Saying "I love you"Nói rằng em yêu anh Is not the words I want to hear from youĐó chẳng phải là những từ anh muốn nghe từ em It's not that I want youCũng không đúng khi anh Not to say, but if you only knewKhông muốn em nói vậy, nhưng nếu em biết là How easy it would be to show me how you feelThật dễ dàng để cho anh thấy được cảm xúc nơi em More than words Is all you have to do To make it realHơn cả những lời nói là tất cả em cần làm để khiến tình yêu này thành sự thật Then you wouldn't have to say that you love meVà rồi em không cần nói rằng em yêu anh Cause I'd already knowVì anh hiểu cả mà What would you do If my heart was torn in two?Em sẽ làm gì nếu trái tim anh chia làm đôi More than words to show you feelNhiều hơn những lời nói để thể hiện cảm xúc của em That your love for me is realRằng tình yêu em trao anh là chân thật What would you say If I took those words away?Em sẽ nói gì nếu anh bỏ qua những câu từ ấy? Then you couldn't make things newEm sẽ chẳng làm mọi chuyện mới mẻ Just by saying "I love you"Chỉ bằng câu nói em yêu anh More than wordsHơn cả những câu nói Now that I've tried to talk to you and make you understandGiờ anh cố gắng nói chuyện với em và làm em hiểu All you have to do is close your eyesTất cả những gì em cần làm là nhắm mắt lại And just reach out your hands and touch meVà đưa tay ra chạm vào anh Hold me close don't ever let me goÔm anh thật chặt và đừng để anh ra đi More than words is all I ever needed you to showHơn cả những lời nói là tất cả những gì anh cần em thể hiện Then you wouldn't have to say that you love meVà rồi em không cần nói rằng em yêu anh Cause I'd already knowVì anh hiểu cả mà What would you do If my heart was torn in two?Em sẽ làm gì nếu trái tim anh chia làm đôi More than words to show you feelNhiều hơn những lời nói để thể hiện cảm xúc của em That your love for me is realRằng tình yêu em trao anh là chân thật What would you say If I took those words away?Em sẽ nói gì nếu anh bỏ qua những câu từ ấy? Then you couldn't make things newEm sẽ chẳng làm mọi chuyện mới mẻ Just by saying I love you...Chỉ bằng câu nói em yêu anh...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát More than words – Westlife

More than words – Westlife

by Admin
Lời bài hát More than words – Westlife

Saying “I love you”

Is not the words I want to hear from you

It’s not that I want you

Not to say, but if you only knew

How easy it would be to show me how you feel

More than words Is all you have to do To make it real

Then you wouldn’t have to say that you love me

‘Cause I’d already know

What would you do If my heart was torn in two?

More than words to show you feel

That your love for me is real

What would you say If I took those words away?

Then you couldn’t make things new

Just by saying “I love you”

More than words

Now that I’ve tried to talk to you and make you understand

All you have to do is close your eyes

And just reach out your hands and touch me

Hold me close don’t ever let me go

More than words is all I ever needed you to show

Then you wouldn’t have to say that you love me

‘Cause I’d already know

What would you do If my heart was torn in two?

More than words to show you feel

That your love for me is real

What would you say If I took those words away?

Then you couldn’t make things new

Just by saying I love you…

You may also like

Leave a Comment