Home Thế giới Mỹ, Anh, Canada buộc tội Nga đánh cắp nghiên cứu về virus corona

Mỹ, Anh, Canada buộc tội Nga đánh cắp nghiên cứu về virus corona

by Phạm Thư
The United States, Britain and Canada have accused Russia of trying to steal Western research into coronavirus vaccines and treatments.

Hoa Kỳ, Anh và Canada đã buộc tội Nga cố ăn cắp nghiên cứu của người phương Tây về vắc xin và phương pháp điều trị virus corona.

In a joint statement, the three governments said Thursday the hacking operation started in February and has continued since. They identified the Russian hacking group APT29, also known as Cozy Bear, as being behind the attacks.

Trong một tuyên bố chung, cả ba chính phủ cho biết vào thứ Năm trước rằng việc hack đã bắt đầu từ tháng Hai và tiếp diễn kể từ đó. Họ xác định đó là nhóm hack người Nga tên APT29, hay còn được biết đến với tên Cozy Bear, đứng đằng sau cuộc tấn công này.

Anne Neuberger is cybersecurity director at the U.S. National Security Agency. She said, “APT29 has a long history of targeting governmental, diplomatic, think tank, health care and energy organizations for intelligence gain, so we encourage everyone to take this threat seriously.”

Anne Neuberger là giám đốc an ninh mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Bà cho biết, “APT29 có truyền thống nhắm vào các tổ chức chính phủ, ngoại giao, viện nghiên cứu, tổ chức y tế và tổ chức năng lượng để có được thông tin tình báo, vì vậy chúng tôi mong rằng mọi người coi trọng mối đe dọa này.”

British Foreign Secretary Dominic Raab added, “It is completely unacceptable that the Russian Intelligence Services are targeting those working to combat the coronavirus pandemic.″

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết, “Việc Tình Báo Nga đang nhắm vào những người đang chống lại đại dịch virus corona là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Russian President Vladimir Putin’s spokesman, Dmitry Peskov, rejected the accusation, saying: “Russia has nothing to do with those attempts.” He added, “We don’t have information about who may have hacked pharmaceutical companies and research centers in Britain.”

Đại diện phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, phản đối lời buộc tội này, cho rằng” “Nga không hề cố làm những điều như vậy.” Ông bổ sung, “Chúng tôi không có thông tin về việc ai đã hack các công ty dược phẩm và trung tâm nghiên cứu tại Anh.”

Cozy Bear and another group called Fancy Bear were accused by U.S. intelligence officials of hacking into the U.S. Democratic Party email server. Russia denied any involvement in the incident, which took place during the 2016 U.S. presidential election.

Cozy Bear và một nhóm khác có tên gọi là Fancy Bear đã bị các quan chức tình báo Hoa Kỳ buộc tội hack máy chủ email của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ. Nga chối bỏ bất kỳ sự liên quan nào tới sự cố xảy ra vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 này.

The three Western allies first warned in May that state-backed hackers were trying to steal coronavirus research. But at the time, they did not identify who was behind the attack.

Ba liên minh phía Tây cảnh báo lần đầu vào tháng Năm rằng các hacker được hỗ trợ bởi chính phủ đang cố ăn cắp nghiên cứu về virus corona. Nhưng tại thời điểm đó, họ không thể xác định được ai là kẻ đứng sau cuộc tấn công.

The announcement came from Britain’s National Cyber Security Centre, the Canadian Communication Security Establishment, and the National Security Agency. The coordinated move seemed designed to add more weight and gravity to the accusation – hopefully leading targets of the hackers to take protective action.

Lời tuyên bố này đến từ Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh, Cơ sở An ninh Truyền thông Canada, và Cơ quan An ninh Quốc gia. Động thái liên kết này dường như được tạo ra để tăng trọng lượng và sức nặng của lời buộc tội – hy vọng rằng các mục tiêu hàng đầu mà những hacker đang nhắm tới sẽ có các giải pháp phòng vệ.

As COVID-19 spreads to more than 180 countries and territories, efforts to create an effective vaccine and treatment have expanded worldwide. Johns Hopkins University’s Coronavirus Resource Center estimates that, as of July 16, COVID-19 has infected more than 13 million people and killed 580,000.

Khi COVID-19 lây lan tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, nỗ lực tạo ra liều vắc xin và phương pháp điều trị hiệu quả đã lan ra toàn thế giới. Trung tâm Tài nguyên Virus Corona của Đại học Johns Hopkins ước tính rằng, đến ngày 16 tháng Bảy, COVID-19 đã lây nhiễm tới hơn 13 triệu người và đã khiến 580,000 mạng người tử vong.

The World Health Organization has listed several human trials in Britain and the United States among the most promising candidates to produce an effective vaccine. These include major development programs by the companies AstraZeneca and Moderna.

Tổ chức y tế thế giới đã liệt kê hàng loạt cuộc thử nghiệm trên cơ thể người tại Anh và Hoa Kỳ với tư cách là những ứng cử viên hứa hẹn nhất để tạo ra liều vắc xin hiệu quả. Những cuộc thử nghiệm này bao gồm các chương trình phát triển lớn đên từ công ty AstraZeneca và Moderna.

Russian officials, however, have said the country’s own vaccine is far more developed. Russia has claimed it could be the first country to start giving vaccines to people.

Tuy nhiên, các quan chức của Nga cho biết vắc xin của riêng quốc gia mình đã phát triển hơn nhiều. Nga đã tuyên bố mình là quốc gia đầu tiên bắt đầu tung ra vắc xin cho mọi người.

U.S. officials have also accused China of trying to steal vaccine research. Federal Bureau of Investigation Director Chris Wray said last week, “At this very moment, China is working to compromise American health care organizations, pharmaceutical companies, and academic institutions conducting essential COVID-19 research.”

Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã buộc tội Trung Quốc về việc cố ăn cắp nghiên cứu vắc xin. Giám đốc của Cục Điều tra Liên bang Chris Wray vào tuần trước cho biết, “Tại thời điểm này, Trung Quốc đang nỗ lực xâm hại tới các tổ chức y tế, công ty dược phẩm, và các viện nghiên cứu Mỹ nhằm thực hiện nghiên cứu quan trọng về COVID-19.”

Mike Chapple is an information technology expert at the University of Notre Dame. He said, “It’s reasonable to conclude that the coronavirus is the No. 1 priority of every intelligence agency around the world right now.″

Mike Chapple là chuyên gia công nghệ thông tin tại Đại học Notre Dame. Ông cho biết, “Việc kết luận rằng virus corona hiện là việc ưu tiên hàng đầu của bất cứ cơ quan tình báo trên toàn thế giới hiện nay là hoàn toàn có cơ sở.”

Nguồn: VOA

hack – v. đánh cắp, hack

encourage – v. khuyến khích

combat – v. chống lại, phản kháng lại

pandemic – n. đại dịch

accusation – n. sự buộc tội

compromise – v. làm hại, xâm hại, làm tổn thương

essential – adj. quan trọng, khẩn thiết

priority – n. ưu tiên

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment