Home Việt Nam Những chú khỉ sặc sỡ và những chú chim di cư ở bán đảo Sơn Trà

Những chú khỉ sặc sỡ và những chú chim di cư ở bán đảo Sơn Trà

by Thu Hà
The Son Tra Peninsula is often acclaimed as a natural shield, but its role as a shelter for the rare red-shanked douc langurs and migratory birds is just as crucial.

Bán đảo Sơn Trà thường được ca ngợi như một lá chắn tự nhiên, như là nơi trú ngụ của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm và các loài chim di cư cũng vô cùng quan trọng.

A photo collection by lensman Duong Duc Khanh, who has a strong passion for nature and wild animals, presents the fruits of a labor of love and patience. Khanh spent a lot of time over the last four years waiting… waiting for that right shot of one of the most colorful primates on the planet and of rare birds that transit through the peninsula.

Bộ ảnh là thành quả lao động của tình yêu và sự kiên nhẫn của nhiếp ảnh gia Dương Đức Khánh- một người có niềm đam mê mãnh liệt với thiên nhiên và động vật hoang dã. Khánh đã dành rất nhiều thời gian trong suốt 4 năm qua để chờ đợi… chờ đợi bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc một trong những loài linh trưởng sặc sỡ nhất trên hành tinh và những loài chim quý hiếm di chuyển qua bán đảo.

Son Tra has nearly 1,000 species of plants, including 22 rare ones, and hundreds of species of animals, of which the red-shanked douc langur is the rarest with a population of 300-400 that are under strict protection.

Sơn Trà có gần 1.000 loài thực vật, trong đó có 22 loài quý hiếm và hàng trăm loài động vật, trong đó voọc chà vá chân nâu là loài quý hiếm nhất với số lượng 300-400 con đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

The douc langur is known for its ability to spectacular jumps between trees like a circus acrobat, and Khanh gets one in the act. Over the last few years, the peninsula has become known as a place where visitors can enjoy watching and taking beautiful pictures of the langurs.

Voọc chà vá được biết đến với khả năng nhảy ngoạn mục giữa những thân cây như một diễn viên xiếc nhào lộn, và Khánh được một người trong màn biểu diễn. Trong vài năm gần đây, bán đảo này được biết đến như một nơi mà du khách có thể ngắm và chụp những bức ảnh đẹp về loài voọc.

From Yet Kieu Street, visitors can move along the 2km slope leading to Son Tra for the chance to see a herd of the arboreal and diurnal primates feeding. Those who wish to explore the forest can contact forest rangers in Yet Kieu for guidance.

Từ đường Yết Kiêu, du khách có thể di chuyển dọc theo con dốc dài 2km dẫn đến Sơn Trà để có cơ hội nhìn thấy đàn động vật chân đốt và linh trưởng kiếm ăn ban ngày. Những ai có nhu cầu khám phá rừng có thể liên hệ với cán bộ kiểm lâm Yết Kiêu để được hướng dẫn.

Studies show that the red-shanked douc langur only appears along the Truong Son mountain range, a chain of mountains running along the border of Vietnam and Laos.

Các nghiên cứu cho thấy, voọc chà vá chân nâu chỉ xuất hiện dọc dãy Trường Sơn, một dãy núi chạy dọc biên giới Việt Nam và Lào.

The red-shanked douc is a rare and endemic species in Vietnam. The World Wildlife Fund (WWF) has placed the primate on the list of animals in need of unconditional protection.

Chà vá chân nâu là loài đặc hữu quý hiếm ở Việt Nam. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) đã xếp loài linh trưởng vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.

Like other doucs, the red-shanked douc is a long, slender monkey. The male has an average head and body length of 61 cm and the female averages a length of 54.5 cm.

Giống như các loài Voọc khác, Voọc chà vá chân nâu là một loài khỉ dài, mảnh mai. Con đực có chiều dài đầu và thân trung bình là 61 cm và con cái có chiều dài trung bình là 54,5 cm.

This species is called the “Queen of primates” because of their unique appearance: their forearms are white, upper legs black to gray, the lower legs a deep red and hands and feet are black.

Loài này được gọi là “Nữ hoàng của các loài linh trưởng” vì vẻ ngoài độc đáo của chúng: cẳng tay màu trắng, chân trên màu đen xám, chân dưới màu đỏ đậm và bàn tay và bàn chân màu đen.

A young langur munches on leaves unconcerned about a sudden drizzle.

Một con voọc non ngồi gặm lá không quan tâm đến cơn mưa phùn bất chợt.

A group of sociable langurs gather on a tree branch. They are under the strict protection of local authorities.

