Home Thế giới Lũ lụt ở Malaysia khiến hơn 22.000 người dân phải di tản

Lũ lụt ở Malaysia khiến hơn 22.000 người dân phải di tản

by Mai Lan
Over 22,000 people were evacuated throughout Malaysia Sunday as the country faces some of its worst flooding in years.

Hơn 22.000 người dân đã được sơ tán trên khắp Malaysia vào Chủ nhật vừa qua khi đất nước này phải đối mặt với một số trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

The tropical Southeast Asian nation often sees stormy monsoon seasons at the end of the year, with seasonal flooding regularly causing mass evacuations.

Quốc gia nhiệt đới Đông Nam Á này thường xuyên đón mưa bão vào cuối năm, cùng với đó là đợt lũ lụt theo mùa thường xuyên gây ra các cuộc sơ tán hàng loạt.

Heavy downpours since Friday have caused rivers to overflow, submerging many urban areas and cutting off major roads, stranding thousands of motorists.

Những trận mưa như trút nước từ hôm thứ Sáu đã khiến các con sông tràn bờ, nhấn chìm nhiều khu vực đô thị và cắt đứt các tuyến đường chính, khiến hàng nghìn lái xe bị mắc kẹt.

Almost 22,000 flood victims in eight states and territories were recorded on an official government website, with over 10,000 of them in the central state of Pahang.

Trên trang web chính thức của chính phủ đã ghi nhận có gần 22.000 người là nạn nhân của lũ lụt ở tám bang và vùng lãnh thổ, với hơn 10.000 người trong số họ ở bang Pahang, miền Trung nước này.

More than 5,000 people fled their homes in the country’s richest state of Selangor — which surrounds the capital Kuala Lumpur — with Prime Minister Ismail Sabri Yaakob expressing surprise at the strong flooding there.

Hơn 5.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình tại  Selangor – bang giàu có nhất của đất nước nơi bao quanh thủ đô Kuala Lumpur – thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tình trạng lũ lụt mạnh ở đây.

“In Selangor, the situation happened as if by surprise because the monsoon season… rarely has floods occurring in Selangor,” he said in a late night Saturday press conference.

“Tình hình ở Selangor là rất bất ngờ vì mùa mưa bão hiếm khi gây ra lũ lụt ở đây,” ông nói trong cuộc họp báo tối muộn thứ Bảy.

A government website showed water exceeding dangerous levels in six central and northeastern states Sunday morning.

Trang web của chính phủ đã cho thấy rằng mực nước vượt quá mức nguy hiểm ở sáu bang miền trung và đông bắc vào sáng Chủ nhật.

Dozens of bus routes in and around the Malaysian capital have been canceled and train services leading to the port city of Klang were suspended.

Hàng chục tuyến xe buýt trong và xung quanh thủ đô Malaysia đã bị hủy bỏ và các dịch vụ tàu hỏa dẫn đến thành phố cảng Klang đã bị đình trệ.

While the rainy weather has slowed in some areas, the Meteorological Department warned that the downpour was expected to continue in parts of Pahang.

Trong khi thời tiết mưa đã chậm lại ở một số khu vực, Cục Khí tượng cảnh báo rằng trận mưa trút này dự kiến ​​sẽ tiếp tục ở các khu vực của Pahang.

Malaysia’s worst flooding in decades came in 2014, forcing some 118,000 people to flee.

Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua của Malaysia xảy ra vào năm 2014, buộc khoảng 118.000 người phải đi lánh nạn.

*Bài viết của tác giả AFP, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/world/floods-in-malaysia-displace-over-22-000-people-4405263.html

Từ mới : 

evacuate (v)                    /ɪˈvæk.ju.eɪt/                      sơ tán

monsoon (n)                  /mɒnˈsuːn/                          gió mùa

overflow (v)                   /ˌəʊ.vəˈfləʊ/                         tràn ra ngoài

submerge (v)                 /səbˈmɜːdʒ/                         làm ngập, làm chìm xuống

strand (v)                        /strænd/                               làm mắc kẹt, mắc cạn

downpour (n)                /ˈdaʊn.pɔːr/                           lượng mưa lớn trong thời gian ngắn

flee (v)                             /fliː/                                       chạy trốn, lánh nạn

You may also like

Leave a Comment