Home Việt Nam Masterise Homes ký hợp tác với hai công ty của Vương quốc Anh

Masterise Homes ký hợp tác với hai công ty của Vương quốc Anh

by Admin
The strategic partnership agreements between parties to develop The Global City in HCMC were witnessed by Graham Stuart, MP, prime minister trade envoy to Vietnam, Cambodia and Laos.

Thoả thuận chiến lược giữa các bên để phát triển dự án The Global City ở thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của nghị sĩ Graham Stuart, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Masterise Homes has signed strategic partnership agreements with Foster + Partners and Quimera Energy Efficiency in developing The Global City in HCMC on April 7.

Masterise Homes đã ký thoả thuận hợp tác với Foster + Partners và Quimera Energy Efficiency trong việc phát triển dự án The Global City ở Tp HCM vào 4 tháng 7.

Foster + Partners will act as architectural advisors of The Global City, providing innovative and sustainable design solutions for the township.

Foster + Partners sẽ đóng vai trò là cố vấn kiến trúc của The Global City, cung cấp giải pháp sáng tạ và bền vững cho khu đô thị.

Quimera Energy Efficiency (QEE) – a London-based hi-tech engineering company, will design, install, and maintain energy-efficient systems with minimal rates of energy consumption.

Quimera Energy Efficiency (QEE) – một công ty công nghệ kỹ thuật cao có trụ sở tại Luân Đôn sẽ thiết kế, vận hành và duy trì các hệ thống và phân bổ năng lượng với tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tối thiểu.

“Envisioning The Global City to be Southeast Asia’s iconic township, Masterise Homes commits to bringing the township luxury contemporary designs, advanced technology and sustainable solutions,” Youssef Akila, head of Design, Masterise Homes said at the signing ceremony.

Youssef Akila, Trưởng bộ phận Thiết kế của Masterise Homes cho biết: “Hình dung The Golbal City trở thành khu đô thị mang tính biểu tượng của Đông Nam Á, Masterise Homes cam kết mang đến những thiết kế đương đại sang trọng, công nghệ tiên tiến và giải pháp bền vững cho khu đô thị”.

Akila also discussed various elements of sustainability at The Global City, including greenery, energy, water treatment, and selection of materials. In particular, 11 percent of the master plan consists of green spaces of different sizes, which is equivalent to 13 hectares of trees.

Akila cũng thảo luận các yếu tố khác nhau của sự bền vững ở The Global City, bao gồm cây xanh, năng lượng, xử lý nước và chọn vật liệu. Đặc biệt, 11% tổng thể quy hoạch bao gồm các không gian xanh với các quy mô khác nhau, tương đương với 13 ha cây xanh.

A local electric transport network of bicycles, electric mopeds and small carts using lighting poles as charging locations can provide a local carbon positive transport network for inhabitants.

Hệ thống giao thông điện gồm xe đạp, xe máy điện và xe đẩy nhỏ sử dụng các cột đèn đường làm trạm sạc điện có thể giúp giảm thiểu khí thải carbon cho hệ thống giao thông nội khu.

Buildings are arranged and designed to limit sun exposure and solar radiation (30-40 percent reduction on average).

Các toà nhà được sắp xếp và thiết kế để hạn chế tiếp xúc ánh mặt trời và tia từ ngoại (trung bình cắt giảm từ 30-40%)

“The principles of sustainability are integral to our work. For any projects including The Global City, we strive to design buildings that address the effects of climate change, create urban quarters that support thriving communities, and look to improve the quality of life in a city for all,” said Toby Blunt, senior partner, Foster + Partners.

“Nguyên tắc của phát triển bền vững là một phần không thể thiếu trong công việc của chúng tôi. Với The Global City cũng như bất kỳ dự án nào, chúng tôi mục tiêu thiết kế các tòa nhà bền vững trước tác động của biến đổi khí hậu, tạo ra các khu đô thị phát triển song song với cộng đồng cư dân, nâng cao đời sống trong một thành phố cho mọi người”, ông Toby Blunt nói.

John Chambers, business development director of Quimera Energy, shared that as Vietnam aims to reduce emissions by 27 percent by 2030, Quimera aims to help clients reach their net-zero targets.

Ông John Chambers, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quimera Energy chia sẻ mục tiêu của Việt Nam là giảm thiểu 27% vào năm 2030, mục tiêu của Quimera là giúp đỡ khách hàng chạm tới mục tiêu không carbon.

“As will be the case with The Global City Project, Quimera will work closely with Masterise and Foster + Partners to design, install, commission, and maintain energy-efficient plant rooms and systems,” said Chambers.

Chambers cho biết: “Như trường hợp với dự án The Global City, Quimera sẽ hợp tác chặt chẽ với Masterise và Foster + Partners để thiết kế, lắp đặt, vận hành và duy trì các phòng và hệ thống nhà máy tiết kiệm năng lượng”.

The Global City development, located in An Phu ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, began construction last year. The project is expected to be completed in the following 48 months.

Dự án The Global City tọa lạc tại phường An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, được khởi công xây dựng vào năm ngoái. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 48 tháng tới.

Foster + Partners is a global studio for architecture, infrastructure, design, and engineering services. Its team of 1,500 is headquartered in London, with studios in 13 other cities (Abu Dhabi, Bangkok, Beijing, Buenos Aires, Dubai, Hong Kong, Madrid, New York, San Francisco, Shanghai, Shenzhen, Singapore and Sydney).

Foster + Partners là đơn vị thiết kế kiến trúc, hạ tầng, và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Với đội ngũ 1.500 nhân sự, công ty có trụ sở tại London và có studio thiết kế tại 13 thành phố khác trên toàn thế giới (Abu Dhabi, Bangkok, Bắc Kinh, Buenos Aires, Dubai, Hong Kong, Madrid, New York, San Francisco, Thượng Hải, Thâm Quyến, Singapore và Sydney).

Quimera Energy Efficiency is an international company based in London, U.K. QEE adopts a commissioning approach to energy efficiency, focusing on generating energy savings and minimizing emissions.

Quimera Energy Efficiency là một công ty quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn, Vương quốc Anh, QEE áp dụng phương pháp vận hành để tiết kiệm năng lượng, tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải.

Masterise Homes – a member of Masterise Group, is a real estate developer with a portfolio comprising several branded residences in the Vietnam market. Masterise Homes has signed a strategic partnership with Marriott International, one of the largest hotel brands in the world with iconic brands of Marriott, JW Marriott and The Ritz-Carlton.

Masterise Homes – thành viên của Tập đoàn Masterise, là nhà phát triển bất động sản với danh mục đầu tư bao gồm một số khu dân cư có thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Masterise Homes đã ký kết hợp tác chiến lược với Marriott International, một trong những thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới với các thương hiệu mang tính biểu tượng như Marriott, JW Marriott và The Ritz-Carlton.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/masterise-homes-signs-partnership-with-two-uk-firms-4448678.html

Từ mới:

witnessed (n)  /ˈwɪt.nəs/ : sự làm chứng, bằng chứng

envoy (n) /ˈen.vɔɪ/ : đại diện, đại diện ngoại giao

innovative (adj)  /ˈɪn.ə.və.tɪv/ : có tính đổi mới, có tính sán tạo

element (plural noun)  /ˈel·ə·mənts/ :  yếu tố

inhabitant (n)  /ɪnˈhæb.ɪ.tənt/ : người cư trú, dân cư

construction (n) /kənˈstrʌk.ʃən/  : sự xây dựng, xây dựng

 

You may also like

Leave a Comment