Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Cách dùng Must, Have to, Should, Ought to trong tiếng Anh

Cách dùng Must, Have to, Should, Ought to trong tiếng Anh

by Admin
Có khi nào bạn gặp bài tập chọn đáp án đúng mà đề bài lại cho có cả 4 cụm từ Must, Have to, Should và Ought to không? Nếu chưa hiểu rõ cách dùng của chúng thì ắt hẳn sẽ phải rất đắn đo mới đưa ra được đáp án chuẩn xác. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách dùng và phân biệt các cấu trúc trên nhé.

CÁCH SỬ DỤNG MUST

MUST: Phải, cần phải, chắc hẳn

 • Must dùng để nói sự bắt buộc, mệnh lệnh hoặc điều gì đó thực sự cần thiết.

Ex: Na really must get her exercises today.

      (Na thực sự phải làm bài tập về nhà ngày hôm nay)

must

 • Must dùng để nói về những điều giả sử dựa trên chứng cứ xác thực.

S + must + V… (Thì hiện tại)

Ex: Linda must be at school.

(Linda chắc đang ở trường – phán đoán dựa trên lịch học thường ngày)

S + must + have + Ved/PII + … (Thì quá khứ)

Ex: He has studied hard. He must have done well on this test.

    (Anh ấy đã học rất chăm chỉ. Chắc hẳn anh ấy đã làm rất tốt bài kiểm tra này)

 • Dạng phủ định: Chúng ta sử dụng mustn’t chứ không sử dụng các trợ động từ như don’t/ doesn’t/ didn’t

Ex: There mustn’t be any rubbish left.

Not: There dosen’t must be any rubbish left.

 • Dạng câu hỏi: Đảo must lên đầu câu, không sử dụng trợ động từ

Ex: Must you make that noise?

Not: Do you must make that noise?

* Chú ý: Không dùng must với thì quá khứ, khi đó sẽ dùng Have to thay thế cho Must

CÁCH SỬ DỤNG HAVE TO

HAVE TO: Phải, nên, chắc hẳn

 • Have to thường dùng để diễn tả việc nào đó bắt buộc phải làm.

S + have to + Vinf…

Ex: You have to do this project.

      (Bạn phải làm dự án này)

have to

You have to do this project.

 • Have to ở dạng phủ định thường dùng thêm trợ động từ (don’t/doesn’t) diễn tả điều không bắt buộc hoặc không cần thiết phải làm.

Ex: My mother doesn’t have to finish her report.

  (Mẹ của tôi không phải hoàn thành bản báo cáo)

CÁCH SỬ DỤNG SHOULD

SHOULD: Nên , phải

 • Should thường dùng để nói về bổn phận hay nghĩa vụ bắt buộc ở hiện tại/tương lai.

S + should + Vinf…

Ex:

should

You should learn English harder

   (Bạn nên học Tiếng Anh chăm chỉ hơn)

 • Should để nói về điều mà bạn phỏng đoán.

Ex: This film should be very good.

     (Bộ phim này chắn hẳn rất hay)

 • Should để đưa ra lời khuyên hay sự gợi ý.

Ex: You should see the doctor soon.

  (Bạn nên đến gặp bác sĩ sớm)

 • Dạng phủ định: Chúng ta sử dụng shouldn’t; không sử dụng don’t, doesn’t, didn’t

Ex: There shouldn’t be many people at the beach today.

( Hôm nay có lẽ sẽ không có nhiều người ở bãi biển)

 • Dạng nghi vấn: Đảo Should lên đầu câu, không sử dụng các trợ động từ do/ does/ did

Ex: Should I turn on the air conditioning?

Not: Do I should I turn on the air conditioning?

Shouldn’t you be studying now?

CÁCH SỬ DỤNG OUGHT TO

OUGHT TO: Nên, được

 • Trong câu, Ought to thường dùng để diễn tả về bổn phận, trách nhiệm hay việc nào đó nên làm.

S + ought to + Vinf…

Ex: Lily ought to wear a raincoat because it’s raining.

   (Lily phải mặc áo mưa bởi vì trời đang mưa)

ought to

Lily ought to wear a raincoat because it’s raining

 • Ought to để nói về sự suy đoán dựa vào thực tế.

