Home Thế giới Mỗi năm tại các thành phố ở Mỹ số lượng cây xanh giảm 36 triệu cây

Mỗi năm tại các thành phố ở Mỹ số lượng cây xanh giảm 36 triệu cây

by Nguyễn Hằng
If you’re looking for a reason to care about tree loss, this summer’s record-breaking heat waves might be it. Trees can lower summer daytime temperatures by as much as 10 degrees Fahrenheit, according to a recent study.

Nếu bạn đang tìm một lý do giải thích tại sao chúng ta phải quan tâm đến tình trạng số lượng cây xanh suy giảm, thì lý do đó có thể là đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè này. Theo một nghiên cứu gần đây, cây xanh có thể làm giảm nhiệt độ ban ngày vào mùa hè lên tới 10 độ F.

But tree cover in US cities is shrinking. A study published last year by the US Forest Service found that we lost 36 million trees annually from urban and rural communities over a five-year period. That’s a 1% drop from 2009 to 2014.

Nhưng độ che phủ của cây xanh ở các thành phố của Hoa Kỳ đang bị thu hẹp. Một nghiên cứu được Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ công bố vào năm ngoái cho thấy ở các cộng đồng thành thị và nông thôn, mỗi năm, chúng ta đã mất đi 36 triệu cây xanh trong khoảng thời gian 5 năm. Đó là mức giảm 1% từ năm 2009 đến năm 2014.

If we continue on this path, “cities will become warmer, more polluted and generally more unhealthy for inhabitants,” said David Nowak, a senior US Forest Service scientist and co-author of the study.

Theo David Nowak, một nhà khoa học cấp cao của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và đồng tác giả của nghiên cứu, nếu chúng ta tiếp tục con đường này, “các thành phố sẽ nóng lên, mức độ ô nhiễm cao hơn và nhìn chung, và nhìn chung môi trường sẽ trở nên không lành mạnh cho người dân.”

Nowak says there are many reasons our tree canopy is declining, including hurricanes, tornadoes, fires, insects and disease. But the one reason for tree loss that humans can control is sensible development.

Nowak cho biết có nhiều lý do khiến tán cây xanh của chúng ta trở nên thu hẹp, bao gồm bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, côn trùng và bệnh tật. Nhưng một trong những lý do dẫn đến tình trạng cây xanh chết dần mà con người có thể kiểm soát được là sự phát triển trong nhận thức về tình trạng này.

“We see the tree cover being swapped out for impervious cover, which means when we look at the photographs, what was there is now replaced with a parking lot or a building,” Nowak said.

Nowak cho biết: “Chúng tôi nhận thấy cây xanh đang bị thay thế bởi một lớp bao phủ không thấm nước, cụ thể,  qua các bức ảnh, chúng tôi chỉ nhìn thấy một bãi đậu xe hoặc tòa nhà thay vì cây xanh”.

More than 80% of the US population lives in urban areas, and most Americans live in forested regions along the East and West coasts, Nowak says.

“Every time we put a road down, we put a building and we cut a tree or add a tree, it not only affects that site, it affects the region.”

Nowak cho biết, hơn 80% dân số Hoa Kỳ sống ở các khu vực đô thị và hầu hết người Mỹ sống trong các khu vực có rừng dọc theo bờ biển Đông và Tây.

“Mỗi khi chúng ta xây dựng đường sá, công trình rồi chặt cây hoặc trồng thêm cây cối thì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến vị trí xây dựng mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực”.

The study placed a value on tree loss based on trees’ role in air pollution removal and energy conservation.

The lost value amounted to $96 million a year.

Nghiên cứu đã đưa ra cái giá của việc số lượng cây xanh giảm dựa trên vai trò của chúng trong việc loại bỏ tình trạng ô nhiễm không khí và tiết kiệm năng lượng. Giá trị bị mất lên tới 96 triệu đô la một năm.

Nguồn CNN

Record-breaking: phá kỉ lục, đi vào lịch sử

Record  /ˈrek.ɚd/-n: kỉ lục

Break /breɪk/-v: phá, phá vỡ

She scored a record-breaking number of goals in the match against England. (Cô ất đã ghi số bàn thắng đi vào lịch sử trong trận đấu với đội tuyển Anh.

Tree cover: Độ che phủ của cây xanh

Đây là mức độ che kín của tán cây xanh, được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười giữa diện tích đất được tán cây che bóng và diện tích đất.

Canopy /ˈkæn.ə.pi/-n tán cây

Many animals live in the forest canopy.- Nhiều động vật sống dưới tán cây xanh.

To swap (out for) /swɒp/-v trao đổi, đánh đổi (với)

I’ll swap you my chocolate bar for your peanuts.-Tôi sẽ đổi thanh sô-cô la này với đậu phông của bạn.

To amount to /əˈmaʊnt/-v lên đến

The number of deaths due to Covid amounted to 700,000 people.-Số người chết do Covid 19 đã lên đến con số 700,000 người.

 

You may also like

Leave a Comment