Home Chưa được phân loại Câu chuyện về các món ăn nổi tiếng của Mỹ

Câu chuyện về các món ăn nổi tiếng của Mỹ

by Nguyệt Minh
Thanks to her two girls, Kim Zachman spent a lot of time making popular American foods like peanut butter and jelly sandwiches, chicken fingers, hot dogs, and pizza.

Nhờ hai cô con gái của mình, Kim Zachman đã dành nhiều thời gian để chế biến các món ăn phổ biến của Mỹ như bơ đậu phộng với bánh mì thạch, gà ngón, xúc xích và bánh pizza.

Her girls are adults now, but when they were young, Zachman also learned a lot about books written for children.

Hai con gái của cô giờ đã trưởng thành, nhưng từ khi họ còn nhỏ, Zachman cũng đã tìm hiểu rất nhiều về những cuốn sách viết cho trẻ em.

“I just got hooked on children’s books myself, I just really love ‘em,” she said.

Cô chia sẻ: “ Bản thân tôi luôn bị cuốn hút bởi các cuốn sách thiếu nhi , tôi thật sự rất yêu chúng”

Zachman wrote for newspapers and magazines, but she wanted to try writing a children’s book. With the recent publication of There’s No Ham in Hamburgers, she has.

Zachman đã từng viết bài cho nhiều tờ báo và tạp chí, nhưng cô ấy muốn thử viết sách cho trẻ em. Với ấn phẩm gần đây của There’s No Ham in Hamburgers mà cô ấy có.banh-pizza

Zachman said it was not easy to learn how to write for children. She had to learn to use clear vocabulary and shorter sentences. She said, “it’s been a long process, a learning process.”

Zachman cho biết việc học viết sách cho thiếu nhi không hề đơn giản. Cô phải học cách sử dụng từ vựng rõ ràng và viết những câu văn ngắn. Cô tâm sự: “Đó là một quá trình dài,là cả một quá trình học hỏi.”

The book is about the history of American foods like cookies, chocolate, and cereal. When Zachman first had the idea of writing the book, most publishing companies were not interested. But that was before chefs got famous and television was filled with cooking shows – some of which featured children.

Cuốn sách viết về lịch sử của các món ăn Mỹ như bánh quy, sô cô la và ngũ cốc. Khi Zachman lần đầu tiên có ý tưởng viết cuốn sách này, hầu hết các nhà xuất bản đều không có hứng thú. Nhưng đó là trước khi các đầu bếp nổi tiếng và truyền hình tràn ngập các chương trình nấu ăn – một số chương trình có sự tham gia của trẻ em.

“Now, times have changed, and kids are interested in food,” Zachman said.

“Hiện tại, thời thế đã thay đổi, trẻ em đã dần quan tâm đến đồ ăn” – Zachman nói

One of her favorite “kid food” stories is about the first breaded boneless chicken pieces, now known as nuggets. No one had found a way to cover the chicken pieces with a bread mixture that could be frozen and then stay on when cooked. When that finally happened, chicken nuggets started selling at McDonald’s restaurants all over the world in the early 1980s.

Một trong những câu chuyện “đồ ăn trẻ em” yêu thích của cô ấy là về những miếng gà không xương tẩm bột đầu tiên, bây giờ được gọi là cốm. Không ai tìm ra cách phủ lên miếng thịt gà một lớp hỗn hợp bánh mì để có thể đông lại và giữ nguyên khi nấu chín. Cuối cùng khi điều đó xảy ra, gà cốm bắt đầu được bán tại các cửa hàng McDonald’s trên toàn thế giới vào đầu những năm 1980.

mon-an-ngon

“You know, we had fried chicken for hundreds and hundreds of years, why not the chicken nugget? And it really was that that was a technological challenge. … It was actually that really required a lot of technology to make it happen, so that surprised me that this little chicken nugget was such a big deal, and we didn’t have it sooner.”

“Bạn biết đấy, chúng ta đã có gà rán hàng trăm trăm năm, vậy tại sao không phải là gà viên chiên? Và đó thực sự là một thách thức công nghệ. … Nó thực sự đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật để chế biến, vì vậy điều đó làm tôi ngạc nhiên là một miếng gà viên nhỏ bé lại là một vấn đề lớn đến vậy, và chúng tôi đã không tạo ra nó sớm hơn. ”

Zachman said she had fun learning some of the stories behind the foods people love to eat. Each story includes history, fun facts, food nutrients and even cooking directions, or recipes, in case people want to try to make the foods themselves.

Zachman cho biết, cô ấy rất vui khi được nghe kể một số câu chuyện đằng sau những món ăn mà mọi người vẫn yêu thích. Mỗi câu chuyện bao gồm lịch sử, sự kiện thú vị, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm và thậm chí cả hướng dẫn nấu ăn hoặc công thức nấu ăn, trong trường hợp mọi người muốn thử tự làm các món ăn.

Nguồn VOA

butter /ˈbʌt.ər/  – n : bơ

Ex: We were served scones with butter and jam. – Chúng tôi đã được phục vụ bánh nướng với bơ và mứt.

cookie /ˈkʊk.i/ – n : bánh quy

Ex: If you eat three good meals a day, you shouldn’t need to snack on cookies and crisps. – Nếu bạn ăn đủ ba bữa một ngày, bạn không cần phải ăn vặt bằng bánh quy và khoai tây chiên giòn.
cereal  /ˈsɪə.ri.əl/ – n : ngũ cốc

Ex: It’s a good idea to eat wholegrain breakfast cereal and to avoid too much sugar. – Bạn nên ăn ngũ cốc ăn sáng nguyên hạt và tránh ăn quá nhiều đường.

kid  /kɪd/ – n : trẻ em

Ex: He took the kids to the park while I was working. – Anh ấy đưa bọn trẻ đi công viên trong khi tôi đang làm việc.

challenge  /ˈtʃæl.ɪndʒ/ – n : thử thách 

Ex: It’s going to be a difficult job but I’m sure she’ll rise to the challenge. – Đó sẽ là một công việc khó khăn nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ vượt qua thử thách.

You may also like

Leave a Comment