Home Sự kiện Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp

Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp

by Admin
MASHAV – Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Israel và YABT (Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hoa Kỳ) Kính mời các chuyên gia tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Từ ý tưởng đến bắt đầu doanh nghiệp Thời gian: 04-21/01/2016

Đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế hiện đại là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự tương tác của nhiều bên tham gia trong suốt các bước phát triển khác nhau của một doanh nghiệp mới, bao gồm doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và phát triển và các học viện và các doanh nghiệp khác (nhà cung cấp, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, các cơ quan nhà nước, người tiêu dùng, ..v.v…) Quá trình đổi mới sáng tạo bao gồm cả sự tương tác hệ thống giữa các bên tham gia và có liên quan đến mối quan hệ đối tác công-tư (PPP)

Đổi mới sáng tạo hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiêp trong một thế giới luôn luôn thay đổi và thế hệ trẻ luôn mang đến những thay đổi này cả trong kinh doanh và trong phạm vi xã hội.

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp là lực lượng thúc đẩy quá trình phức tạp của việc chuyển đổi một ý tưởng mang tính học thuật thành một sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính thương mại. Tuy nhiên, việc thương mại hóa sự đổi mới sáng tạo lại vô cùng khó khăn và nặng nề với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khởi nghiệp vì họ phải đối mặt với các trở ngại hơn nữa (so với các doanh nghiệp đã được thành lập ổn định) trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, quản lý, …

Nếu không việc có các doanh nghiệp, đổi mới sẽ trì trệ và tăng trưởng kinh tế sẽ bị chững lại.

Israel đã cho thấy năng lực chuyển các ý tưởng thành các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Hội thảo này sẽ trình bày những kinh nghiệm này của Israel.

Khóa học sẽ bao gồm các chuyến tham quan thực địa tới các tổ chức của Israel được chọn trọng số các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các cuộc gặp gỡ với các doanh nhân.

You may also like

Leave a Comment