Home Thế giới Một người chết, sáu người bị thương trong vụ đánh bom xe buýt ở Philippines

Một người chết, sáu người bị thương trong vụ đánh bom xe buýt ở Philippines

by Mai Lan
A child was killed and six others wounded after a bomb exploded on a public bus in the insurgency-plagued southern Philippines on Tuesday, authorities said, but no group has claimed responsibility.

Các nhà chức trách cho biết, một trẻ em đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một quả bom phát nổ trên một chiếc xe buýt công cộng ở miền nam Philippines nơi có phần tử nổi dậy vào hôm thứ Ba,nhưng vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm cho sự việc này.

Police said the explosion happened as the bus was traveling along a highway near Cotabato City on Mindanao island, a haven for multiple armed groups ranging from communist insurgents to Islamist militants.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt đang di chuyển dọc theo đường cao tốc gần Thành phố Cotabato trên đảo Mindanao, nơi trú ẩn của nhiều nhóm vũ trang, từ phần tử cộng sản nổi dậy đến phiến quân Hồi giáo.

The bomb was “inside the bus, at the end part… where there were a lot of people sitting,” said Chief Master Sergeant Randy Hampac, police spokesman in Aleosan town.

Quả bom ở “bên trong xe buýt, ở phần cuối xe… nơi có rất nhiều người đang ngồi”, Trung sĩ Randy Hampac, phát ngôn viên cảnh sát thị trấn Aleosan, cho biết.

A five-year-old boy died, while six others were wounded in the blast that shattered the back windows, Hampac said.

Vụ nổ làm vỡ cửa sổ phía sau khiến một cậu bé năm tuổi đã thiệt mạng, trong khi sáu người khác bị thương, Hampac nói.

The wounded included a five-month-old baby and a three-year-old child.

Những người bị thương bao gồm một em bé năm tháng tuổi và một đứa trẻ ba tuổi.

A police report said one of the victims saw a male passenger leave “baggage” on the bus when he disembarked and it later exploded.

Báo cáo của cảnh sát cho biết một trong số các nạn nhân đã nhìn thấy một nam hành khách để lại “hành lý” trên xe buýt khi anh ta xuống xe và nó sau đó đã phát nổ.

“It was the first time for this to happen in our town,” Hampac said.

“Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra ở thị trấn của chúng tôi,” Hampac nói

Regional military spokesman Lieutenant Colonel John Baldomar said no group had admitted carrying out the “presumed attack”.

Phát ngôn viên quân đội khu vực, Trung tá John Baldomar cho biết không có nhóm phiến quân nào thừa nhận đã thực hiện “cuộc tấn công giả định”.

Militant attacks on buses, Catholic churches and public markets have been a feature of decades-long unrest in the region.

Các cuộc tấn công của phiến quân vào xe buýt, nhà thờ Công giáo và chợ công cộng là đặc điểm của tình trạng bất ổn kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực.

Manila signed a peace pact with the nation’s largest rebel group, the Moro Islamic Liberation Front, in 2014, ending their deadly armed rebellion.

Manila đã ký một hiệp ước hòa bình với nhóm nổi dậy lớn nhất quốc gia, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, vào năm 2014, nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang chết chóc của họ.

In May 2017, hundreds of pro-IS foreign and local gunmen seized Marawi, the country’s largest Muslim city.

Vào tháng 5/2017, hàng trăm tay súng nước ngoài và địa phương thân IS đã chiếm Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất đất nước.

The Philippine military wrested back the ruined city after a five-month battle that claimed more than a thousand lives.

Quân đội Philippines giành lại thành phố đổ nát sau một trận chiến kéo dài 5 tháng cướp đi sinh mạng của hơn một nghìn người.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/world/one-dead-six-wounded-in-philippines-bus-bombing-4415081.html

Từ mới:                    

insurgency-plagued (n)                  /ɪnˈsɜː.dʒən.si-pleɪɡ/                       phần tử nổi dậy

shatter (v)                                         /ˈʃæt.ər/                                           làm vỡ ra từng mảnh
disembark (v)                                  /ˌdɪs.ɪmˈbɑːk/                                  rời đi
presumed (adj)                                /prɪˈzjuːm/                                       giả định
rebellion (n)                                     /rɪˈbel.i.ən/                                       cuộc nổi loạn
seize (v)                                           /siːz/                                                  nắm bắt, sở hữu

You may also like

Leave a Comment