I don't like your little gamesTôi không ưa trò tiểu nhân của mấy người Don't like your tilted stageKhông ưa cái sân khấu chao nghiêng đó The role you made me playCả cái vai con ngốc các người vận vào tôi Of the fool, no, I don't like youKHÔNG, tôi không ưa các người I don't like your perfect crimeTôi không ưa thứ tội lỗi khéo che đậy của các người How you laugh when you lieĐã dối trá lại còn cợt nhả You said the gun was mineCác người nói, người chĩa súng là tôi? Isn't cool, no, I don't like you (oh!)Nói mà không thấy ngượng? Không, tôi không ưa các người (oh) But I got smarter, I got harder in the nick of timeTrái lại tôi càng gần phút chót, lại càng rắn rỏi tinh tường Honey, I rose up from the dead, I do it all the timeNè cưng, chị trỗi dậy từ cái chết, chị trỗi dậy muôn đời I've got a list of names and yours is in red, underlinedChị có nguyên một danh sách, đầy đủ họ tên, tên cưng, gạch chân, bôi đỏ I check it once, then I check it twice, oh!Chị kiểm tra lần 1, kiểm lại lần 2, oh Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made meNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi I don't like your kingdom keysTôi không ham mớ chìa khóa mở ra vương quốc của các người They once belonged to meChúng từng thuộc về tôi You ask me for a place to sleepCác người hỏi xin một chỗ ngủ nhờ Locked me out and threw a feast (what!?)Rồi khóa trái, bày biện tiệc tùng (Là sao?) The world moves on, another day, another drama, dramaThế giới chuyển xoay, lại một ngày, lại một màn kịch hay But not for me, not for me, all I think about is karmaNhưng tôi không xem, không tham gia Tôi chỉ bận tâm về cái gọi là quả báo thôi And then the world moves on, but one thing's for sure (sure)Và rồi thế giới xoay vần, duy có một điều chắc chắn là Maybe I got mine, but you'll all get yoursQuả báo biết đâu tôi đã nhận rồi, nhưng phần các người cũng sẽ có ngày trả thôi But I got smarter, I got harder in the nick of time (nick of time)Trái lại tôi càng gần phút chót, lại càng rắn rỏi tinh tường Honey, I rose up from the dead, I do it all the time (I do it all the time)Nè cưng, chị trỗi dậy từ cái chết, chị trỗi dậy muôn đời I've got a list of names and yours is in red, underlinedChị có nguyên một danh sách, đầy đủ họ tên, tên cưng, gạch chân, bôi đỏ I check it once, then I check it twice, oh!Chị kiểm tra lần 1, kiểm lại lần 2, oh Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made meNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi I don't trust nobody and nobody trusts meTa chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreamsTa sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của ngươi I don't trust nobody and nobody trusts meTa chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreamsTa sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của ngươi I don't trust nobody and nobody trusts meTa chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreamsTa sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của ngươi I don't trust nobody and nobody trusts meTa chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreamsTa sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của ngươi (Ooh, look what you made me do)Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now" (Ooh, look what you made me do)Xin lỗi, Taylor ngày xưa giờ không nghe điện thoại được đâu "Why?" (Look what you made me do)Tại sao ư? "Oh, 'cause she's dead!" (oh!)Ồ vì cô ấy chết rồi Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made meNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me doNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made meNhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Look What You Made Me Do – Taylor Swift

Look What You Made Me Do – Taylor Swift

by Admin
Lời bài hát Look What You Made Me Do – Taylor Swift

I don’t like your little games

Don’t like your tilted stage

The role you made me play

Of the fool, no, I don’t like you

I don’t like your perfect crime

How you laugh when you lie

You said the gun was mine

Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!)

But I got smarter, I got harder in the nick of time

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time

I’ve got a list of names and yours is in red, underlined

I check it once, then I check it twice, oh!

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

I don’t like your kingdom keys

They once belonged to me

You ask me for a place to sleep

Locked me out and threw a feast (what!?)

The world moves on, another day, another drama, drama

But not for me, not for me, all I think about is karma

And then the world moves on, but one thing’s for sure (sure)

Maybe I got mine, but you’ll all get yours

But I got smarter, I got harder in the nick of time (nick of time)

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time (I do it all the time)

I’ve got a list of names and yours is in red, underlined

I check it once, then I check it twice, oh!

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

I don’t trust nobody and nobody trusts me

I’ll be the actress starring in your bad dreams

I don’t trust nobody and nobody trusts me

I’ll be the actress starring in your bad dreams

I don’t trust nobody and nobody trusts me

I’ll be the actress starring in your bad dreams

I don’t trust nobody and nobody trusts me

I’ll be the actress starring in your bad dreams

(Ooh, look what you made me do)

“I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now” (Ooh, look what you made me do)

“Why?” (Look what you made me do)

“Oh, ’cause she’s dead!” (oh!)

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me do

Ooh, look what you made me do

Look what you made me do

Look what you just made me do

Look what you just made me

You may also like

Leave a Comment