Ex: If Son started 30 minutes ago, he ought to be here soon.

  (Nếu Sơn đã bắt đầu 30 phút trước, anh ấy sẽ phải có mặt ở đây sớm)

 • Ought to dùng để diễn tả một việc nên được làm trong quá khứ.

Ought to + have + Ved/PII

Ex: I ought to have invited him to my birthday party.

      (Đáng lẽ tôi nên mời anh ấy đến buổi tiệc sinh nhật của tôi)

 • Dạng phủ định: Ta thêm not vào phía sau Ought; không sử dụng don’t, doesn’t, didn’t

Ex: We ought not to have ordered so much food.

Not: We don’t ought to have ordered so much food.

Xem thêm: Cấu trúc Prefer, would prefer: Chi tiết cách dùng & những lưu ý

PHÂN BIỆT MUST/HAVE TO/SHOULD/OUGHT TO

a. Sự khác nhau giữa Must và Have to

 • Must và Have to đều dùng để diễn tả sự “phải làm”. Tuy nhiên:

+ Must dùng khi người nói đang bày tỏ suy nghĩ của bản thân, nghĩ đó là điều cần thiết.

Ex: I must visit my grandparents. I haven’t visited them for ages.

       (Tôi phải đi thăm ông bà của mình. Đã rất lâu rồi tôi chưa đi thăm họ)

+ Have to thường không phải là sự bày tỏ của người nói, chỉ là liệt kê ra các sự kiện phải làm.

Ex: Mina can’t meet her boss on Monday. She have to work and discuss the problems.

(Mina không thể gặp được sếp của cô ấy vào thứ Hai. Cô ấy phải làm việc và thảo luận các vấn đề)

 • Must dùng với thì hiện tại và thì tương lai.

Ex: They must go to school now.

   (Chúng tôi phải đến trường bây giờ)

Còn Have to dùng được với tất cả các thì.

Ex: I had to go fishing yesterday.

    (Tôi phải đi câu cá vào ngày hôm qua)

b. Sự khác nhau giữa Must và Should

Thông thường, Should sẽ không có ý nhấn mạnh được như Must nếu nói về sự cần thiết. Should thường là đưa ra lời khuyên, còn Must là bắt buộc.

Ex: He should stop smoking.

  (Anh ấy nên dừng hút thuốc)

He must stop smoking.

(Anh ấy phải ngưng hút thuốc lại)

c. Sự khác nhau giữa Must và Ought to

 Ought to thường diễn tả thiên về nghĩa vụ, bổn phận nhiều hơn là Must.

Ex: I must become a good doctor.

(Tôi phải trở thành một bác sĩ tốt)

➔ Mang hàm ý kiểu bắt buộc.

I ought to become a good doctor.

  (Tôi nên trở thành một bác sĩ tốt)

➔ Mang hàm ý đây là bổn phận nên cần phải làm.

Bài tập vận dụng

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé!

Câu 1: You ________ use the swimming pool before 10.

Câu 2: You _________ be an expert to use the basic functions of program.

Câu 3: We ________ go to the meeting. Why didn't you go?

Câu 4: You __________ give someone a clock as a present.

Câu 5: You are ill. You _________ go to school today.

Câu 6: You ________ have goals in life.

Câu 7: Please, tell her that she ______ get good results at school!

Câu 8: We went to bed right after dinner because we _________ get up early the following day.

Câu 9: I ______ wear glasses, I still can see perfectly well.

Câu 10: You _______ take any money. It wasn't necessary.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng và cách phân biệt Must/ Have to/ Should/ Ought to trong Tiếng Anh. Hy vọng sau bài viết này, bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các từ này để tránh bị nhầm lẫn trong lúc thành lập câu giao tiếp hay khi thực hành các bài tập liên quan. Good luck!

Xem thêm: Cách đọc, nói, viết giờ và thời gian trong tiếng Anh

You may also like

1 comment

Admin 29/10/2020 - 15:44

Ko bạn ơi, bạn có thể nâng cao trình độ bằng cách đọc các bài báo song ngữ trên website của chúng mình nhé

Reply

Leave a Comment