I'm mad at Disney, DisneyGiờ thì tôi giận Disney thực sự They tricked me, tricked meBọn họ dám lừa tôi, giỡn mặt với tôi Had me wishing on a shooting starKhiến tôi ước dưới sao băng như một con ngốc But now I'm twenty-somethingRồi giờ tôi hóa 20 xuân xanh I still know nothingTôi vẫn chẳng biết gì About who I am or what I'm notRằng mình là ai hay không là gì So call me a pessimistNên cứ gọi tôi là đứa bi quan đi But I don't believe in itNhưng tôi không tin vào điều đó Finding a true love's kiss is bullsh-Tìm kiếm nụ hôn đích thực là một thứ thật nhảm nhí Cause I felt sad love Vì tôi thấy chuyện yêu đương thật tồi tệ I felt bad loveTôi thấy chuyện yêu đương thật tồi tệ Sometimes happy love (happy love)Đôi lúc cứ tưởng là hạnh phúc về sau Turns into giving up (giving up)Lại thành ra từ bỏ lẫn nhau I felt hurt loveTôi thấy thật tổn thương About the word loveMỗi khi nhắc tới mấy chuyện yêu đương What the hell is love supposed to feel like?Cuối cùng tình yêu là cái quái gì vậy? What the hell is love? What the hell is love?Tình yêu là cái quái gì thế? What the hell is love supposed to feel like?Ai đó giúp tôi cảm nhận về tình yêu với My fairy grandma warned meBà ngoại thiên thần của tôi từng cảnh báo Cinderella s storyChuyện Cô Bé Lọ Lem" Only ended in a bad divorceCũng chỉ kết thúc bằng màn li dị tồi tệ thôi The prince ain't sleeping when heHoàng tử không ngủ cả đêm khi chàng Takes his sleeping beautydẫn người đẹp đang ngủ của mình To the motel on his snow-white horseVô thẳng nhà nghỉ trên con bạch mã So call me a pessimistNên cứ gọi tôi là đứa bi quan đi But I don't believe in itNhưng tôi không tin vào điều đó Finding a true love's kiss is bullsh-Tìm kiếm nụ hôn đích thực là một thứ thật nhảm nhí Cause I felt sad loveVì tôi thấy chuyện yêu đương thật tồi tệ I felt bad loveTôi thấy chuyện yêu đương thật tồi tệ Sometimes happy love (happy love)Đôi lúc cứ tưởng là hạnh phúc về sau Turns into giving up (giving up)Lại thành ra từ bỏ lẫn nhau I felt hurt loveTôi thấy thật tổn thương By the word love (word love) Mỗi khi nhắc tới mấy chuyện yêu đương What the hell is love supposed to feel like?Cuối cùng tình yêu là cái quái gì vậy? What the hell is love? What the hell is love?Tình yêu là cái quái gì thế? What the hell is love supposed to feel like?Ai đó giúp tôi cảm nhận về tình yêu với What the hell is love? What the hell is love?Tình yêu là cái quái gì thế? What the hell is love supposed to feel like?Ai đó giúp tôi cảm nhận về tình yêu với Giờ thì tôi giận Disney thực sự They tricked me, tricked meBọn họ dám lừa tôi, giỡn mặt với tôi No more wishing on a shooting starTôi không còn ước dưới sao băng nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Mad at Disney – Salem Ilese

Mad at Disney – Salem Ilese

by Admin
Lời bài hát Mad at Disney – Salem Ilese

I’m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

Had me wishing on a shooting star

But now I’m twenty-something

I still know nothing

About who I am or what I’m not

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullsh-

“Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (happy love)

Turns into giving up (giving up)

I felt hurt love

About the word love

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

My fairy grandma warned me

Cinderella” s story

Only ended in a bad divorce

The prince ain’t sleeping when he

Takes his sleeping beauty

To the motel on his snow-white horse

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullsh-

“Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (happy love)

Turns into giving up (giving up)

I felt hurt love

About the word love (word love)

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

I” m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

No more wishing on a shooting star

You may also like

Leave a Comment