Home Là gì Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Là Ngày Nào?

Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Là Ngày Nào?

by Admin

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày nào? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa ngày thành lập Đảng? Tất cả thông tin về ngày lễ trọng đại này sẽ được Báo Song Ngữ giải đáp trong bài viết dưới đây.

Advertisement

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày nào?

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng, Hồng Kông. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất của Việt Nam và hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp Việt Nam, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam cho mọi quyết định, hoạt động của Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Advertisement

Bối cảnh thế giới

Từ cuối thế kỷ XIX, các nước tư bản bắt đầu ra sức xâm lược và bóc lột sức lao động của người dân tại những nước thuộc địa. Chính vì thế, dưới ách thống trị tàn bạo của các đế quốc tư bản, mâu thuẫn giữa người dân thuộc địa với chủ nghĩa thuộc địa trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là nguyên nhân châm ngòi lửa các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra.

Advertisement

Sau đó, đến năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra nguồn độc lực mạnh mẽ, tiếp sức cho ngọn lửa đấu tranh vì độc lập của dân tộc các nước thuộc địa đang bị áp bức.

Tháng 3/1919, dưới bối cảnh các cuộc đấu tranh giải phóng diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, Quốc tế Cộng sản ra đời như một ngọn đuốc soi sáng lý tưởng cách mạng cho người dân các nước thuộc địa. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản không chỉ giúp những lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá rộng rãi, mà còn là yếu tố quan trọng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bối cảnh trong nước

Bắt đầu từ năm 1858, người dân Việt Nam đã phải gánh chịu sự áp bức, bóc lột nặng nề dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Pháp đã thực thi nhiều chính sách tàn bạo về cả chính trị,  kinh tế và văn hóa nhằm áp đặt và thuần hóa đất nước ta.

Dưới bối cảnh phân hóa giai cấp nặng nề, lòng căm phẫn của nhân dân Việt Nam ngày càng gay gắt hơn, nhiều cuộc đấu tranh nổi dậy chống thực dân Pháp diễn ra mạnh mẽ và rộng rãi trên khắp cả nước. Tuy nhiên, các phong trào lần lượt thất bại phần lớn là do chưa có đường lối đúng đắn.

Sau vài năm kể từ ngày ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã nhận định cách mạng Việt Nam muốn thành công thì phải có một Đảng lãnh đạo.

Sau đại hội đầu tiên của  hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với 3 tổ chức hoạt động riêng lẻ, nhưng cùng hướng về chung một mục đích là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ba tổ chức trên có tên lần lượt là:

  • Đông Dương cộng sản Đảng (thành lập vào ngày 17/6/1929)
  • An Nam cộng sản Đảng (thành lập vào mùa thu năm 1929)
  • Đông Dương cộng sản liên Đoàn.

Tuy nhiên, việc 3 Đảng cùng hoạt động trong cùng một nước khiến cách mạng Việt Nam ngày càng bị phân tán, chia rẽ, không đồng nhất với nhau. Trên cơ sở đó, vấn đề cấp bách được nhận định chính là sát nhập cả 3 Đảng làm một. Hội nghị hợp nhất 3 Đảng diễn ra tại Hương Cảng, Hong Kong, sau hơn gần một tháng làm việc, hội nghị đã quyết định thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hình ảnh Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới đây là một số hình ảnh ngày thành lập Đảng:

 

5 lần đổi tên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng trải qua 5 lần đổi tên theo các giai đoạn sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là đã được đặt ra trong cuộc họp diễn ra từ ngày 6/1/1930 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng, Hong Kong nhằm gộp ba tổ chức thành một.

Đảng Cộng sản Đông Dương – trong cuộc họp lần thứ nhất tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14-31/10 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đảng Lao Động Việt Nam – trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 11-19/2/1951, Đảng Cộng sản Đông Dương được đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam – trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, diễn ra từ ngày 14-20/12/1976, Đảng Lao Động Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phong trào cách mạng tại Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sự kiện lịch sử mang tính vĩ đại vì nó chấm dứt những khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời còn là sự kiện đánh dấu từ đây, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, dân tộc Việt Nam đã là một phần trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân thế giới.

Đảng ra đời cũng là minh chứng cho cương lĩnh chính trị đúng đắn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, đề cao hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sự ra đời của Đảng còn là chìa khóa quyết định cho sự phát triển nhảy vọt trong tương lai của cách mạng Việt Nam, và xa hơn là của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động trong ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Vào ngày 3/2 hằng năm, các tổ chức, đoàn thể cũng như người dân trên khắp nước Việt Nam đều tổ chức nhiều hoạt động trên tinh thần hân hoan chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thường niên tại nhiều nơi trên khắp cả nước, song song với đó là các hội nghị kỷ niệm ngày thành lập Đảng với nhiều chủ đề thú vị, ý nghĩa, nhằm ca ngợi công lao vẻ vang của của Đảng trong công cuộc giữ nước cũng như truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên khắp đất nước Việt Nam.

Nhiều chương trình văn nghệ hay và ý nghĩa cũng được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong ngày lễ trọng đại này. Bạn đọc có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật – mùa xuân dâng đảng kỷ niệm 90 thành lập đảng cộng sản việt nam 2020 tại đây.

Xem thêm:

Qua những thông tin trên, Báo Song Ngữ hy vọng bạn đọc đã biết được những thông tin quan trọng về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu thấy hữu ích hãy Like và Share bài viết để ủng hộ Báo Song Ngữ nhé!

You may also like

Leave a Comment