Little do you knowAnh không hề biết rằng How I'm breaking while you fall asleepEm đau khổ đến nhường nào khi anh đang chìm sâu vào giấc ngủ Little do you knowAnh không hề biết rằng I'm still haunted by the memoriesEm vẫn luôn bị giày vò bởi những ký ức xưa Little do you knowAnh không hề biết rằng I'm trying to pick myself up piece by pieceEm đang cố nhặt từng mảnh vỡ của chính bản thân mình Little do you knowAnh không hề biết rằng I need a little more timeEm chỉ là cần thêm một chút thời gian Underneath it all I'm held captive by the hole insideSau tất cả mọi chuyện, em vẫn giữ khoảng trống trong tâm hồn mình I've been holding back for the fear that you might change your mindEm đã từng sợ rằng anh sẽ thay đổi suy nghĩ của anh I'm ready to forgive you but forgetting is a harder fightEm đã sẵn sàng để tha thứ nhưng quên đi thật khó khăn làm sao Little do you knowAnh không hề biết rằng I need a little more timeEm chỉ là cần thêm một chút thời gian I'll wait, I'll waitAnh sẽ đợi, anh sẽ đợi I love you like you've never felt the painAnh sẽ yêu em như chưa từng bị tổn thương I'll waitAnh sẽ chờ đợi I promise you don't have to be afraidAnh hứa sẽ không để em phải rơi vào nỗi sợ hãi I'll waitAnh sẽ chờ đợi The love is here and here to stayTình yêu vẫn còn ở nơi đây So lay your head on meVậy nên hãy tựa đầu vào vai anh Little do you knowAnh không hề biết rằng I know you're hurting while I'm sound asleepAnh luôn hiểu em đau khổ thế nào khi anh đang chìm vào giấc ngủ Little do you knowAnh không hề biết rằng All my mistakes are slowly drowning meTất cả những lỗi lầm đang nhấn chìm anh trong hối hận Little do you knowAnh không hề biết rằng I'm trying to make it better piece by pieceAnh đang cố làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn từng chút một Little do you know IAnh không hề biết rằng I love you 'til the sun diesAnh, anh yêu em cho đến khi ánh dương ấy lụi tàn Oh wait, just waitHãy đợi, chỉ cần chờ đợi I love you like I've never felt the painAnh sẽ yêu em như cách mà em chưa từng phải trải qua tổn thương ấy Just waitChỉ đơn giản là sẽ chờ đợi I love you like I've never been afraidAnh yêu em như chưa từng sợ hãi điều gì Just waitChỉ đơn giản là sẽ chờ đợi Our love is here and here to stayTình yêu chúng ta vẫn nguyên vẹn nơi đây So lay your head on meVậy nên hãy tựa đầu vào vai anh I'll wait, I'll waitAnh sẽ đợi, anh sẽ đợi I love you like you've never felt the painAnh sẽ yêu em như chưa từng bị tổn thương I'll waitAnh sẽ chờ đợi I promise you don't have to be afraidAnh hứa sẽ không để em phải rơi vào nỗi sợ hãi I'll waitAnh sẽ chờ đợi The love is here and here to stayTình yêu vẫn còn ở nơi đây So lay your head on meVậy nên hãy tựa đầu vào vai anh Lay your head on meHãy tựa đầu vào vai anh/em So lay your head on meVậy nên hãy tựa đầu vào vai anh Cause little do you knowBởi vì chỉ một chút thôi em có biết I, I love you 'til the sun diesAnh, anh yêu em cho đến khi ánh dương ấy lụi tàn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Little do you know – Alex & Sierra

Little do you know – Alex & Sierra

by Admin
Lời bài hát Little do you know – Alex & Sierra

Little do you know
How I’m breaking while you fall asleep
Little do you know
I’m still haunted by the memories
Little do you know
I’m trying to pick myself up piece by piece
Little do you know
I need a little more time
Underneath it all I’m held captive by the hole inside
I’ve been holding back for the fear that you might change your mind
I’m ready to forgive you but forgetting is a harder fight
Little do you know
I need a little more time
I’ll wait, I’ll wait
I love you like you’ve never felt the pain
I’ll wait
I promise you don’t have to be afraid
I’ll wait
The love is here and here to stay
So lay your head on me
Little do you know
I know you’re hurting while I’m sound asleep
Little do you know
All my mistakes are slowly drowning me
Little do you know
I’m trying to make it better piece by piece
Little do you know I
I love you ’til the sun dies
Oh wait, just wait
I love you like I’ve never felt the pain
Just wait
I love you like I’ve never been afraid
Just wait
Our love is here and here to stay
So lay your head on me
I’ll wait, I’ll wait
I love you like you’ve never felt the pain
I’ll wait
I promise you don’t have to be afraid
I’ll wait
The love is here and here to stay
So lay your head on me
Lay your head on me
So lay your head on me
Cause little do you know
I, I love you ’til the sun dies

You may also like

Leave a Comment