Home BlogFun Odd & Even là gì? – Odd page là gì? | Ý nghĩa và cách dùng

Odd & Even là gì? – Odd page là gì? | Ý nghĩa và cách dùng

by Admin
Bạn đang thực hành trên phần mềm Word và gặp các từ Odd page, Even page. Bạn không hiểu nghĩa của các cụm từ ấy là gì?!

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa và cách dùng các từ Odd, Even trong tiếng anh.

Odd là gì?

Nghĩa chính: Lẻ, đơn vị lẻ

Ví dụ:

13 is on odd number

=> 13 là con số lẻ.

Như vậy:

Odd page có nghĩa là: Trang lẻ

odd là gì

An odd pear

Một số nghĩa khác của từ Odd theo từ điển Cambridge:

  • Kỳ quặc, lạ lùng, không như mong đợi

Her father was an odd man.

=> Bố cô ấy là một người kỳ quặc.

  • Lạc lõng, lẻ ra

At school, she always felt the odd one out.

=> Ở trường, cô ấy luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng.

  • Lặt vặt, linh tinh

An odd job

=> Công việc lặt vặt

Còn khác nhiều nghĩa khác các bạn có thể tham khảo ở từ điển Cambridge:

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/odd

Xem thêm: Tus hay về tình bạn

Even là gì?

Từ nghĩa của Odd, chắc hẳn các bạn đã đoán được ra nghĩa của từ Even rồi phải không?

Even có nghĩa thông dụng là: Chẵn, đơn vị chẵn

Even page: trang chẵn

Ví dụ:

Two , four, six… are even numbers

=> Hai, bốn, sáu… là những số chẵn

even là gì

These leaves are even

Ngoài ra các nghĩa khác của từ Even hay được sử dụng như:

  • Phó từ: lại còn, còn, ngay cả

It’s a very difficult job – it might even take a year to finish it.

=> Đó là một công việc rất khó – nó có thể còn cần một năm để hoàn thành.

We were all on time – even Chris and he’s usually late for everything.

=> Chúng tôi luôn đúng giờ – Còn Chris, anh ấy luôn luôn trễ mọi thứ.

  • Các cụm từ đi với Even
  1. Even if, even though: ngay cho là, dù là

Even if you take a taxi, you’ll still miss your train.

=> Cho dù bạn có bắt taxi, bạn sẽ vẫn lỡ chuyến tàu.

  1. Even now; even then: mặc dù thế

I gave Jim very clear instructions, but even then he managed to make a mess of it.

=> Tôi đã hướng dẫn Jim rất rõ ràng, mặc dù thế anh ấy vẫn làm đảo lộn hết mọi thứ.

Các bạn có thể tham khảo thêm các cách dùng khác của từ Even tại link sau:

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/even

Xem thêm: Các tháng trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment