Home Việt Nam NTK Công Trí được Hollywood Reporter bình chọn là nhà thiết kế thời trang nổi bật

NTK Công Trí được Hollywood Reporter bình chọn là nhà thiết kế thời trang nổi bật

by Thu Hà
American magazine Hollywood Reporter has named Cong Tri as one of three fashion designers to earn popularity on Hollywood’s red carpets.

Tạp chí Hollywood Reporter của Mỹ đã vinh danh Công Trí là một trong ba nhà thiết kế thời trang ăn khách trên thảm đỏ Hollywood.

“Before launching his label in 2009, self-taught designer Nguyen Cong Tri already was a favorite of Vietnam’s celebrities,” it said.

“Trước khi ra mắt nhãn hàng của riêng mình vào năm 2009, nhà thiết kế tự học Nguyễn Công Trí đã là một trong những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam được yêu thích”.

His “entrée stateside” arrived when Rihanna and Katy Perry embraced his inventive silhouettes, dramatic draping and intricate cutouts” in 2017.

Vào năm 2017, vé mời tới Mỹ của anh ấy xuất hiện khi Rihanna và Katy Perry đồng tình với những hình bóng đầy sáng tạo của anh ấy, cách xếp nếp ấn tượng và những đường cắt phức tạp “.

He debuted at the New York Fashion Week in Jan. 2019, and quickly earned global popularity with many celebrities choosing to don his creations in the last few years.

Anh ấy đã ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York vào tháng 1 năm 2019 và nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu với nhiều người nổi tiếng chọn mặc các sáng tạo của anh ấy trong vài năm qua.

“Over the past two years, Cong Tri’s A-list moments have grown exponentially to include Beyoncé, styled by Zerina Akers, in gilded ruched velvet at the Lion King premiere and Charlize Theron with Leslie Fremar, in an ornamented sheer blouse on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,” the magazine went on.

“Trong hai năm qua, những khoảnh khắc sao hạng A trong trang phục của Công Trí đã tăng lên theo cấp số nhân, bao gồm Beyoncé, do Zerina Akers tạo kiểu, trong bộ đồ nhung mạ vàng tại buổi ra mắt Lion King và Charlize Theron với Leslie Fremar, hay như trong chiếc áo cộc tay được trang trí trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon “ tạp chí cho biết thêm.

His collections have been covered by Vogue and acclaimed by several media outlets.

Các bộ sưu tập của anh được Vogue và nhiều phương tiện truyền thông đăng tải và ca ngợi.

This year actresses Rebecca Ferguson, Jennifer Hudson, Charlize Theron, Hailee Steinfeld, and Kelly Marie Tran and singers Bebe Rexha, Leslie Grace, Jazmine Sullivan, and Becky G have worn his outfits at several events.

Năm nay, các nữ diễn viên như Rebecca Ferguson, Jennifer Hudson, Charlize Theron, Hailee Steinfeld và Kelly Marie Tran cùng các ca sĩ Bebe Rexha, Leslie Grace, Jazmine Sullivan và Becky G đã mặc trang phục của anh ấy tại một số sự kiện.

Tri, 42, is a member of the Asian Couture Federation. He has taken part in leading fashion events in Italy, the U.K. and Japan.

Công Trí – 42 tuổi, là thành viên của Liên đoàn Thời trang cao cấp Châu Á. Anh ấy đã tham gia các sự kiện thời trang hàng đầu ở Ý, Anh và Nhật Bản.

*Bài viết của tác giả Long Nguyen link bài báo tại: 

https://e.vnexpress.net/news/life/style/cong-tri-named-rising-fashion-designer-by-hollywood-reporter-4373793.html

Từ mới:

popularity (n) /ˌpɒp.jəˈlær.ə.ti/ : tính đại chúng, tính phổ biến

carpet (n)  /ˈkɑː.pɪt/ : thảm

exponentially (adv) /ˌek.spəˈnen.ʃəl.i: theo hàm mũ ( cấp số nhân)

intricate (adj) /ˈɪn.trɪ.kət: phức tạp, khó hiểu

inventive (adj) /ɪnˈven.tɪv/ : đầy sáng tạo

actresses (n) /ˈæk.trəs/ : nữ diễn viên

You may also like

Leave a Comment