), which made him change his mind.

Khoảng 10 ngày sau, người đàn ông này chở chiếc tủ lạnh đến nhà Chung. Chung thấy bên trong có xác một con hổ và xương động vật nên ban đầu không chịu lấy. Người đàn ông sau đó đã đưa cho Chung 9 triệu đồng (393,41 USD), khiến Chung thay đổi quyết định.

Tigers are listed as endangered on the IUCN Red List. Their population is threatened by poaching for illegal wildlife trade, as some people believe their bones could be used to make traditional medicine to treat certain ailments.

Hổ được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ của IUCN. Số lượng của chúng đang bị đe dọa bởi nạn săn trộm để buôn bán trái phép động vật hoang dã, vì một số người tin rằng xương của chúng có thể sử dụng để làm thuốc cổ truyền chữa một số bệnh.

It is illegal to hunt, kill, possess, capture, transport, or trade protected animals in Vietnam, with violations carrying penalties of up to 15 years in prison and fines of up to VND15 billion.

Hành vi săn bắt, giết hại, chiếm hữu, bắt giữ, vận chuyển hoặc buôn bán động vật được bảo vệ tại Việt Nam là vi phạm pháp luật, với mức phạt lên đến 15 năm tù và phạt tiền lên đến 15 tỷ đồng.

Nguồn VnExpress

Central     /ˈsen.trəl/    – adj : trung tâm

Ex: The large central diamond is surrounded by eight smaller stones.   –    Viên kim cương lớn ở trung tâm được bao quanh bởi tám viên đá nhỏ hơn.

Bone     /bəʊn/    – n : xương

Ex: He’s broken a bone in his wrist.    –    Anh ấy bị gãy xương ở cổ tay.

Freezer    /ˈfriː.zər/   – n : tủ đông

Ex:  Would you put the ice-cream away in the freezer?    –    Bạn có bỏ kem vào tủ đông không?

Ailment    /ˈeɪl.mənt/   – n : bệnh tật

Ex: Treat minor ailments yourself.    –    Hãy tự điều trị các bệnh nhẹ.

Possess      /pəˈzes/     – v : chiếm hữu, chiếm đoạt

Ex: She had already sold everything of value that she possessed.   –   Cô đã bán tất cả những gì có giá trị mà mình sở hữu.

You may also like

2 comments

VE 22/09/2021 - 10:04

hôm nay e học được kha khá từ mới từ bài báo . Hy vọng chị ra những bài báo tiếp theo
thanks a lot !

Reply
Nguyệt Minh 23/09/2021 - 23:19

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply

Leave a Comment