My life's been magic, seems fantasticCuộc đời em cứ như hóa phép màu vậy, trông mầu nhiệm làm sao I used to have a hole in the wall with a mattressEm đã từng sống với những chiếc lỗ trên bức tường và cả chiếc nệm Funny when you want it, suddenly you have itBuồn cười làm sao khi ta muốn thứ gì, rồi bỗng nhiên có được nó You find out that your gold's just plasticTa sẽ nhận ra thứ vàng ta nắm lấy cũng chỉ là thứ nhựa tầm thường Every day, every nightMỗi ngày đến từng đêm I've been thinkin' back on you and IEm cứ mãi nhớ về anh và em Every day, every nightTừng ngày đến mỗi đêm I worked my whole lifeEm làm cật lực cả đời mình Just to get right, just to be likeChỉ để cư xử đúng mực, cũng chỉ để được yêu thích Look at me, I'm never comin' down“Nhìn em này , em sẽ không bao giờ bước xuống nữa” I worked my whole lifeEm làm cật lực cả đời mình Just to get high, just to realiseChỉ để lên thật cao, chỉ để nhận ra Everything I need is on theTất cả những gì em cần đều ở Everything I need is on the groundNhững gì em cần đều ở ngay trên mặt đất On the groundTrên mặt đất Everything I need is on the groundNhững gì em cần đều ở ngay đây Nah, but they don't hear me thoughNhưng không, họ không hề nghe thấy em (Yeah, what goes up must come down)( Yeah, thứ gì đi lên rồi cũng phải trèo xuống) Nah, but they don't hear me thoughKhông, họ không hề nghe thấy em (You're runnin' out of time)( Thời gian của em sắp cạn kiệt mất rồi) My world's been hectic, seems electricThế giới xung quanh trở nên cuồng nhiệt, trông nhiệt huyết làm sao But I've been wakin' up with your voice in my headNhưng em vẫn thức dậy với giọng nói của anh thì thầm trong tâm trí And I'm tryna send a message and let you knowVà em cứ cố gửi đi một tin nhắn That every single minute I'm without you, I regret itĐể anh biết được, một phút dây trôi qua không có anh bên cạnh, em hối hận như thế nào Every day, every nightMỗi ngày đến từng đêm I've been thinkin' back on you and IEm cứ mãi nhớ về anh và em Every day, every nightTừng ngày đến mỗi đêm I worked my whole lifeEm làm cật lực cả đời mình Just to get right, just to be likeChỉ để cư xử đúng mực, cũng chỉ để được yêu thích Look at me, I'm never comin' down“Nhìn em này , em sẽ không bao giờ bước xuống nữa” I worked my whole lifeEm làm cật lực cả đời mình Just to get high, just to realiseChỉ để lên thật cao, chỉ để nhận ra Everything I need is on theTất cả những thứ em cần ở ngay trên mặt đất Everything I need is on the groundNhững gì em cần đều ở ngay đây On the groundNgay tại đây Everything I need is on the groundNhững gì em cần đều ở ngay đây Nah, but they don't hear me thoughNhưng không, họ không hề nghe thấy em (Yeah, what goes up must come down)( Yeah, thứ gì đi lên rồi cũng phải trèo xuống) Nah, but they don't hear me thoughKhông, họ không hề nghe thấy em (You're runnin' out of time)( Thời gian của em sắp cạn kiệt mất rồi) I'm way up in the cloudsEm thơ thẩn trên những tầng mây And they say I've made it nowVà họ nói rằng giờ em đã thành công But I figured it outNhưng em lại nhận ra Everything I need is on the ground (Yeah, yeah)Tất cả những gì em cần lại ở ngay trên mặt đất Just drove by your house (Just drove by your house)Chỉ vừa lái ngang qua nhà anh So far from you now (So far from you now)Và giờ lại cách anh thật xa But I figured it outNhưng em lại nhận ra Everything I need is on theTất cả nhưng gì em cần đều ở Everything I need is on the groundTất cả nhưng gì em cần đều ở ngay đây On the groundNgay trên mặt đất Everything I need is on the groundTất cả nhưng gì em cần đều ở ngay đây Nah, but they don't hear me thoughNhưng không, họ không hề nghe thấy em On the groundNgay tại đây Nah, but they don't hear me thoughNhưng không, họ không hề nghe thấy em Everything I need is on the groundTất cả nhưng gì em cần đều ở ngay đây

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát On The Ground – ROSÉ

On The Ground – ROSÉ

by Nguyệt Minh

You may also like

Leave a Comment