Home Việt Nam Nhìn lại 10 tác phẩm âm nhạc được yêu thích năm 2021

Nhìn lại 10 tác phẩm âm nhạc được yêu thích năm 2021

by Thu Hà
The year is drawing to a close, and here are 10 tracks that have dominated the Vietnamese pop music charts in 2021.

Năm sắp kết thúc, và đây là 10 ca khúc đã thống trị các bảng xếp hạng nhạc pop của Việt Nam năm 2021.

Many of the most popular songs of the year talk about youth and experiences while young, and reached millions of views on YouTube and trended on social media platforms.

Nhiều bài hát nổi tiếng trong năm nói về tuổi trẻ và những trải nghiệm khi còn trẻ, đã đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube và thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Songs by young and upcoming artists have dominated the charts.

Các bài hát của các nghệ sĩ trẻ và các nghệ sĩ sắp ra mắt đã thống trị các bảng xếp hạng.

Besides EDM and hip-hop, songs that helped people relax and heal during the Covid-19 pandemic became big hits.

Bên cạnh EDM và hip-hop, những bài hát giúp mọi người thư giãn và “chữa lành” trong đại dịch Covid-19 đã trở thành hit lớn.

‘Muon Roi Sao Ma Con’ (It’s Late, But…) by Son Tung M-TP

“ Muộn rồi mà sao còn” của Sơn Tùng MTP

The Vietnamese V-pop prince composed and released the pop R&B song in April. The video has so far got over 143 million views on YouTube. It held the number one spot on Lan Song Xanh (Green Wave), one of the nation’s main music charts, for 32 weeks – a feat not achieved by any other song in the last 10 years. The MV is about a boy secretly in love with a girl and staying up all night and smiling to himself while thinking about her.

Chàng hoàng tử V-pop sáng tác và phát hành ca khúc pop R&B vào tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, video đã có hơn 143 triệu lượt xem trên YouTube. Nó giữ vị trí quán quân ở Làn Sóng Xanh, một trong những bảng xếp hạng âm nhạc chính của quốc gia, trong 32 tuần – một thành tích mà không một bài hát nào đạt được trong 10 năm qua. MV kể về một chàng trai yêu thầm một cô gái và thao thức suốt đêm, tự mỉm cười một mình khi nghĩ về cô ấy.

‘Laylalay’ by Jack

“Laylalay” của Jack

Six hours after its release on Jack’s 24th birthday in April, the song topped Vietnam’s iTunes digital music chart and YouTube’s top trending chart. The video has since got over 48 million hits on YouTube.

Sáu giờ sau khi phát hành vào tháng 4- cũng là sinh nhật lần thứ 24 của Jack , bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số iTunes Việt Nam và bảng xếp hạng xu hướng hàng đầu của YouTube. Kể từ đó, video đã có hơn 48 triệu lượt truy cập trên YouTube

It was also number one on the Lan Song Xanh 2021 chart for 16 weeks, and got nominated for several awards.

Bài hát cũng đứng đầu bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2021 trong 16 tuần và được đề cử cho một số giải thưởng.

‘Laylalay’ is a confession composed with an EDM drop and hip-hop melodies about a kid who laments about his previous love.

‘Laylalay’ là một lời thú nhận được sáng tác với giai điệu EDM và hip-hop, kể về một chàng trai luôn tiếc nuối về mối tình trước của mình.

‘Roi Toi Luon’ (Oh Go Ahead) by Nal Phi Ho

“Rồi tới luôn” Nal Phi Hồ

According to TikTok, this was the most popular Vietnamese song on the platform this year. On the app, videos with the hashtag #Roitoiluon have got over 530 million views, 1.5 million videos used the song as background music and hundreds of users covered, remixed and made parodies.

Theo thống kế của TikTok, đây là bài hát tiếng Việt phổ biến nhất trên nền tảng này trong năm nay. Trên ứng dụng, các video với hashtag #Roitoiluon đã có hơn 530 triệu lượt xem, 1,5 triệu video sử dụng bài hát này làm nhạc nền và hàng trăm người dùng đã cover, phối lại và chế lại video.

