Home Việt Nam Những cuộc gọi trước giây phút sinh tử

Những cuộc gọi trước giây phút sinh tử

by Nguyệt Minh
Nguyen Thi Que was already worried sick she could not reach her husband who was in a hospital with Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Quế đang sốt ruột vì không thể liên lạc với chồng đang nằm viện điều trị Covid-19.

When she received a call from a stranger who introduced himself by saying “I am a doctor…,” she was terror-struck.

Khi nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự giới thiệu “Tôi là bác sĩ …”, chị đã vô cùng bàng hoàng.

Tran Van An, 28, her husband, had high fever and shortness of breath, and was admitted to a Covid hospital in Thu Duc City for treatment.

Anh Trần Văn An, 28 tuổi – chồng chị Huế sốt cao, khó thở, được đưa vào bệnh việntại TP Thủ Đức điều trị Covid.

During his first week in hospital the couple were in touch every day through video calls and text messages. But one day Que, 27, called him dozens of times but he did not pick up.

Trong tuần đầu tiên nằm viện, hai vợ chồng vẫn liên lạc với nhau hàng ngày qua các cuộc gọi video và tin nhắn. Nhưng sau đó, chị Quế – 27 tuổi gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng anh không bắt máy.

Around 8 p.m. on August 6, her phone rang, and it was the doctor treating her husband. He informed her that An was in critical condition.

Khoảng 8 giờ tối ngày 6/8, điện thoại của chị đổ chuông, đó là bác sĩ đang điều trị cho chồng chị. Chị Quế nhận được thông báo rằng anh An đang trong tình trạng nguy kịch.

“After many days of not hearing from him, my family was extremely worried, knowing his condition was severe. We thought he had died.

“Sau nhiều ngày không thấy tin tức của anh, gia đình tôi vô cùng lo lắng, khi biết tình trạng bệnh của anh ấy rất nặng, chúng tôi tưởng rằng anh ấy đã không qua khỏi.”

“When I answered the phone, I was both happy and worried: I was glad he was still alive but worried about his well-being.”

“Khi nghe điện thoại, tôi vừa mừng vừa lo: Mừng là anh ấy vẫn còn sống nhưng lại lo cho sức khỏe của anh ấy”.cuoc-goi-sinh-tu

X-rays had showed that his lungs were severely damaged, he had a low oxygen saturation level, and could not breathe despite receiving high-flow nasal oxygen, and required tracheal intubation and ventilation support.

Ảnh chụp X-quang cho thấy phổi của anh An bị tổn thương nghiêm trọng, độ bão hòa ôxy thấp và không thể thở được mặc dù đã được hỗ trợ thở ôxy qua mũi với lưu lượng cao, phải đặt nội khí quản và hỗ trợ thông khí.

The hospital could not guarantee he would survive.

Bệnh viện không thể đảm bảo anh An sẽ qua khỏi.

“An is at risk of dying, and so the family should prepare mentally,” the doctor said.

Bác sĩ nói: “Anh An có nguy cơ tử vong, vì vậy gia đình nên chuẩn bị tâm lý.

Shocked, Que burst into tears and begged the doctor to somehow save her husband.

Vì quá sốc trước tin dữ, chị Quế bật khóc và cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy chồng mình.

Fortunately, after more than 10 days of intensive treatment, he recovered and was discharged from the hospital three weeks ago.

May mắn thay, sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, anh đã bình phục và xuất viện cách đây 3 tuần.

Que says: “My husband was lucky to survive and return home safely. I still vividly remember the feeling when I received that call”.

Chị Quế tâm sự: “Chồng tôi may mắn sống sót và trở về nhà an toàn. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi nhận được cuộc gọi đó”.

An is one of thousands of seriously ill patients who have been placed on ventilators by hospitals.

Anh An là một trong số hàng nghìn bệnh nhân nặng được bệnh viện đặt máy thở.

Just like him, many others lose contact with their loved ones when they suddenly have respiratory failure or become unconscious.

Cũng giống như anh, nhiều người khác mất liên lạc với người thân khi đột ngột suy hô hấp hoặc bất tỉnh.

An says he could not contact his wife because he suddenly could not breathe, his mind was hazy and his hands were shaking.

An cho biết anh không thể liên lạc được với vợ vì đột nhiên không thở được, đầu óc mơ hồ và tay run.

“When I was semi-conscious, I faintly heard the doctor call to tell my wife. I was grateful for that.”

“Khi tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bác sĩ gọi điện báo cho vợ tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó”.tich-cuc-dieu-tri

Dr Tran Thanh Linh, deputy director of the Covid hospital set up at the Oncology Hospital 2 in Thu Duc City, says there are more than 660 patients most of them in critical condition.

Bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức, cho biết có hơn 660 bệnh nhân, hầu hết trong tình trạng nguy kịch.

