Home Việt Nam Ngôi sao Võ sĩ Việt giành đai thế giới WBO lịch sử

Ngôi sao Võ sĩ Việt giành đai thế giới WBO lịch sử

by Mai Lan
Nguyen Thi Thu Nhi won the first-ever World Boxing Organization belt for Vietnam after defeating a Japanese opponent in South Korea Saturday afternoon.

Nguyễn Thị Thu Nhi đã giành được chiếc đai vô địch của Tổ chức Quyền anh thế giới đầu tiên cho Việt Nam sau khi đánh bại đối thủ người Nhật Bản tại Hàn Quốc vào chiều thứ Bảy.

Thu Nhi nhận đai WBO thế giới lịch sử. Ảnh: Nghĩa Phú

Nhi and Etsuko Tada gave spectators a great show throughout 10 rounds. Despite being way less experienced than Tada, Nhi lasted until the end and won.

Nhi và Etsuko Tada đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn tuyệt vời xuyên suốt 10 vòng đấu. Dù ít kinh nghiệm hơn Tada nhưng Nhi vẫn cố gắng đến cuối cùng và giành chiến thắng.

The Vietnamese ace boxer entered the match with an experience of four professional fights. She won the WBO Asia-Pacific belt in February 2020, her fourth match. Tada, in turn, is the number one mini-flyweight boxer in the world and holds the WBO world championship. Before facing Nhi, the 40-year-old had 26 fights, won 20, drew three, and lost three.

Võ sĩ át chủ bài của Việt Nam bước vào trận đấu với kinh nghiệm 4 trận đấu chuyên nghiệp. Cô đã giành được đai WBO châu Á-Thái Bình Dương ở trận đấu thứ tư vào tháng 2 năm 2020. Về Tada, cô là võ sĩ số một thế giới và đang giữ đai vô địch WBO ở hạng cân “mini-flyweight” (hạng ruồi nhẹ). Trước khi đối đầu với Nhi, võ sĩ 40 tuổi đã có 26 lần giao đấu, thắng 20, hòa 3 và thua 3.

The two boxers started the match slow and carefully to get to know each other. In the third round, Nhi hit Tada with a hook that she countered with a straight punch. Although Nhi is shorter in height and arm span, she is skillful with her moves and powerful hooks.

Hai võ sĩ bắt đầu trận đấu chậm rãi và cẩn trọng để thăm dò đối phương.  Đến hiệp ba, Thu Nhi đấm móc trúng Tada khiến cô phải phản đòn bằng cú đấm thẳng. Tuy lép vế hơn về chiều cao và sải tay nhưng Nhi lại rất linh hoạt với những bước di chuyển và những cú móc uy lực.

Tada sped it up in the fifth round with rapid jabs, but Nhi also put up a great fight. In the ninth round, Tada made Nhi’s eye bleed after a hook. Using this advantage, Tada attacked continuously in the last round. However, Nhi remained on target despite limited vision.

Tada tăng tốc ở hiệp thứ 5 với những cú đấm nhanh, nhưng Nhi cũng đã chiến đấu quyết liệt. Ở hiệp thứ 9, Tada khiến Nhi chảy máu mắt sau một cú móc. Tận dụng lợi thế này, Tada tấn công liên tục trong hiệp cuối. Tuy nhiên, Nhi vẫn đấm trúng đích dù tầm nhìn hạn chế.

Overall, the referees ruled Nhi the winner with a score of 96-94.

Chung cuộc, các trọng tài quyết định Nhi chiến thắng với tỷ số 96-94.

This is not only the first WBO World belt for Vietnamese boxing but also the first professional title for a boxer from Vietnam.

Đây không chỉ là chiếc đai WBO Thế giới đầu tiên của nền Boxing Việt Nam mà còn là danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên của một võ sĩ Việt.

Nhi, 25, started practicing boxing when she was 13. In 2018, she began her professional career in the ring.

Nhi hiện tại 25 tuổi, bắt đầu tập quyền anh khi mới 13 tuổi. Năm 2018, cô bắt đầu sự nghiệp với những võ đài chuyên nghiệp. 

 

*Bài viết của tác giả Hoàng An trên báo VnExpress, link tại:https://vnexpress.net/thu-nhi-gianh-dai-wbo-the-gioi-4375922.html 

 

Từ mới:

belt                (n)      /belt/             đai thắt lưng

defeat           (v)     /dɪˈfiːt/             đánh bại

opponent     (n)    /əˈpəʊ.nənt/     đối thủ

spectator     (n)    /spekˈteɪ.tər/    khán giả

throughout (pre)    /θruːˈaʊt/          xuyên suốt

professional(n)     /prəˈfeʃ.ən.əl/      chuyên gia; (adj) chuyên nghiệp

championship(n)   /ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/  nhà vô địch

counter           (v)   /ˈkaʊn.tə/             chống lại, phản công

punch             (v)     /pʌntʃ/                 đấm

span               (n)     /spæn/                gang tay, sải tay

bleed              (v)     /bliːd/                  chảy (máu)

vision             (n)     /ˈvɪʒ.ən/              tầm nhìn

career            (n)      /kəˈrɪər/              sự nghiệp

You may also like

Leave a Comment