The song has an enthusiastic feel and is about a person who has just proposed to his fiancée. Ho combines a variety of musical elements in the song, including Khmer music and traditional Mekong Delta folk melodies. The video has gotten over 111 million views on YouTube.

Bài hát có giai điệu sôi nổi nói về một người vừa mới cầu hôn vợ sắp cưới của mình. Tác giả kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc trong bài hát, bao gồm âm nhạc Khmer và các giai điệu dân gian truyền thống của đồng bằng sông Cửu Long. Video đã nhận được hơn 111 triệu lượt xem trên YouTube.

‘Chi La Khong Cung Nhau’ (Just Not Together) by Tang Phuc, Truong Thao Nhi

“Chỉ là không cùng nhau” của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi

The song with Chinese melodies sparked a frenzy among Chinese music fans. The MV, released in March, talks about the lingering feelings after a breakup, and has gotten over 97 million views on YouTube, making it the two teenage singers’ biggest success to date.

Bài hát với giai điệu đậm chất Trung Hoa đã làm dấy lên một làn sóng mãnh liệt trong cộng đồng người hâm mộ âm nhạc Trung Quốc. MV được phát hành vào tháng 3, nói về những cảm xúc day dứt sau khi chia tay và đã đạt hơn 97 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành thành công lớn nhất của hai ca sĩ trẻ cho đến nay.

‘Sai Gon Dau Long Qua’ (Hurting in Saigon) by Hua Kim Tuyen, Hoang Duyen

“Sài gòn đau lòng quá” của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên

The song, written by musician Hua Kim Tuyen and based on sad memories in love, was released at the end of March. Performing with new singer Hoang Duyen, he combines pop ballads with modern canto-pop, giving listeners a feeling of nostalgia. The song’s lyrics have been widely shared on social media.

Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết lời dựa trên những kỷ niệm buồn trong tình yêu, được ra mắt vào cuối tháng 3 vừa qua. Biểu diễn cùng ca sĩ mới Hoàng Duyên, anh kết hợp giữa pop ballad với canto-pop hiện đại, mang đến cho người nghe cảm giác hoài cổ. Lời bài hát đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Many artists have covered it, including Duong Hoang Yen, Thieu Bao Tram, JSol, and Cara. It remained on the Lan Song Xanh 2021 chart for 15 weeks and got over 45 million hits on YouTube. The hashtag #SaiGondaulongqua has over 140 million views on TikTok, and thousands of videos used it as background music.

Nhiều nghệ sĩ đã cover lại, trong đó có Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm, JSol, Cara. Bài hát vẫn đứng trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2021 trong 15 tuần và có hơn 45 triệu lượt truy cập trên YouTube. Hashtag #SaiGondaulongqua có hơn 140 triệu lượt xem trên TikTok và hàng nghìn video đã sử dụng nó làm nhạc nền.

‘Tron Tim’ (Hide And Seek) by Den Vau

“Trốn Tìm” của Đen Vâu

The rapper released the song on his 32nd birthday on May 14. It has received over 51 million views on YouTube so far. It enabled Vau to break the record for the artist with the most MVs (11) in top YouTube Vietnam’s trending chart. He has said this is his favorite song, one he recorded in less than a week. It is about the sadness of adulthood and a longing for the past.

Rapper đã phát hành bài hát vào ngày 14 tháng 5- sinh nhật lần thứ 32 của anh. Cho đến nay, nó đã nhận được hơn 51 triệu lượt xem trên YouTube. Nó giúp anh phá kỷ lục nghệ sĩ có nhiều MV nhất trong top thịnh hành của YouTube Việt Nam. Đen đã nói rằng đây là bài hát yêu thích của anh ấy, một bài hát mà anh ấy đã thu âm trong vòng chưa đầy một tuần. Nó nói về nỗi buồn của tuổi trưởng thành và hoài niệm quá khứ.

Vau uses a number of classical musical instruments like drums, the piano and melodica besides imaginative lyrics filled with similes and rhymes.

Đen Vâu sử dụng một số nhạc cụ cổ điển như trống, piano và melodica bên cạnh những ca từ giàu trí tưởng tượng chứa đầy những câu ví von và vần điệu.