The workload is heavy and medical staff focus on saving lives, but they also understand the anxiety patient’s relatives suffer, and so contact them to inform them about the situation, especially when a patient is in danger and could pass away, he says.

Khối lượng công việc nặng nề, nhân viên y tế luôn tập trung dồn sức cứu người nhưng họ cũng hiểu nỗi lo lắng của người thân bệnh nhân nên liên hệ để thông báo tình hình, nhất là khi bệnh nhân nguy kịch và có nguy cơ tử vong.

When patients are in a good enough state, medical staff let speak with their families on the phone since a few words of encouragement from a loved one can increase the mental strength of the patient, he says.

Bác sĩ Linh chia sẻ: Khi bệnh nhân còn chút tỉnh táo, nhân viên y tế nói chuyện qua điện thoại với gia đình vì một vài lời động viên từ người thân có thể làm tăng sức mạnh tinh thần của bệnh nhân.

“But we do not have enough time to do this for all patients. Besides, some patients transferred from lower level medical facilities do not have their family members’ phone details in their files.”

“Nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để làm việc này cho tất cả bệnh nhân. Bên cạnh đó, một số bệnh nhân chuyển từ cơ sở y tế tuyến dưới không có thông tin chi tiết về điện thoại của người nhà trong hồ sơ”.

Dr Ton Nu Bao Tran of the Covid-19 intensive care unit at the city’s University of Medicine and Pharmacy, says a patient requiring tracheal intubation is potentially close to dying, and so the hospital helps the patient talk to their family so that the latter can mentally prepare.

Bác sĩ Tôn Nữ Bảo Trân thuộc khoa Hồi sức tích cực Covid-19, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố cho biết: Một bệnh nhân cần đặt nội khí quản có khả năng tử vong rất cao, vì vậy bệnh viện giúp bệnh nhân nói chuyện với gia đình để họ chuẩn bị tinh thần.

Nguồn VnExpress

Stranger     /ˈstreɪn.dʒər/     – n : người lạ

Ex: My mother always warned me not to talk to strangers.   –   Mẹ tôi luôn cảnh báo tôi không được nói chuyện với người lạ.

Condition      /kənˈdɪʃ.ən/    – n : tình trạng, điều kiện

Ex:  Her condition is progressing well.       –    Tình trạng bệnh tình của cô ấy đang tiến triển tốt.

Intubation    /ɪn.tʃuːˈbeɪ.ʃən/    – n : đặt ống, sự luồn ống vào (khí quản,…)

Ex: Following tracheal intubation the animals were ventilated mechanically.  –   Sau khi đặt nội khí quản, các con vật được thông khí cơ học.

Ventilation      /ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/     – n : sự thông gió, sự thông hơi, thông khí

Ex: a ventilation system    –    một hệ thống thông gió

Treatment      /ˈtriːt.mənt/      – n : sự đối xử, sự điều trị

Ex: Peter gets special treatment because he knows the boss.    –    Peter được đối xử đặc biệt vì anh ta quen biết ông chủ.

Hazy      /ˈheɪ.zi/    – adj : mơ hồ, lờ mờ

Ex: hazy memories of childhood    –   ký ức mơ hồ của tuổi thơ

Patient       /ˈpeɪ.ʃəns/   – n : bệnh nhân, người bệnh

Ex: Patient is in critical condition.   –   Bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch

You may also like

8 comments

Nguyễn Thị My Na 09/10/2021 - 21:55

Hay lắm page ạ !

Reply
Nguyệt Minh 10/10/2021 - 00:04

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Hien 09/10/2021 - 10:21

Có thể thêm tên tựa đề bằng tiếng anh luôn không ạ?

Reply
Nguyệt Minh 09/10/2021 - 21:14

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ!Nhiều khi mình dịch tiêu đề không sát với bài gốc đâu ý, nên mình thường không để tiêu đề gốc! bạn thông cảm nhé! Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Nhàn 01/10/2021 - 15:24

Quảng cáo chiếm 1/3 màng hình điện thoại rồi ,nó khiến e khó tập trung vào bài báo quá ạ, MONg trang web sẽ khắc phục điều này ạ

Reply
Admin 01/10/2021 - 19:29

Có nút “x” ở góc trái trên cùng để tắt, điện thoại em có không?

Reply
ngọc anh 27/09/2021 - 21:15

theo mình patient đọc thấy từ đầu luôn mà đế lúc cuối bài mới bôi bỏ chữ đó thì ko hợp lý lắm nếu đc thì nên bôi ngay khi từ đó xuất hiện lần đầu thì hơn

Reply
Nguyệt Minh 28/09/2021 - 21:23

Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Mình sẽ chú ý hơn ạ! Hãy đón đọc bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply

Leave a Comment