Home Được tài trợ Ngôi chùa ở Sài Gòn có nhiều bình gốm nhất Việt Nam

Ngôi chùa ở Sài Gòn có nhiều bình gốm nhất Việt Nam

by Admin
Phap Hoa Pagoda has 10,000 pieces from various cultures and ages.

Chùa Pháp Hoa ở Sài Gòn có tuổi đời gần 100 năm, hiện sở hữu khoảng 10.000 bình gốm của nhiều nền văn hóa, niên đại khác nhau.

Phap Hoa Pagoda, built in 1928, is situated in an alley off Thich Quang Duc Street in HCMC’s Phu Nhuan District. It follows the Mahayana sect of Buddhism. The pagoda used to look quite rustic with a simple straw roof until it got a complete makeover(1) in 1993. Today it consists of a main hall, a dining hall, a Da Bao tower, and a medical room.

Chùa Pháp Hoa được xây dựng từ năm 1928, tọa lạc trong một con hẻm trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TP HCM. Chùa theo hệ phái Phật giáo Bắc tông. Trước đây chùa giản dị với mái lợp tranh sau đợt trùng tu lớn vào năm 1993, chùa có quy mô như hiện tại với chánh điện, trai đường, tháp Đa Bảo và phòng khám bệnh .

The head of the pagoda, who has a deep interest in ceramics(2), has for long been collecting them. With about 10,000 pottery artifacts, This pagoda has been  recognized by the Vietnam Book Center as the temple with the most ceramic pots since 2007.

Vị trụ trì của chùa từ lâu đã sưu tập, lưu giữ các loại bình gốm sứ vì yêu thích đồ gốm. Với khoảng 10.000 bình, nơi đây đươc Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa có nhiều bình gốm nhất từ năm 2007.

Ceramics in various colors, patterns and sizes are preserved in the pagoda’s storeroom(3).

Phần lớn những chiếc bình đủ màu sắc, hoa văn, kích thước được nhà chùa bảo quản ở trong kho.

gốm xứ

Most of these ceramics are from renowned(4) pottery centers like Bat Trang, Bien Hoa, Binh Duong, and Chu Dau, while some came from China and Japan.

Những chiếc bình gốm sứ này chủ yếu xuất xứ từ các địa phương làm gốm nổi tiếng ở Việt Nam như Bát Tràng, Biên Hòa, Bình Dương và Chu Đậu cũng có một số món đồ có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản.

The pottery items are used in various places around the pagoda as decoration near Buddha idols.

Những chiếc bình gốm này được nhà chùa trang trí khắp nơi xen kẽ với tượng Phật.

The ceramic items are used around the pagoda as decoration. There are over 50 pieces of various sizes in the main hall, while the room has 500. The artworks are also displayed in other places like the lecture hall and memorial room, or nha to (a shrine for monks(5) who pass away(6)

Các món đồ được trang trí khắp chùa. Tại chánh điện có trên 50 chiếc bình lớn nhỏ, phòng khách có khoảng 500 bình. Ngoài ra, đồ gốm cũng được trưng bày ở những nơi khác như giảng đường và phòng tưởng niệm, hoặc nhà tổ (một ngôi đền dành cho các nhà sư đã qua đời)

Four grand vases are placed in the most sacred place in the main hall. More than two meters tall, they originated(7) from the Jiangxi province of China.

Ngay khu vực trang trọng nhất của chánh điện là bốn chiếc có chiều cao hơn 2 m, xuất xứ từ Giang Tây, Trung Quốc.

The pots, cups and fortune pot from Vietnamese pottery villages are carefully preserved in glass closets.

Những chiếc bình xen kẽ với ấm, tách, bình hút tài lộc của các làng gốm Việt Nam được bảo quản cẩn thận trong tủ kính.

A pot from Cham ethnic dating from the 19th century is displayed in the living room.

Chiếc bình của dân tộc Chăm có niên đại từ thế kỷ 19 được trưng bày trong phòng khách.

The pagoda also has many other pieces including ceramic Buddha statues, candlesticks(8), pots and cups. In particular, there are two outstanding artworks of nghe (an imaginative animal in Vietnamese culture which resembles lion and dog) crafted by Vietnamese artisans two centuries ago.

Chùa còn nhiều đồ gốm khác như các bức tượng Phật, chân đèn, ấm chén. Trong đó, nổi bật là hai con nghê (một con vật được tưởng tượng ra trong văn hóa Việt Nam giống như sư tử và chó) do các nghệ nhân Việt chế tác cách đây hai thế kỷ.

Besides the grand Buddha idol, two smaller sized ones are also placed in the center of the main hall. These date back to the time of Qianlong Emperor (1735 – 1796) of the Qing Dynasty in China.

Ở vị trí trung tâm chánh điện, ngoài tượng Phật lớn thì nhà chùa còn hai tượng Phật nhỏ bằng gốm, xuất xứ từ thời vua Càn Long (1735-1796), thuộc triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc.

The pagoda also has the first ever Lotus Sutra, an important Buddhist scripture, that was carved on stone in Vietnam. It features nearly 70,000 Vietnamese words – white letters engraved on black granite – arranged in a harmonious structure.

Ngoài ra, ngôi chùa còn sở hữu kỷ lục với bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa khắc trên đá đầu tiên tại Việt Nam. Bộ kinh gần 70.000 chữ Việt ngữ được sắp xếp bố cục hài hòa, chữ màu trắng khắc trên nền đen của đá granite.

In 2015, Phap Hoa Pagoda was recognized as a historical site by HCMC.

Năm 2015, Chùa Pháp Hoa được công nhận di tích lịch sử tại TP HCM.

New words:

  1. Makeover (n) a new or improved appearance that results from making many changes

Honda unveiled the car’s high-tech makeover this week.

  1. Vietnamese ceramics (n): Gốm Đại Việt

Ceramic was made of clay mixed with granitic sand.

  1. Storeroom (n): a room for keeping things in while they are not being used
  2. Renowned (adj) famous for something:

The region is renowned for its outstanding natural beauty.

  1. Monk (n): a member of a group of religious men who do not marry and usually live together in a monastery
  2. Pass away (phrasal verb)= to die

Her father passed away last week.

  1. Originate (v) to come from a particular place, time, situation

Although the technology originated in the UK, it has been developed in the US

  1. Candlestick (n) a tall base for a candle

The silver candlesticks gleamed on the table.

Nguồn: e.Vnexpress

Xem thêm: In time và On time trong tiếng Anh: Cách dùng & phân biệt

You may also like

Leave a Comment