Một đàn voọc hòa đồng tụ tập trên cành cây. Chúng được chính quyền địa phương bảo vệ nghiêm ngặt.

Khanh said early morning and late afternoon were suitable times to take photos of the langurs.

Anh Khánh cho biết sáng sớm và chiều tối là thời điểm thích hợp để chụp ảnh voọc.

Not many know that the Son Tra peninsula is also known as the “kingdom of migratory birds.” They fly from the north to the south in the last months of the year.

Không nhiều người biết rằng bán đảo Sơn Trà còn được mệnh danh là “vương quốc của các loài chim di cư”. Chúng bay từ Bắc vào Nam vào những tháng cuối năm.

In the picture is a Japanese Robin (Larvivora akahige or Erithacus akahige) seen in December 2019. This migratory bird rarely flies to Da Nang, and this was a rare appearance.

Trong ảnh là một chú chim Robin Nhật Bản (Larvivora akahige hay Erithacus akahige) được nhìn thấy vào tháng 12 năm 2019. Loài chim di cư này hiếm khi bay đến Đà Nẵng, và đây là lần xuất hiện hiếm hoi.

The mainly gray and bright orange Japanese robin is about 14-15 centimeters in size. The male Japanese robin is olive brown from the top of the head to the rump, with an orange face and neck, and a gray breast and underside.

Cá vược Nhật Bản chủ yếu là màu xám và màu cam sáng có kích thước khoảng 14-15 cm. Những con ngựa đực Nhật Bản đực có màu nâu ô liu từ đỉnh đầu đến mông, với mặt và cổ màu cam, ức và mặt dưới màu xám.

This Oriental pied hornbill (Anthracoceros albirostris) was captured in camera on Son Tra in 2019. This was another rare appearance on the peninsula.

Con chim hồng hoàng phương Đông (Anthracoceros albirostris) này được ghi lại bằng camera trên Sơn Trà vào năm 2019. Đây là một lần xuất hiện hiếm hoi khác trên bán đảo.

A gray wagtail or Motacilla cinerea pecks at a motorbike’s rear view mirror. A typical gray wagtail measures about 18–19 cm long. It upperparts are gray and the yellow vent contrasts with whitish underparts.

Một con chim đuôi dài màu xám hoặc Motacilla cinerea mổ vào kính chiếu hậu của một chiếc xe máy. Một con đuôi dài màu xám điển hình dài khoảng 18–19 cm. Phần trên của nó có màu xám và lỗ thông hơi màu vàng tương phản với phần dưới màu trắng.

The Eurasian whimbrel or Numenius phaeopus often forages in waters at the foot of Son Tra Peninsula.

Kỳ giông Á-Âu hay còn gọi là bạch tuộc Numenius thường kiếm ăn ở vùng biển dưới chân bán đảo Sơn Trà.

A bird that belongs to the Recurvirostridae family at the foot of Son Tra Peninsula. The species feed on small aquatic animals such as mollusks, brine shrimp and other crustaceans, larval insects, segmented worms, tadpoles, and small fish.

Là loài chim thuộc họ Recurvirostridae ở chân bán đảo Sơn Trà. Loài này ăn các động vật thủy sinh nhỏ như nhuyễn thể, tôm ngâm nước muối và các loài giáp xác khác, ấu trùng côn trùng, giun phân đoạn, nòng nọc và cá nhỏ.

*Bài viết của tác giả  Huynh Phuong, Duong Duc Khanh, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/photo/places/where-canopies-teem-with-colorful-monkeys-migratory-birds-4395518.html

Vocabulary

Slope /sloup/ (n) : con dốc

Mollusk /’mɔləsk/ (n) : nhuyễn thể

Crustacean  /krʌsˈteɪ.ʃən/ (n) : loài giáp xác 

tadpole /’tædpəʊl/ (n) : nòng nọc

peninsula  /pi´ninsjulə/ (n) :bán đảo

migratory /ˈmaɪ.ɡrə.tər.i/ (adj) :Di trú, nay đây mai đó

appearance  /əˈpɪə.rəns/(n):Sự xuất hiện

endemic  /en´demik/ (adj) : đặc thùu

unconditional /ˌʌn.kənˈdɪʃ.ən.əl/ (adj) : tuyệt đối, vô điều kiện

unconcern /ʌηkən´sə:nd/ (adj) :không quan tâm, hờ hững

 

 

 

 

 

từ nào là từ mới bôi đậm từ đó đi, tẹo nữa chị up bài lên website còn dễ tìm

 

You may also like

Leave a Comment