‘Nam Quoc Son Ha’ (Vietnamese Motherland) by Erik, Phuong My Chi

“Nam quốc Sơn Hà: của Erik và Phương Mỹ Chi

Chi sings the Vietnamese chanty intro to the song, which is inspired by an ancient poem called ‘Nam Quoc Son Ha.’ The song quickly achieved popularity online, with many people praising the melody and meaningful lyrics that express national pride. In two months the video has garnered nearly 10 million views and was once atop the trending music chart on YouTube.

Mỹ Chi hát phần mở đầu của bài hát lấy cảm hứng từ bài vọng cổ ‘Nam quốc sơn hà’. Bài hát nhanh chóng nhận được sự yêu thích trên mạng, được nhiều người khen ngợi về giai điệu và ca từ ý nghĩa thể hiện niềm tự hào dân tộc. Trong hai tháng, video đã thu hút được gần 10 triệu lượt xem và từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

‘The Playah’ by Soobin

“The Playah” của Soobin

Soobin released a video of a special performance of ‘The Playah’ in May with SlimV as the music director, combining three of his previous songs and performing with a live orchestra. The singer was applauded for his powerful vocals and stage presence. On YouTube, the video has over 36 million views.

Soobin đã phát hành một màn trình diễn đặc biệt của ca khúc ‘The Playah’ vào tháng 5 do SlimV làm giám đốc âm nhạc, kết hợp ba ca khúc trước đó của anh và biểu diễn với một dàn nhạc sống. Ca sĩ được khen ngợi vì giọng hát đầy nội lực và khả năng trình diễn sân khấu. Trên YouTube, video có hơn 36 triệu lượt xem.

‘Ha Con Vuong Nang’ (Lingering Summer Sunbeams) by DatKaa 

“Hạ còn vương nắng” của DatKaa

In the MV released in April. DatKaa composed and sang the song while Kido performed the rap part. It features a catchy melody and has nearly 43 million views on YouTube. Videos on Tiktok using this song by Datkaa have received over 162 million views on the platform. Many local pop artists, including Hoa Minzy and Erik, have covered the song.

Mv được DatKaa đã sáng tác và cho ra mắt hồi tháng tư. Trong Mv anh đảm nhận hát trong khi Kido thể hiện phần rap. Bài hát có giai điệu hấp dẫn và có gần 43 triệu lượt xem trên YouTube. Video trên Tiktok sử dụng bài hát này của Datkaa đã nhận được hơn 162 triệu lượt xem trên nền tảng này. Nhiều nghệ sĩ nhạc pop trong nước, bao gồm Hòa Minzy và Erik cũng đã cover lại bài hát.

‘Khue Moc Lang’ (Kuimu Wolf) – Huong Ly, Jombie

“Khuê Mộc Lang” của Hương Ly và Jombie

The song is based on the love story of two fictional characters, Khue Moc Lang and Princess Bach Hoa. The MV, which was dropped on YouTube in August, has gotten over 43 million views, making it one of the top 20 trending songs of the year on a Vietnamese online music chart.

Bài hát dựa trên câu chuyện tình yêu của hai nhân vật hư cấu là Khuê Mộc Lang và công chúa Bách Hoa. MV bị rớt hạng trên YouTube hồi tháng 8 tuy nhiên cũng đã đạt hơn 43 triệu lượt xem, lọt vào top 20 ca khúc thịnh hành của năm trên một bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến của Việt Nam.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/culture/a-look-back-at-10-musical-fan-favorites-of-2021-4409250.html

Từ mới:

dominate (v)  /ˈdɒm.ɪ.neɪt/ : thống trị, kiềm chế

platform (n)  /ˈplæt.fɔːm/: nền tảng, bục giảng, thềm ga, sân ga

parody (n) /ˈpær.ə.di/ : sự nhại, bắt chước hài hước để châm biếm

rhyme (v) /raɪm/ : ăn vần với nhau, tạo thành vần

melody (n) /ˈmel.ə.di/ : giai điệu

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment